Dell zamyka rynek wirtualny w cztery miesiące od jego uruchomienia

W tym czasie firmie udało się zainteresować tą inicjatywą typu business-to-business zaledwie trzy amerykańskie firmy.

Dell Computer postanowił zrezygnować z prowadzenia branżowego wirtualnego rynku towarowego Dell Marketplace, który został uruchomiony w październiku ub.r.

Przedsięwzięcie miało umożliwiać klientom Della, wykorzystującym jego systemy, sprzedaż własnych produktów i usług mniejszym przedsiębiorstwom. Dzięki temu firmy te miały zaoszczędzić koszty ponoszone na sprzedaż bezpośrednią.

Zobacz również:

Jednakże w ciągu czteromiesięcznej działalności giełdy, Dellowi udało się zainteresować inicjatywą zaledwie trzy amerykańskie firmy: Motorolę, 3M i Pitney Bowes. Przedstawiciele producenta stwierdzili, że właśnie brak zainteresowania innych przedsiębiorstw wpłynął na decyzję o zakończeniu działalności tego wirtualnego rynku typu business-to-business.

Decyzję o zamknięciu Dell Marketplace podjęto w dwa tygodnie po tym, jak firma ostrzegła inwestorów, że wyniki finansowe w IV kwartale roku finansowego, który zakończył się w miniony piątek, będą prawdopodobnie znacznie niższe niż oczekiwano. Zarząd firmy wtedy też poinformował, że zamierza podjąć kroki w kierunku zdecydowanego zredukowania kosztów wewnętrznych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200