Design CAD v. 4.0

Spółka VISITRONICS prezentowała na targach w Poznaniu m.in. najnowszą wersję pakietu DesignCAD 2D i 3D firmy American Smali Business Computers. Inc. DesignCAD to program służący do wykonywania różnorodnych rysunków zarówno technicznych (architektura, mechanika, elektronika), jak i artystycznych.

Spółka VISITRONICS prezentowała na targach w Poznaniu m.in. najnowszą wersję pakietu DesignCAD 2D i 3D firmy American Smali Business Computers. Inc. DesignCAD to program służący do wykonywania różnorodnych rysunków zarówno technicznych (architektura, mechanika, elektronika), jak i artystycznych. Za pomocą DesignCAD 2D można tworzyć rysunki dwuwymiarowe, za pomocą 3D - trójwymiarowe, przy czym możliwe jest dokonywanie transformacji z 2D do 3D i odwrotnie. DesignCAD wyposażony jest w język programowania BasicCAD, umożliwiający dokonywanie adaptacji systemu. Specjalny moduł pakietu, nazywający się ScanPRO, dokonuje konwersji obrazu wczytanego za pomocą skanera z postaci rastrowej do postaci wektorowej (możliwe różne standardy). W skład pakietu wchodzi ponadto DesignSYM, czyli biblioteka 5 tys. standardowych symboli używanych w różnych dziedzinach techniki, oraz DCFONT, czyli edytor fontów.

DesignCAD pracuje na mikrokomputerach IBM (lub zgodnych z nimi) i wymaga min. 640 KB RAM oraz twardego dysku. Możliwa jest współpraca ze wszystkimi standardowymi bitami graficznymi - CGA, EGA, VGA lub Hercules oraz z kartami o wyższej rozdzielczości obrazu (od 800x600 do 1024x768) rozróżniającymi od 16 do 256 kolorów.

DesignCAD 2D kosztuje 4,5 mln zł, a 3D - 6 mln zł.

Drugą nowością na polskim rynku jest pakiet MicroStation PC v 4.0 firmy Intergraph Corp. oferowany w Poznaniu również przez spółkę Visitronics.

Informacji o pakietach DesignCAD i MicroStation PC udziela: Visitronics, 04-357 Warszawa, ul. Grochowska 170Ą tel. 610-18-77 lub: 61-754 Poznań, ul. Estkowskiego 6, tel. 61-754.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200