Device as a Service: nowy trend na rynku usług zarządzania IT

W czasach, kiedy hasło „wszystko może być usługą” stało się idee fixe napędzającą rozwój branży, model Device as a Service wydaje się być kolejnym, naturalnym krokiem wynoszenia procesów związanych z zarządzaniem IT na zewnątrz. W tym szaleństwie jest metoda, bowiem Device as a Service umiejętnie łączy mechanizmy dzierżawy sprzętu komputerowego z usługami zarządzania pełnym cyklem życia urządzeń użytkowników końcowych.

Więcej niż 62% liderów branży IT uważa, że zarządzanie urządzeniami użytkownika końcowego istotnie drenuje zasoby działu, które z powodzeniem mogłyby zostać wykorzystane do realizacji innych strategicznych projektów np. z zakresu bezpieczeństwa – wynika z badania IDC przeprowadzonego na zlecenie firmy HP. Model Device as a Service pomaga wyeliminować, albo co najmniej zauważalnie złagodzić problemy związane z zarządzaniem sprzętem użytkowników.

Zainteresowany tematyką DaaS? Pobierz bezpłatny materiał!

Od SaaS do DaaS - Rewolucja w IT wraz z wprowadzaniem kolejnych modeli usług Koncepcja Software as a Service zrewolucjonizowała oblicze współczesnego biznesu. Umożliwiła firmom zmianę podejścia na bardziej elastyczne i efektywne kosztowo. W podobny sposób na rzeczywistość wpływa podejście Device as a Service (DaaS).

Zapoznaj się z e-bookiem i dowiedz się, jak rozwiązanie HP Device as a Service pomaga klientom poprawić produktywność pracowników, zoptymalizować aktywa i zasoby IT oraz zmniejszyć obciążenie infrastruktury IT, oferując przystępną ofertę typu jedna cena za urządzenie.

Zapraszamy do lektury!

Czym jest DaaS?

Device as a Service (DaaS) to kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie dzierżawę urządzeń z pakietem usług zarządzania w całym cyklu ich eksploatacji. Wsparcie dostawcy rozpoczyna się na etapie proponowania rozwiązania i obejmuje dostarczenie wybranych urządzeń klientowi, późniejszą obsługę serwisową, na wycofaniu ich z użycia kończąc.

Device as a Service (DaaS) pozwala na nowo spojrzeć na kwestie zakupu i utrzymania urządzeń użytkownika końcowego. Dostawca usługi staje się partnerem, który w ramach miesięcznej subskrypcji (nawet jeśli rozliczenie odbywa się rocznie) przejmuje na siebie zadania związane z dostawą i wycofywaniem sprzętu używanego przez pracowników firmy.

O ile sama idea outsourcingu usług związanych z zarządzaniem stacjami roboczymi i laptopami nie jest nowa i funkcjonuje już jakiś czas na rynku pod hasłem PC as a Service (PCaaS), model Device as a Service znacznie wychodzi poza komputery osobiste, obejmując zasięgiem również smartfony, tablety i inne urządzenia użytkownika, nawet jeśli pochodzą one od różnych producentów.

Leasing 2.0

Na przestrzeni lat firmy zdobyły sporo doświadczeń w pozyskiwaniu sprzętu komputerowego bez angażowania środków własnych przedsiębiorstwa. Model Device as a Service do maksimum usprawnia procesy nabywania urządzeń, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla tych tradycyjnych form: kredytu czy leasingu. Zaangażowanie tylko jednego dostawcy pozwala wyeliminować z projektu integratorów, firmę leasingową i innych pośredników. Co więcej działy IT zostają odciążone od zadań związanych z nadzorowaniem i rozliczaniem kontraktów leasingowych.

Utrzymanie+

Kwestie dzierżawy sprzętu to tylko wierzchołek góry lodowej nazwanej Device as a Service. Wartość dodana całego rozwiązania, o której nie wszyscy wiedzą, została bowiem ukryta za szeregiem komplementarnych usług w zakresie analizy potrzeb i wykorzystania urządzeń oraz proaktywnego zarządzania nimi w całym cyklu eksploatacji.

HP wyróżnia sześć etapów cyklu eksploatacji urządzeń użytkownika końcowego: odkrywanie i projektowanie, konfiguracja, wdrożenie, optymalizacja, konserwacja oraz odzyskiwanie i odnawianie. Zakres oferowanych usług można dopasować do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem pakietu wsparcia w przypadku uszkodzenia lub konieczności naprawy.

Prosto z fabryki otrzymamy przygotowane do pracy urządzenia, które na życzenie klienta wyposażono w nietypowe ustawienia BIOS, niestandardowe obrazy systemu operacyjnego albo dedykowane konfiguracje systemu Windows. Lista usług realizowanych przez dostawcę może być znacznie dłuższa i obejmować etykietowanie urządzeń, wdrożenie mechanizmów backupu, po świadczenie pomocy technicznej (helpdesk) w późniejszym czasie.

Oferta HP obejmuje trzy plany rozwiązań Device as a Service: Standard, Enhanced i Premium, z których ostatni, najpełniejszy uwzględnia również takie usługi jak instalacja aplikacji, zapewnienie użytkownikom bezpiecznego dostępu do sieci Wi-Fi czy tworzenie i kontrolowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji w systemie Windows.

Proaktywne analizy

W ramach usługi dostawca może proaktywnie identyfikować i eliminować problemy sprzętowe i programowe, a także analizować wykorzystanie sprzętu przez pracowników. W tym celu stosowane są specjalistyczne narzędzia. Przykładowo, aplikacja HP TechPulse pozwala ekspertom serwisowym na sprawne zarzadzanie sprzętem za klienta.

Co warte odnotowania, funkcje analityczne oferowane w ramach usługi Device as a Service wykraczają poza dobór właściwego sprzętu dla klienta. HP prowadzi audyty urządzeń pod katem gotowości do migracji do systemu Windows 10. Dostawca pomoże również zidentyfikować używane w firmie aplikacje, które wymagają naprawy albo są niezgodne z nowym środowiskiem.

Kilka dodatkowych faktów o DaaS

Wdrożenie modelu Device as a Service w firmie nie oznacza jeszcze, że pracownicy co roku otrzymają nowy zestaw sprzętu do dyspozycji. Standardowy czas eksploatacji wynosi 2 lata dla urządzeń mobilnych, 3 lub 4 lata dla laptopów i nawet 5 lat dla komputerów stacjonarnych. Device as a Service pozwala nieco skrócić ten okres, bowiem w gronie dostawców tego typu usług znajdziemy czołowych producentów sprzętu: HP, Dell i Lenovo. Im również zależy, aby w firmach używano nowoczesnego sprzętu.

Oferta urządzeń dostępnych w modelu Device as a Service nie obejmuje jednak całego portfolio danego producenta. Do wyboru mamy kilka predefiniowanych konfiguracji urządzeń, co pozwala na standaryzację rozwiązań oraz zapewnienie wymaganego poziomu wydajności i niezawodności na czas umowy. To w gestii dostawcy leży, aby dostarczyć klientowi w pełni sprawne i funkcjonalne urządzenia gotowe do pracy w ustalonym okresie czasu. Kłopot z baterią? Nic z tych rzeczy. Producent musi wymienić ją na sprawą. Zależy Ci na ochronie przed przypadkowymi uszkodzeniami, również z winy użytkownika? Wybierz wariant usługi, który obejmuje takie naprawy po stronie dostawcy.

Device as a Service to gorący trend w branży IT, który na nowo definiuje sposób zarządzania komputerami i urządzeniami mobilnymi w firmie. Device as a Service odciąża działy IT od zadań związanych z zakupem oraz eksploatacją urządzeń użytkownika końcowego. Z perspektywy finansów model ten pozwala przenieść koszty inwestycyjne (capex) związane z zakupem sprzętu na koszty operacyjne (opex) oraz zbudować wysoce przewidywalny model kosztowy utrzymania działu IT zapewniając przy tym pracownikom najbardziej nowoczesne i funkcjonalne narzędzia pracy z jakich mogliby chcieć korzystać.

Device as a Service: nowy trend na rynku usług zarządzania IT