DevOps i wirtualizacja danych w służbie cyfrowej transformacji

Cyfrowe firmy działają w radykalnie innych warunkach ekonomicznych niż tradycyjne fizyczne przedsiębiorstwa. W tym nowym, cyfrowym świecie informacja staje się biznesem. Sprzedawcy i klienci komunikują się w nim poprzez aplikacje, a dane funkcjonują jako nowa waluta.

Przedsiębiorstwa, które chcą skutecznie funkcjonować w cyfrowym świecie, muszą stale aktualizować swoje aplikacje, reagując na potrzeby użytkowników oraz zmieniające się warunki rynkowe. Wszystkie wprowadzane zmiany są policzalne, mierzalne i dostarczane wraz z danymi. Wszystko i wszyscy mają swój cyfrowy zapis. Przykładowo, powzięcie informacji, że użytkownik właśnie kupił nowy dom, wymaga zmiany rekomendacji co do warunków ubezpieczenia nieruchomości. Obniżenie ceny przez konkurenta lub nową promocję wymaga szybkiej reakcji. Coraz wyraźniej widać, że zdolność firmy do szybszego tworzenia aplikacji o wysokiej jakości będzie kluczowym wyróżnikiem na rynku.

W odpowiedzi na gwałtownie zmieniające się wymagania biznesowe, deweloperzy aplikacji wdrażają takie modele, jak Continuous Integration oraz Continuous Delivery (CI/CD), w których aplikacje są stale aktualizowane, testowane i wdrażane do produkcji. Kluczem do szybszego dostarczania wysokiej jakości aplikacji jest natychmiastowy dostęp do danych potrzebnych deweloperom do testowania aplikacji. A danych gwałtownie przybywa i są coraz bardziej rozproszone. Tradycyjny model operacyjny zarządzania i dostarczania danych do deweloperów poprzez ręczne operacje kompletnie przestaje wystarczać. Cyfrowe przedsiębiorstwa funkcjonujące w modelu DevOps są w stanie zbudować bardziej zwinną relację między źródłami danych (działy operacyjne), a użytkownikami tych danych (deweloperzy). Ten model wymaga jednak zupełnie innych technologii do zarządzania, ochrony i dostępu do danych, aby zaspokoić wymagania związane z szybkością i skalowalnością. To stało się przyczynkiem do rozwoju technologii wirtualizacji danych, w których działy operacyjne zarządzają danymi jak cyfrowymi strukturami.

Zobacz również:

Transformacja IT

Jaki wpływ ma wirtualizacja danych na systemy pamięci masowych? Przyjrzyjmy się kilku przypadkom. Na pierwszy ogień weźmy firmę Rosetta Stone zajmującą się nauką języków obcych i działającą na światowych rynkach. Przeszła ona od dostarczania treści na płytach CD/DVD do oferty internetowej (kursy online), co wiązało się z gwałtownym wzrostem ilości danych, które trzeba było przetwarzać. Jednym z problemów, jaki z tego wynikał, była zbyt mała ilość miejsca w serwerowni na nowe macierze dyskowe. Ponadto wyzwaniem stało się zarządzanie, ochrona i dostępność tych danych dla deweloperów tak szybko jak to możliwe.

Zamiast nadal traktować dane jako fizyczny byt, który wymaga coraz więcej miejsca do przechowywania, w Rosetta Stone zdecydowano się na wirtualizację danych. To wyeliminowało redundancję, a unikalne dane mogę być wykorzystywane wiele razy w różnych przypadkach. Ponadto wirtualizacja umożliwiła oddzielenie danych od infrastruktury, dzięki czemu możliwe było utworzenie chmury danych i łatwe przenoszenie danych z części operacyjnej do chmury. Efektem było elastyczne działanie biznesu, szybsze dostarczanie aplikacji przez deweloperów oraz możliwość zarządzania danymi przez zespół operacyjny na dowolnej infrastrukturze.

Wirtualizacja danych

Jest to sposób zarządzania danymi, który umożliwia aplikacjom pobieranie i manipulowanie danymi bez znajomości szczegółów technicznych dotyczących danych, takich jak sposób sformatowania lub fizyczna lokalizacja. Zapewnia również jeden całościowy widok na wszystkie dane. W odróżnieniu od tradycyjnych procesów ETL (Extract, Transform, Load), dane pozostają na miejscu, a pamięć masowe w czasie rzeczywistym przekazuje dane do systemu, których ich zażądał. To ogranicza ryzyko wystąpienia błędów danych.

Z kolei Lifescript, serwis dla pań poświęcony zdrowemu stylowi życia, również przeszedł podobną transformację. W pierwszym kroku dokonano migracji na macierze all-flash, aby zwiększyć szybkość dostępu do danych. W kolejnym kroku, aby ułatwić zarządzanie i ochronę rosnących ilości danych, wdrożono technologię wirtualizacji danych. Było to istotne również z uwagi na konieczność wspierania modelu DevOps. Obecnie deweloperzy w tej firmie mają samoobsługowy, błyskawiczny dostęp do danych, natomiast dział operacyjny jest w stanie dostarczać elastyczne, niezawodne usługi związane z danymi.

Nowe warunki ekonomiczne narzucane przez cyfrowy biznes oparty na danych wymaga wdrożenie technologii wirtualizacji danych. W ten sposób zespół operacyjny może wdrożyć mechanizmy samoobsługowego, szybkiego dostępu do danych i udostępnić je użytkownikom, niezależnie od miejsca i niezależnie od używanej infrastruktury. Efektem jest ograniczenie zapotrzebowania na systemy pamięci masowych, ponieważ dane są odseparowane od infrastruktury. Ponadto znacznie upraszcza się zarządzanie cyklem życia danych. Te czynnik mają bardzo duży wpływ na branżę producentów pamięci masowych.

Szybki i bezpieczny dostęp do danych

Ponieważ niemal każdy aspekt naszego życia staje się cyfrowy, przybywa szybko aplikacji analitycznych czy systemów do uczenia maszynowego, które pomagają przedsiębiorstwom w lepszym reagowaniu na potrzeby klientów. W tej transformacji dane mogą stać się główną, trwałą przewagą konkurencyjną każdej firmy. Dostarczanie tych danych jako usługi za pomocą technologii wirtualizacji danych będzie wkrótce nowym standardem.


TOP 200