Dell zmniejszy zatrudnienie o 4 procent

Dell Computer zwolni 1700 pracowników w ramach programu ograniczania kosztów.

Dell Computer zwolni 1700 pracowników w ramach programu ograniczania kosztów.

Po raz pierwszy w swojej prawie 17-letniej historii Dell przeprowadzi tak znaczną redukcję zatrudnienia. Zwolnienia obejmą 1700 osób, co przy ogólnej liczbie pracowników Della wynoszącej 40,2 tys., oznacza zmniejszenie zatrudnienia o ponad 4%. Zdaniem przedstawicieli firmy, decyzja o zwolnieniach jest efektem spowolnienia gospodarczego i zmniejszonego popytu na produkty IT na światowych rynkach.

Redukcja etatów zostanie przeprowadzona przede wszystkim w głównej siedzibie firmy w Austin w Teksasie i dotyczyć będzie pracowników działów administracji, marketingu i wsparcia produktowego. Do tej pory Dell zatrudniał w Austin 22 tys. osób.

Dell podjął kroki w kierunku ograniczania kosztów, gdy okazało się, że wyniki finansowe w czwartym kwartale roku finansowego 2001 mogą być gorsze od przewidywanych. Zwracając się z tym ostrzeżeniem do inwestorów, Michael Dell, prezes firmy, zwrócił uwagę na konieczność redukcji kosztów. Jednym z elementów przyjętej strategii zmniejszenia kosztów są właśnie zwolnienia pracowników. Zarząd firmy jest przekonany, że wobec nienajlepszych prognoz i pogarszającej się koniunktury na rynku IT, ograniczenie kosztów – także poprzez redukcję zatrudnienia - pozwoli utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku. Zarząd Della przedstawił takie stanowisko tuż przed ogłoszeniem wyników za czwarty kwartał roku finansowego 2001, które rzeczywiście okazały się niższe od prognozowanych.

Przychody ze sprzedaży w IV kwartale roku finansowego 2001, zakończonym 2 lutego br., wyniosły 8,7 mld USD i były większe o 28% od przychodów uzyskanych rok wcześniej. Zysk netto wyniósł w tym czasie 508 mln USD i był większy o 16% niż w IV kwartale roku poprzedniego. W całym roku finansowym 2001 sprzedaż wzrosła o 26,2 % do poziomu 31,9 mld USD, a zysk netto wzrósł o ponad 30%, osiągając wartość 2,2 mld USD.

Przedstawiciele Della podkreślają wzrost aktywności firmy w sektorze korporacyjnym. Sprzedaż systemów dla przedsiębiorstw, obejmujących stacje robocze, serwery i systemy pamięci masowych, wzrosła w ostatnim roku finansowym o 42%, a przychody z usług prawie o 60%. Zwiększył się także udział firmy w rynku odbiorców indywidualnych (najwięcej w USA - o 46 %). Michael Dell zamierza dalej prowadzić agresywną politykę cenową, ignorując sugestie, że w przyszłości może się to stać dla jego firmy źródłem kłopotów.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200