Desktop na żądanie

FlexCast oferuje szereg możliwości wyboru. Skąd klienci mogą wiedzieć, która z nich sprawdzi się najlepiej?

To dobre pytanie, bo wybór zawsze jest lepszy niż jego brak.

Dla użytkowników zadaniowych, najlepszym rozwiązaniem jest współdzielony wirtualny desktop na serwerze. Model taki daje każdemu użytkownikowi zestandaryzowany desktop dopasowany do wykonywanych przez niego codziennych zadań. Z kolei dla pracowników, którzy potrzebują personalizacji, odpowiedni będzie model VDI (Virtual Desktop Infrastructure) bazujący na hostującej maszynie wirtualnej. Standardowo jeden serwer potrafi obsłużyć 60-70 desktopów.

Użytkownicy specjalizowanych aplikacji, które wymagają najwyższej wydajności mogą skorzystać z komputerów klasy blade, gdzie każdy PC hostuje desktop jednego użytkownika. Otrzymujemy wtedy centralne zarządzane i maksymalną możliwą wydajność obliczeniową.

Często wykorzystywaną opcją poprzez agencje rządowe lub uniwersytety, z racji poziomu bezpieczeństwa (bezdyskowi klienci końcowi), jest strumieniowanie desktopów. Ostatnim sposobem jest dostarczanie wirtualizowanych aplikacji do komputera z tradycyjnie zainstalowanym systemem operacyjnym.

Wkrótce pojawi się hypervisor dla klienta - XenClient. Jaka jest jego idea działania?

XenClient bazujący na technologii Intel vPro umożliwi strumieniowanie korporacyjnego, centralnie zarządzanego desktopu oraz aplikacji bezpośrednio do bezpiecznej, odizolowanej maszyny wirtualnej pracującej na laptopie - kliencie końcowym. Dane korporacyjne będą zawsze zsynchronizowane z centralą. Z kolei na drugiej maszynie wirtualnej, na tym samym urządzeniu użytkownik będzie mógł mieć swoje własne, prywatne aplikacje, gry i dane. Desktop i aplikacja będą przetwarzane bezpośrednio na kliencie, dając dużą wydajność oraz możliwość pracy offline.

Jaki będzie model biznesowy sprzedaży tego typu rozwiązania?

XenClient będzie hypervisorem dostępnym za darmo, jako OEM w nowych laptopach. Klienci, którzy będą chcieli dostarczać korporacyjne desktopy swoim użytkownikom, będą musieli kupić licencję XenDesktop 4.0.

W jakich obszarach będą się koncentrować inwestycje i prace rozwojowe prowadzone przez Citrix w najbliższym czasie?

Będziemy rozwijać dostarczanie desktopów, aplikacji oraz serwerów, koncentrując się głównie na kontynuowaniu poprawy komfortu pracy użytkownika. Mamy również na celu poprawę zdolności samoobsługi aplikacji dla XenDesktop oraz uproszczenie zarządzania wirtualnymi desktopami, aplikacjami i serwerami. Technologia wirtualizacji będzie naszym kluczowym elementem inwestycji, tak aby kontynuować dostarczanie naszym klientom i partnerom, bogatych w nowe funkcjonalności rozwiązań.


TOP 200