Derwenta baza danych o lekach szerzej dostępna

Derwent Information Ltd, jeden z głównych oferentów informacji patentowej udostępniał dotąd swoją bazę danych Drug File ograniczonej liczbie bezpośrednich subskrybentów - za pośrednictwem serwisu Data-Star. Od 1 lipca br. Derwent zdecydował się na szersze jej udostępnienie wszystkim klientom Data-Star.

Derwent Information Ltd, jeden z głównych oferentów informacji patentowej udostępniał dotąd swoją bazę danych Drug File ograniczonej liczbie bezpośrednich subskrybentów - za pośrednictwem serwisu Data-Star. Od 1 lipca br. Derwent zdecydował się na szersze jej udostępnienie wszystkim klientom Data-Star.

Drug File Derwenta zawiera ok. 600 tys. dokumentów bibliograficznych pochodzących z okresu od 1983 do chwili obecnej. W bazie tej zgromadzono wszystkie informacje na temat leków, od etapu opracowywania nowego specyfiku po ocenę skutków jego wprowadzenia na rynek i mieści streszczenia światowego piśmiennictwa farmaceutycznego sporządzane na podstawie ok. 1200 tytułów czasopism i materiałów konferencyjnych. Tematyka obejmuje artykuły o własnościach leków, biochemii, farmakologii, chemii, czynnikach szkodliwych, badaniach klinicznych, leczeniu chorób, toksykologii, próbach na zwierzętach, mechanizmach działania leków, interferencji leków i ich porównywaniu. Dobór treści oraz sposób ich indeksowania zostały oparte na wynikach konsultacji z firmami farmaceutycznymi.

Baza ta jest dostępna w serwisie Data-Star pod etykietą DDFU i jest aktualizowana co tydzień. Oprócz Drug File także dla wszystkich klientów Data-Star jest już dostępny od 1 lipca br. plik o nazwie Derwent Drug Registry (DDRR). Baza Registry zawiera po 1 dokumencie dla każdego z ponad 25 tys. lekarstw. W każdym z tych dokumentów pomieszczono najważniejsze informacje o danym specyfiku, takie jak jego pełna nazwa, jej synonim(-y), działanie i numery identyfikacyjne substancji (registry numbers).

W serwisie Data-Star jest dostępnych zdalnie online ponad 300 baz danych. W Europie serwis ten jest reprezentowany przez Data-Star Dialog Europe, która to instytucja udostępnia 450 baz online systemu Dialog. Data-Star jest częścią organizacji Knight-Ridder.


TOP 200