Describe 3.0

Describe 30 to kolejny edytor tekstów przygotowa ny do pracy w środowisku graficznym Windows 3.0 łączy on w sobie zalety WordPerfecta, Worda i Ann Pro.

Describe 30 to kolejny edytor tekstów przygotowa ny do pracy w środowisku graficznym Windows 3.0 łączy on w sobie zalety WordPerfecta, Worda i Ann Pro. Wykorzystuje dyna iniczną wymianę danych (DDE). Jego charaktery s tyczną cechą jest specjalne "okienko" z narzędziami do obróbki tekstu (Text Tools) Prosta obsługa za pomocą myszy, kilkanaście wielkoś ci i typów czcionki, możli wość kerningu, dobry algo rytm podziału na sylaby, bo gaty słownik - to tylko nie-które zalety tego edytora. Istnieje również wersja pracująca pod kontrolą systemu operacyjnego OS/2.

Informacja: Describe Inc.,4047 North Freeway Blvd., Sacramento, CA 95834, tel. (916)646-1111.


TOP 200