Demonstracja na rzecz usprawnienia biznesu

Wielu obecnych i przyszłych użytkowników systemów ERP zadaje sobie pytanie: jakie nowe funkcje pojawią się w najbliższym czasie? Przedstawiamy zapowiedzi kilkunastu producentów.

Wielu obecnych i przyszłych użytkowników systemów ERP zadaje sobie pytanie: jakie nowe funkcje pojawią się w najbliższym czasie? Przedstawiamy zapowiedzi kilkunastu producentów.

System Digitland Enterprise, Digitland

Oferowany przez krakowską firmę zintegrowany system Digitland Enterprise w ciągu najbliższych miesięcy zostanie poszerzony o wiele nowych funkcji w zakresie produkcji, dystrybucji, finansów i kadr.

Na przełomie roku pojawi się nowy moduł do zarządzania rabatami. Scali on wszystkie funkcje rabatowe, umieszczane dotychczas w poszczególnych modułach specjalistycznych. Oprócz prostych tabel rabatowych w nowym module będzie można definiować progi rabatowe w zależności od wielkości lub wartości zamówień, a także promocje na poszczególne asortymenty lub skierowane do określonych klientów. Wysokość cen promocyjnych w odniesieniu do cen podstawowych będzie można ustalać procentowo lub kwotowo. System ma automatycznie podpowiadać klientowi, który rabat jest dla niego korzystniejszy. Dzięki wycenie każdego dnia kredytu kupieckiego łatwiejsze będzie także posługiwanie się skontem. Naliczanie rabatów będzie można przeprowadzać niezależnie (od tej samej podstawy) lub kaskadowo. Nowy moduł jest obecnie testowany przez wybranych klientów - ostateczna wersja pojawi się na przełomie roku.

Kolejna nowość to rozbudowa modułu produkcyjnego w taki sposób, by można było śledzić poszczególne etapy produkcji wyłącznie od strony technologicznej - bez potrzeby uwzględniania każdego z nich w systemie finansowym. Ma to umożliwić elastyczniejsze zarządzanie zleceniami między poszczególnymi maszynami czy procesami, nie wprowadzając każdorazowo zmian w planie głównym. Digitland zaproponował podział procesu produkcji na maksymalnie 10 etapów. Na każdym z nich jest możliwe prowadzenie pełnej ewidencji. Wszelkie dokumenty mają mieć charakter wewnętrzny - będą widoczne tylko w raportach technologicznych. Wprowadzenie tych rozszerzeń jest dość skomplikowanym procesem, dlatego realistyczny termin włączenia ich do systemu to połowa 2002 r.

Na przełomie roku moduł płacowy systemu Enterprise zostanie wzbogacony w narzędzia do budowy motywacyjnych systemów wynagrodzeń. Digitland zamierza wykorzystać swoje doświadczenia przy tworzeniu systemów wynagrodzeń dla handlowców i menedżerów z różnych branż. Do wyliczania premii nowe narzędzia będą wykorzystywać algorytmy, zawierające formuły języka SQL. Po przeszukaniu wskazanych tabel bazy danych, zapytania zwrócą określone wartości, np. wielkość zrealizowanej marży czy wartość poniesionych kosztów. Wyniki zapytań będą mnożone przez odpowiednie wagi, a następnie przeliczane na punkty, a te z kolei na konkretne kwoty.

System Digitland Enterprise współpracuje z narzędziami analitycznymi Oracle Sales & Financial Analyzers. Są one jednak dość drogie, toteż Digitland wspólnie z Oracle Polska przygotowuje tańszą, prekonfigurowaną wersję tych narzędzi, współpracującą z systemem ERP Digitlandu. Zakończenie prac nastąpi prawdopodobnie w połowie przyszłego roku.

Digitland jest też zainteresowany współpracą systemu Enterprise z aplikacjami, działającymi na komputerach naręcznych. Przeprowadzono już pierwsze próby przeniesienia aplikacji, funkcjonujących dotychczas na notebookach, na komputery HP Jornada z systemem Windows CE. System umożliwia pracę zarówno w trybie online, jak i offline.

System Rekord ERP, Rekord

Bielski Rekord dotychczas specjalizował się w obsłudze firm z branż: metalowej, maszynowej i elektrotechnicznej. Wielu jej klientów to działający w Polsce poddostawcy koncernów motoryzacyjnych. Firma upatruje szansy w ekspansji w innych branżach przemysłu. W najbliższym czasie zostanie opracowana wersja systemu przeznaczona dla przedsiębiorstw branży meblarskiej.

Ponadto do końca br. Rekord zamierza zaoferować nowy moduł wspomagający prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i projektowych. Pozwoli on na przeprowadzanie symulacyjnego studium opłacalności i wykonalności produkcji w zależności od zastosowanych materiałów czy metod produkcji. Oprogramowanie ma również służyć do planowania i bieżącego rozliczania kosztów prac projektowych.

Dla przedsiębiorstw prowadzących produkcję jednostkową Rekord przygotował zaawansowany moduł Gospodarka Narzędziowa - pozwalający m.in. na obsługę wypożyczalni narzędzi. Właśnie dobiegają końca ostatnie testy.

Pojawią się też nowości spoza obszaru produkcji. Do połowy 2002 r. firma udostępni klientom moduł analityczny Lider. Według producenta, ma to być minisystem informowania kierownictwa, oparty na tematycznych hurtowniach danych w dziedzinie: sprzedaży, finansów, kadr i płac itd. Wcześniej, bo już na przełomie roku, można się spodziewać prostego modułu do rejestracji kontaktów z klientami. Będzie go można zintegrować z serwerem pocztowym. Testowa wersja tego oprogramowania działa już w jednej z bielskich firm.

Na przełomie I i II kwartału 2002 r. system Rekord zostanie rozbudowany o funkcje dostępu przez Internet. Możliwe będą zarówno przeglądanie danych, jak i zdalne wykonywanie operacji, np. składanie zamówień. W drugim przypadku należy posłużyć się apletem stworzonym w technologii Java. Obecnie moduł internetowy znajduje się na etapie projektowania.

Od niedawna system Rekord ERP może się komunikować z systemami zewnętrznymi za pomocą komunikatów EDI.

System Impuls, BPSC

Do końca roku katowickie BPSC powinno udostępnić moduł kontrolingu kosztów produkcji. Będzie to samodzielny moduł, komunikujący się z modułem finansowo-księgowym i produkcyjnym systemu Impuls. Umożliwi on definiowanie wielu układów kalkulacyjnych dla wyrobów oraz porównywanie kosztów standardowych z rzeczywistymi. Pozwoli też na symulowanie kosztów różnych scenariuszy planu produkcyjnego, przy zachowaniu znacznej szczegółowości informacji.

Także do końca roku powinien być rozszerzony moduł dystrybucyjny w zakresie zarządzania transportem. Pozwoli on na szczegółowe planowanie transportu własnego i zewnętrznego. Dzięki zmianom pojawi się możliwość m.in. optymalizowania tras, kontroli zamówień pod kątem objętości i ładowności samochodów, obsługi zwrotów i odmów przyjęcia towaru, a także rozliczania kierowców. Do modułu dystrybucja zostanie dodanych wiele innych funkcji, np. nadawanie szczegółowych praw do składania zamówień, dokumenty zapotrzebowań (bez wskazywania dostawcy), analiza dokumentów magazynowych z dokładnością do jednej pozycji asortymentu.

Na I kwartał przyszłego roku zapowiedziano nową wersję modułu do zarządzania magazynami wysokiego składowania. Umożliwi ona m.in. bardziej dokładne niż dotychczas ewidencjonowanie miejsc składowania i obsługę większej gamy opakowań. Usprawni pracę magazynu: zostaną w niej umieszczone podpowiedzi, dotyczące tego, gdzie ulokować towary i w jakiej kolejności kompletować zamówienia. Ważnym dodatkiem będzie wprowadzenie obsługi kodów kreskowych i urządzeń przenośnych Psion.

Zmiany pojawią się także w module finansowo-księgowym. Zostaną wprowadzone m.in. automatyczne tworzenie deklaracji VAT7 i CIT, automatyczna rejestracja dokumentów sprzedaży z podziałem płatności na raty oraz możliwość rezerwacji rozrachunków przeznaczonych do kompensaty.

Prawdopodobnie w I kwartale 2002 r. zostanie rozbudowany moduł kadrowo--płacowy. W systemie pojawią się nowe funkcje, obejmujące planowanie ścieżek zawodowych w postaci m.in. bazy informacji o umiejętnościach pracowników. BPSC rozbuduje także część systemu, służącą do obsługi procesu rekrutacji.

Firma zapowiada zastosowanie nowych technologii dostępu do systemu Impuls przez Internet. W najbliższych dniach pojawi się również wersja internetowa modułu CRM.

System iRenesans, Simple (Ross Systems, USA)

Niedawno w USA pojawiła się wersja 5.1 systemu iRenesans (nie jest ona na razie oferowana w Polsce). Simple SA zapowiada, że w najbliższym czasie zostanie udostępnione rozszerzenie systemu w oferowanej na rynku polskim wersji 5.0.

Zmiany obejmują m.in. znaczne przyspieszenie procesu tworzenia planu produkcyjnego (poprawione algorytmy) i uproszczone procedury zatwierdzania zleceń produkcyjnych. W obszarze zarządzania transportem będzie poszerzona lista parametrów, służących do opisu transportu, w tym lista opakowań. Zostanie zwiększona dokładność funkcji śledzenia partii towarów. Możliwe też będzie śledzenie numerów poszczególnych jednostek ładunkowych. Od niedawna dla systemu iRenesans są dostępne moduł wymiany danych z drukarkami fiskalnymi i obsługa importowych dokumentów SAD w module finansowym i magazynowym. Simple spolonizowała też moduł pozwalający na dostęp do starszych wersji systemu przez Internet, m.in. cienki klient, iRenesans.Portal.

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli Simple, jest rozważana polonizacja aplikacji internetowych współpracujących z systemem iRenesans - Resynt, produkowany przez zależną od Ross Systems firmę o tej samej nazwie. Pakiet składa się z 5 aplikacji: interfejsu wymiany danych w formacie XML, modułu do integracji z giełdami elektronicznymi, modułu umożliwiającego tworzenie zintegrowanych łańcuchów dostaw, aplikacji do sprzedaży internetowej oraz systemu do automatyzacji zamówień od dostawców.

System Movex, Intentia Polska

Intentia niedawno poinformowała o premierze wersji 12. systemu Movex. Według zapewnień Intentia Polska, polonizacja systemu zostanie zakończona pod koniec I kwartału 2002 r.

W nowej wersji większy niż dotychczas nacisk będzie położony na współpracę między przedsiębiorstwami. Dotychczasowe funkcje ERP zostaną poszerzone o funkcje planowania popytu w ramach łańcucha dostaw. Partnerzy będą mogli wspólnie opracowywać jednolitą prognozę popytu dla całego łańcucha. Każde kolejne ogniwo łańcucha będzie tworzyć własny harmonogram, zawierający konkretne zamówienia, plany zamówień i prognozy.

Zarządzanie informacją w ramach łańcucha ma umożliwić udzielanie klientom informacji o tym, kiedy poszukiwany towar będzie dostępny przez (sprawdzanie stanu zapasów w kolejnych ogniwach łańcucha).

Nowością będzie możliwość tworzenia korporacyjnych centrów obsługi dokumentów określonego rodzaju, np. faktur zakupowych. W tym celu Intentia wykorzystała własne oprogramowanie, połączone z zewnętrznym modułem , co umożliwi skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzanie dokumentów do systemu.

W nowej wersji systemu zostanie rozbudowane zarządzanie atrybutami surowców, produktów, opakowań itd. Oprócz pojedynczego kodu cyfrowego - jak było to dotychczas - poszczególnym pozycjom będzie można nadawać wiele atrybutów jednocześnie, np. kolor, wymiary, jakość. Oznaczenie atrybutem można później wykorzystać w procesie produkcji, dystrybucji, przy ustalaniu cen itd. Do kolejnej wersji ma być dodany interfejs obsługujący funkcje API systemu PKMS firmy Manhattan Associates, służącego do zarządzania dużymi magazynami wysokiego składowania.

Intentia Polska deklaruje, że wraz z wersją 12. systemu Movex udostępni najnowszą wersję narzędzi, służących do tworzenia portali korporacyj- nych i sklepów internetowych, oraz moduł e-collaborator, umożliwiający wymianę danych między aplikacjami w różnych formatach, w tym przez komunikaty EDI i język XML. W wersji 12. wszystkie aplikacje internetowe zostały przepisane w Javie i standardowo będą uruchamiane na serwerze aplikacji IBM WebSphere. Według przedstawicieli Intentia Polska, w przyszłym roku należy oczekiwać pierwszego polskiego wdrożenia systemu Movex NextGen, w całości stworzonego w Javie. Polski oddział zapowiada też na najbliższe miesiące lokalizację oprogramowania do obsługi sprzedaży mobilnej, działającego na notebookach.

Oracle E-Business Suite, Oracle Polska

Niedawno Oracle zapowiadał wprowadzenie w przyszłym roku wersji 12. swojego pakietu aplikacji biznesowych. Firma jednak zmieniła strategię: zamiast stosunkowo rzadko ukazujących się "dużych" wersji zawierających wiele zmian, na rynek będą wprowadzane "małe" aktualizacje. Najnowsza wersja, która niedawno ukazała się na rynku, została oznaczona numerem 11.55.

Aplikacje OracleŐa są rozwijane w kierunku coraz lepszej obsługi funkcji przydatnych w firmach działających globalnie. Możliwość wyboru języka i waluty dotyczy już nie tylko księgowości czy dystrybucji, ale także raportów i zestawień. Ponadto system umożliwia organizowanie wyspecjalizowanych centrów, obejmujących zasięgiem działania więcej niż jeden kraj, np. scentralizowa- nie zarządzania finansami firmy, mającej oddziały w całej Europie.

Do końca roku w oficjalnej ofercie Oracle Polska znajdzie się spolonizowana wersja modułu gospodarki magazynowej. Oprogramowanie to umożliwia zarządzanie miejscami magazynowymi, optymalizację magazynowania i kom-pletowania zamówień. Współpracuje też z szeroką gamą urządzeń bezprzewodowych, m.in. iPaq, Jornada, Palm V i Symbol. Praca ma się odbywać za pośrednictwem wbudowanej w urządzenia przeglądarki Web. Pierwszą firmą, która wdroży nowe rozwiązanie, będzie prawdopodobnie Ciech SA.

Od niedawna w Polsce jest oferowany moduł APS (Advanced Planning and Scheduling). Rozszerza on standardową funkcjonalność modułu MRP II przez automatyczną likwidację tzw. kominów w planie produkcyjnym. Moduł APS pozwala optymalizować plan produkcji pod kątem różnych kryteriów, np. maksymalnego zysku, obsługi kluczowych klientów itp.

W ramach APS będzie można opcjonalnie wdrożyć moduł do zarządzania ryzykiem związanym z produkcją. Będzie również możliwe opracowanie alternatywnych planów zaopatrzenia i stworzenie marginesów bezpieczeństwa dla zapasów na wypadek zdarzeń losowych. Z modułem APS ma współpracować kolejny nowy moduł, służący do kosztorysowania dużych projektów inwestycyjnych. Jego polska wersja pojawi się w I kwartale 2002 r., natomiast jeszcze w tym roku ukażą się 2 specjalistyczne narzędzia planistyczne, umożliwiające niskopoziomowe planowanie produkcji (z dokładnością do pojedynczej czynności) i prognozowanie popytu.

Istotnych usprawnień dokonano w module finansowym. Chcąc wyeksportować dane do modułu Financial Analyzer, można to wykonać w każdej chwili bez konieczności czekania na zamknięcie miesiąca. Do połowy 2002 r. Oracle Polska zamierza udostępniać pakiet E-Business Suite także w modelu ASP. Prowadzone są już rozmowy z potencjalnymi partnerami.

System ASW, IBS Polska

30 września br. wprowadzono najnowszą wersję systemu ASW - 4.53. IBS twierdzi, że jest to ostatnia "czwórka" - wprowadzenie wersji 5. zaplanowano na koniec II kwartału przyszłego roku. Jedną z nowości, która pojawi się w polskiej ofercie IBS jeszcze przed końcem tego roku, jest wywodzący się z wersji 4.52 moduł do zarządzania alertami systemowymi. Umożliwi on definiowanie reguł, na podstawie których będzie możliwe powiadamianie uprawnionych osób o określonych zdarzeniach, np. przekroczeniu salda kredytowego przez kontrahenta. Powiadomienie to będzie można przekazać w postaci wiadomości ekranowej, e-maila lub SMS-a.

Ponadto do końca roku do systemu zostanie wprowadzona funkcja pobierania wyciągów bankowych z systemów bankowości elektronicznej: Multicash i BRE-SOK (dotychczas możliwe było jedynie zlecanie przelewów). Ma być dodany także moduł obsługi kasy gotówkowej, umożliwiający wystawianie dokumentów KP i KW oraz raportów kasowych.

Drobną, choć niewątpliwie użyteczną nowością są pliki pomocy w formacie HTML. Dotychczas IBS dostarczał je w formacie Office Vision, dostępnym jedynie na platformie AS/400.

System SAP R/3 Enterprise, SAP Polska

W najbliższym czasie nie należy się spodziewać wielu zmian i nowości. R/3 to system zaawansowany, od lat rozbudowywany przez producenta i uzupełniany dodatkowymi modułami przez partnerów na całym świecie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, najpóźniej w połowie przyszłego roku ukaże się jego nowa wersja SAP R/3 Enterprise. Począwszy od niej, zostanie wydzielony rdzeń funkcjonalny, tzw. SAP R/3 Core, który odtąd będzie podlegał niewielkim zmianom. Nowe funkcje mają być dostarczane w postaci uzupełnień SAP Add-Ons.

Większość istotnych zmian ma charakter technologiczny. W ramach R/3 Enterprise zostanie zintegrowany Web Application Server, który zastąpi funkcjonalnie Internet Transaction Server, instalowany dotychczas oddzielnie. Pojawi się także pełne wsparcie języka Java. Oznacza to, że środowisko runtime SAP Workbench będzie równolegle interpretować kod ABAP i Java. Wraz z systemem mają być dostarczane odpowiednie klasy Javy. Jako domyślne środowisko tworzenia aplikacji, SAP będzie zalecać pakiet Borland JBuilder. Nowością ma być wprowadzenie tzw. pakietów - pogrupowanych tematycznie zestawów funkcji Add-On. Zostanie im przydzielona oddzielna numeracja wersji.

Pojawią się funkcje do automatycznego tworzenia rezerw na podstawie zdefiniowanych reguł. Rezerwy będzie można śledzić i nadawać im statusy. Zmieni się sposób wyświetlania szczegółowych danych na temat dokumentów - wszystkie dane będą pojawiały się jednocześnie w postaci listy - w uzupełnieniu do dotychczasowych zakładek.

W module Warehouse Management pojawią się nowe funkcje wspomagające zarządzanie zasobami i zadaniami. System będzie m.in. podpowiadać, w jakiej kolejności kompletować zamówienia. Z kolei moduł zarządzania jakością zostanie wzbogacony w możliwość wykorzystania urządzeń przenośnych pracujących w trybie offline. Za pomocą palmtopów stanie się możliwe wykonanie wszystkich czynności związanych z kontrolą jakości. Po podłączeniu do sieci, nastąpi automatyczna synchronizacja danych do modułu zarządzania jakością systemu R/3.

Do systemu kadrowo-płacowego zostanie wprowadzona pełna obsługa wynagrodzeń w formie opcji na akcje firmy: rozdzielanie, przeliczanie wg bieżącego kursu, tworzenie rezerw na wypłaty z odpowiednim wyprzedzeniem itd.

Wśród innych małych zmian ok. połowy 2002 r. pojawią się nowe wersje komponentów mySAP.com. Jeszcze przed końcem br. system R/3 zostanie dostosowany do przepisów nowej ustawy o rachunkowości.

System J D Edwards OneWorld, Hogart

W drugiej połowie 2002 r. pojawi się nowa wersja systemu - B9. Oprócz pełnej integracji nowego modułu CRM i istniejącego już modułu do zarządzania łańcuchem dostaw zostaną wprowadzone funkcje, przeznaczone dla firm użyteczności publicznej (dystrybucja gazu, wody, energii itd.) i służby zdrowia. W przyszłym roku Hogart zamierza włączyć do polskiej wersji systemu J.D. Edwards moduł do zarządzania wiedzą, w tym zarządzanie treścią. Zostanie także dodany personalizowany portal.

Producent J D Edwards niedawno kupił YOUcentric - amerykańskiego dostawcę aplikacji do zarządzania relacjami z klientami i partnerami oraz serwisem. Oznacza to koniec sojuszu z Siebel Systems, choć - jak zapewniają obie firmy - dotychczasowi wspólni klienci nadal będą obsługiwani.

Według przedstawicieli JD Edwards, produkty YOUcentric zostaną szybko zintegrowane z systemem ERP, po- nieważ są budowane w podobnej technologii (różnice technologiczne były jednym z ważnych czynników niepowodzenia związku z firmą Siebel). Pierwszy etap integracji zapowiedziano jeszcze przed końcem tego roku. Zakończenie całości zaplanowano na 2002 r.

System Exact Globe, Exact Software Polska

Podstawowym produktem Exact Software na rynku polskim jest Globe for Windows SQL, jednak dwie trzecie polskich klientów firmy nadal korzysta z wersji systemu działającej na platformie Novell NetWare/DOS. Choć firma nie rozwija jej już aktywnie, nadal dba o bieżące aktualizacje. Jeszcze w listopadzie br. będzie gotowe uaktualnienie dostosowujące system do nowej ustawy o rachunkowości. Uwzględnione będzie też wprowadzenie do obiegu waluty euro w Unii Europejskiej.

Pozostali klienci korzystają z systemu Exact Globe for Windows, działającego na platformie Windows NT 4.0 z bazą danych Server 7. W najbliższym czasie polskie biuro firmy będzie kontynuować rozwijanie interfejsu do różnych wersji systemu do bankowości elektronicznej Multicash. Obecnie obsługiwanych jest 19 banków.

Przed końcem roku zapowiedziano oficjalną premierę najnowszej wersji systemu Exact - Exact Globe 2000. Tworząc Exact Globe 2000, kładziono nacisk na wykorzystanie najnowszych technologii, m.in. bazę danych SQL Server 2000, wydajność i wygodę obsługi. Wersja jest obecnie w fazie pilotażu - korzystają z niej 4 firmy w Polsce. Moduły produkcyjne systemu Exact Globe 2000 pojawią się na rynku później - w pierwszej połowie roku 2002. Należy przypuszczać, że na ich kształt wpłynie przejęcie przez Exact na początku br. amerykańskiej firmy Macola, spec-jalizującej się w oprogramowaniu do zarządzania produkcją. Integracja produktów obu firm będzie o tyle łatwa, że oba systemy zostały wykonane przy użyciu narzędzi Microsoftu.

System Baan, Baan Polska

W ciągu najbliższych miesięcy na rynku polskim powinna się pojawić zlokalizowana wersja systemu Baan ERP 5.0c. Jedną z najważniejszych zmian ma być odejście od kalkulacji kosztów wyłącznie na podstawie kosztów standardowych na rzecz elastycznego definiowania składników kosztów i ich parametrów. Jednocześnie z Baan ERP, przeznaczonym dla produkcji dyskretnej, oferowane jest rozwiązanie dla produkcji procesowej - Baan Process Solutions, łączące aplikacje Baan IV Process, Baan Dimensions i Wonderware Solutions.

W nowej wersji zostaną rozbudowane narzędzia do zarządzania grupami kapitałowymi i firmami wielozakładowymi. W obszarze logistyki zmiany te umożliwią zaawansowane planowanie i koordynowanie przepływów towarowych między zakładami a magazynami dystrybucyjnymi.

W systemie możliwy będzie m.in. podział jednego zakładu na części funkcjonalne. Od strony finansowej nowe narzędzia mają pozwolić na utrzymanie spójności finansowej, mimo dynamicznie zachodzących zmian logistycznych, oraz na konsolidację wyników.

Wraz z wersją 5.0c na polskim rynku ukażą się dwa spolonizowane pakiety aplikacji. Baan e-Sales 2.2 będzie służyć do obsługi sprzedaży przez Internet, Baan e-Procurement natomiast - do automatyzacji zakupów, również z wykorzystaniem Internetu.

System MFG/PRO, QAD Polska

Obecnie system MFG/PRO oferowany jest na świecie w wersji eB. W Polsce jest dostępna poprzedzająca ją wersja 9. Choć nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji, wiele wskazuje na to, że na polskim rynku wersja eB zostanie pominięta - zamiast niej, do sprzedaży trafi właśnie przygotowywana wersja eB 2. Prawdopodobny termin ukaza- nia się jej w Polsce to połowa przyszłego roku.

Niezależnie od nowej wersji, QAD Polska zamierza oferować 2 nowe rozwiązania. Pierwsze z nich, przygotowane wspólnie z firmą Internet Designers, to pakiet aplikacji do sprzedaży internetowej B2B i B2C. Drugie to przystosowane do współpracy z MFG/PRO oprogramowanie firmy Eurosoft, wspomagające pracowników mobilnych. Dostępne są trzy moduły: mobilna sprzedaż, sprzedaż obwoźna (tzw. van selling) oraz merchandising. Oprogramowanie działa na komputerach naręcznych z systemem Windows CE.

QAD Polska od listopada br. zacznie proponować polskim klientom przystąpienie do prowadzonej przez centralę QAD w USA publicznej giełdy towarowej. Rozważa także zaoferowanie w Polsce systemu eQ, który wzbogaca system ERP w funkcje prywatnych giełd internetowych.


TOP 200