Delphi - stacja przesiadkowa

Borland reklamuje najnowszą wersję swojego środowiska programistycznego jako "etap pośredni", który ma ułatwić przejście na platformę .Net.

Borland reklamuje najnowszą wersję swojego środowiska programistycznego jako "etap pośredni", który ma ułatwić przejście na platformę .Net.

Delphi - stacja przesiadkowa

Przed kilkoma dniami - w siedem lat po pojawieniu się pierwszego Delphi - odbyła się premiera nowej wersji Delphi Studio 7. Od wprowadzenia do sprzedaży poprzedniej minął zaledwie rok. Przy tak krótkim cyklu życia produktów trudno namówić klientów do kupna nowego pakietu. Jedną z atrakcji, która ma do tego zachęcić, jest Kylix 3 - do Delphi 7 dołączone jest środowisko IDE dla Linuxa. Tym razem, obok linuxowej wersji Delphi, w pakiecie znajduje się również odpowiednik C++ Buildera. Miłośnicy C++ i Linuxa zyskują więc wygodne narzędzie RAD.

IDE prawie takie samo

Środowisko edycyjne w Delphi 7 niemal się nie zmieniło. Nowością jest mechanizm wyświetlania podpowiedzi do komunikatów o błędzie, który automatycznie łączy się z witryną Borlanda i jeśli są tam dostępne dodatkowe informacje, prezentuje je użytkownikowi.

Rozbudowano mechanizmy automatycznego podpowiadania składni o obsługę HTML - narzędzie "sugeruje" odpowiednie znaczniki i atrybuty. Równocześnie OpenTools API zawiera rozszerzenia środowiska Delphi o własne mechanizmy podpowiadania składni.

Formatki dla WWW

Nowym elementem w Delphi 7 jest IntraWeb AtoZed, czyli specjalna "warstwa pośrednia", która umożliwia pisanie aplikacji dla serwera Web w taki sposób, jak tworzy się formatki. Programista nie korzysta w tej sytuacji ze standardowych komponentów, ale z dostępnych wraz z IntraWeb.

Rozbudowano obsługę narzędzi do tworzenia usług Web. Z Delphi zintegrowano nową przeglądarkę katalogu UDDI, która pozwala na odszukanie interesującej usługi Web. W wielu przypadkach zacho-dzi potrzeba dopisania pewnych informacji do nagłówka komunikatu SOAP (np. po to by dodać tam informacje o bezpieczeństwie itp.), dlatego Delphi 7 zawiera specjalny zestaw klas do manipulowania "surowym" pakietem SOAP - można zmienić dokładnie wszystko. Ułatwiono także dołączanie binarnych załączników do pakietu.

Dostęp do danych

Zmieniono mechanizmy dostępu do danych. Programista otrzymuje w komplecie nowe sterowniki dbExpress do baz: DB2 7.2, Interbase 6.5 (która notabene także jest w pakiecie), Informix, Microsoft SQL Server oraz MySQL w wersji 3.23.49. Nie będzie rozwijany pakiet SQL Links - po ro- ku 2002 nie będzie już częścią Delphi.

DataSnap nie obsługuje już połączeń z platformą CORBA. Zmieniono mechanizmy komunikacji (przekazywania danych) przy użyciu SOAP. Aby nowe komponenty współpracowały ze starszymi, powstała specjalna "warstwa zgodności". Dotychczas MIDAS (technologia wykorzystywana przez DataSnap) wymagał dodatkowych opłat licencyjnych. Teraz właściciel Delphi Enterprise może dystrybuować komponenty MIDAS wraz ze swoją aplikacją.

Delphi - stacja przesiadkowa

IDE Kylix 3 dla Delphi nie różni się od środowiska dla C++.

W Delphi wprowadzono dodat-kowy komponent do obsługi baz danych. TSimpleDataSet to bardzo łatwy w obsłudze element, który wprawdzie nie nadaje się do zastosowania w aplikacjach trójwarstwowych, ale może uprościć wiele operacji w systemach klient-serwer. Przy użyciu dbExpress są odczytywane informacje z bazy, a następnie jest tworzona pamięć podręczna i tam dane są aktualizowane. Na koniec dane można przesłać z powrotem do serwera. Jest to lokalny odpowiednik TSQLDataSet i TclientDataSet, tyle że bardzo uproszczony.

Do tworzenia raportów jest przeznaczony Rave Studio, standardowy pakiet do tego celu. Z jednej "definicji" raportu można generować zarówno pliki PDF, HTML, RTF, jak i raport tekstowy.

W wersji Delphi Enterprise dostępne są narzędzia do modelowania - ModelMaker i Bold.


TOP 200