Diagnoza szybsza niż karetka pogotowia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi jest największą placówką w regionie. Ze względu na wysoką specjalistykę wykonywanych zabiegów i operacji przyjmuje pacjentów z całego kraju.

W strukturze szpitala działa 31 oddziałów i 50 poradni. Szpital zatrudnia ok. 2300 osób, jest w nim ponad 900 łóżek. Szpital w roku 2015 przeprowadził 68 tys. hospitalizacji oraz udzielił 278 tys. porad w poradniach specjalistycznych.

Podstawą skutecznego leczenia jest szybka i prawidłowa diagnoza. Statystycznie jej koszty obecnie są trzy razy wyższe od terapii. Nowoczesna diagnostyka oparta jest na radiografii cyfrowej, rezonansie magnetycznym, pozytonowej tomografii emisyjnej, ultrasonografii, echokardiografii.

Zobacz również:

  • Bezpieczeństwo i niezawodność w ochronie zdrowia

O ile urządzenia do badań spełniają już w polskich szpitalach najwyższe standardy światowe, o tyle tradycyjny sposób archiwizacji i obiegu wyników badań daleki był od postulatu sprawnego przepływu informacji: pacjenci z wynikami w dłoniach czekający na wizyty u specjalistów tygodniami; powielanie tych samych badań; brak możliwości skutecznego porozumiewania się lekarzy różnych specjalności w kwestii stanu pacjenta. Nieefektywny obieg informacji postrzegany był za czynnik opóźniający zaordynowanie skutecznej terapii.

Dostępność danych z każdego miejsca na świecie

W tegorocznym Konkursie Lider Informatyki wyróżniony został projekt zespołu IT łódzkiego szpitala im. M. Kopernika: wdrożenie systemu informatycznego, umożliwiającego szybki dostęp do dokumentacji diagnostycznej, powstałej w rezultacie różnych procesów diagnostycznych, pozostających w oddzielnych bazach danych, które skonfrontowane ze sobą przez lekarza pozwalają określić stan zdrowia pacjentów.

Nowa jakość w przepływie informacji to uproszczenie zapisów na specjalistyczne konsultacje medyczne. Dzięki systemowi e- radiologii lekarz może w czasie rzeczywistym zapoznać się z wynikami badań, korzystając nawet z urządzenia mobilnego podczas podróży pociągiem lub z domowego komputera. W razie wątpliwości dzięki sieci teleinformatycznej ma możliwość konsultacji z innym specjalistą, udostępnienia mu wyników badań oraz uzyskania jego opinii. To, co niegdyś zajmowało całe dnie, mając negatywny wpływ na proces leczenia chorego, dzięki nowym technologiom można zrobić w znacznie krótszym czasie.

Pacjent, który z przyczyn proceduralnych i technicznych miał utrudniony dostęp do informacji o swoim stanie zdrowia, obecnie może uzyskać wgląd w wyniki diagnostyki obrazowej, nie wychodząc z domu. Korzystając z tzw. turystyki zdrowotnej, pacjent może udostępnić je lekarzowi w innych częściach świata.

Wiedza pochodną doświadczenia

W tradycyjnym modelu rozwój zawodowy lekarza odbywa się przez zdobywanie kolejnych szczebli specjalizacji oraz kontakt z pacjentami. Na jednego lekarza przypada u nas najwięcej pacjentów w całej UE.

„Wdrożone w naszym szpitalu technologie informatyczne mogłyby być modelowe dla innych placówek medycznych tego typu i rozmiaru w Polsce. Korzyści? Ekonomiści są w stanie wyliczyć wszystko, jednak stawką naszej innowacji jest zdrowie i lepszy standard leczenia, a w konsekwencji dłuższe życie pacjentów. To coś, co trudno przeliczyć na wartości materialne”.

Piotr Błasiak, kierownik Działu Informatyki Szpitala im. M. Kopernika

Jednak tradycyjny sposób czas ogranicza lekarza do kilkunastu kontaktów dziennie. Dzięki dostępowi do historii chorób wielu pacjentów metodą online lekarz szybciej zdobywa doświadczenie. Może porównywać przypadki, obserwować skuteczność metod terapii zastosowanych w podobnych schorzeniach oraz wyciągać wnioski na podstawie pracy kolegów.

Stworzony w łódzkim szpitalu system e-learningowy ułatwia także rozwój zawodowy lekarzy, którzy uzyskali dostęp do bazy wiedzy oraz możliwość weryfikacji wiedzy podczas testu, bez konieczności fizycznego uczestnictwa w sympozjach lub osobistego stawiania się przed egzaminatorami. Materiały dobierane są w zależności od poziomu wiedzy, rodzaju specjalności i celu kształcenia. E-learning pozwala na mieszanie kontekstów aplikowanej wiedzy, zmiany metodologii, a także poziomów multimedialności dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika.

W ramach systemu e-learningowego sala konferencyjna i cztery sale operacyjne szpitala zostały wyposażone w systemy multimedialne. System pozwala na wielostronną komunikację pomiędzy salami operacyjnymi, salą konferencyjną i światem zewnętrznym. Technologia umożliwiła przeprowadzenie m.in. konferencji dla personelu medycznego pozwalającej na wymianę doświadczeń w trakcie zabiegów.

Infrastruktura za środki unijne

Nie byłaby możliwa implementacja tak nowoczesnych rozwiązań bez inwestycji w infrastrukturę serwerową, monitory referencyjne, diagnostyczne, stacje robocze, zestawy kalibracyjne. Zakupów dokonano w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Łódzkiego.

W ramach projektu ŁRST (Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna) realizowanego przez województwo łódzkie szpital został wyposażony w Wi-Fi. Pacjenci i odwiedzający mają bezpłatny dostęp do internetu. Personel uzyskał dodatkowy dostęp do sieci bez konieczności obciążania wewnętrznych routerów sieci LAN. Rozwinęła się możliwości korzystania z mobilnej aparatury medycznej, co znacznie przyspiesza ją i ułatwia pracę. Szpital jest w trakcie uruchamiania systemu zlecania badań oraz ordynowania leków bezpośrednio przy łóżku pacjenta, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200