Dell Technologies chce budować cyfrowy świat w biznesie

Computerworld Tegoroczne Dell Technologies Forum to czas wielkich premier technologicznych i odpowiedzi na obecną rzeczywistość rynkową. Firma ma pomysły na cyfrową transformację i chce w niej wspierać wszystkie branże, szczególnie w tym trudnym globalnie czasie.

Transformacja cyfrowa przyspieszyła w tym roku i to dosyć niespodziewanie jej akceleratorem stała się pandemia. „Nowa normalność” wymusiła zmianę strategii technologicznych, uwolniła wiele projektów, których wdrażanie w innej sytuacji globalnej byłoby inaczej rozłożone na osi czasu. Potwierdzają to najnowsze wyniki Digital Transformation Index 2020, obejmujące też 180 polskich firm. Aż 43% przedsiębiorstw adoptuje nowe technologie na skalę masową, podczas gdy rok temu było to tylko 24%. Jak pokazuje badanie, katalizatorem przemian jest cybezpiezpeczeństwo (52%), praca zdalna (46%) oraz potrzeba dostarczenia nowego cyfrowego doświadczenia klientom (35%).

Obraz rynku się zmienia. 80% firm, by odpowiedzieć na obecne wyzwania, przeprowadziła przyspieszoną transformację, a w przypadku aż 41% dotyczyło to większości projektów w organizacji. Jak zaznaczył podczas swojego wystąpienia Dariusz Piotrowski, VP, General Manager Dell Technologies Polska, wspólnym mianownikiem dla wszystkich badanych są dane, jako przyszłość funkcjonowania firm. To oś wszystkich procesów i to one konstytuują wszelkie wyzwania współczesnego biznesu. Aż dla 61% organizacji podejmowanie kluczowych decyzji na podstawie danych w czasie rzeczywistym jest najważniejsze. Czy jednak potrafią one to robić?

Dell Technologies chce budować cyfrowy świat w biznesie

Kompetencje i technologie

Jak zauważył Dariusz Piotrowski, największą barierą rozwoju jest nieumiejętność wyciągania właściwych wniosków z morza danych, które firma posiada i do których ma dostęp. Wyzwaniem dla organizacji jest nie sama technologia, ale właściwe, skuteczne jej wykorzystanie w odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość rynkową. Organizacje używają technologii, które często nie komunikują się ze sobą, a co za tym idzie nie dają optymalnych możliwości wykorzystania ich do rozwoju biznesu. Zalew danych w tym na pewno nie pomaga. Dlatego potrzebne są rozwiązania, które będą wspierać firmy w ich cyfrowej podróży. Takie rozwiązania oferuje Dell Technologies: nie tylko technologiczne, ale też kompetencyjne, by pomóc firmom w skutecznej transformacji.

Dane to krwiobieg współczesnej organizacji i powinien on być właściwie zarządzany. Jak zaznaczył Wojciech Janusz, Senior Systems Engineer, Dell Technologies definiuje zarządzanie danymi szeroko – jako wszystkie aspekty związanie z zarządzaniem danymi jako zasobami, procesem ich pozyskiwania, walidacji, przechowywania, organizacji i ochrony danych zebranych przez daną organizację. By czerpać z nich korzyści, organizację musza się zmienić cyfrowo. Danych przybywa, ich lokalizacja jest rozproszona, a prędkość dostępu do nich staje się kluczowym parametrem. Jednocześnie część z nich, tzw. dark data, są składowane i nigdy nie wykorzystane. Dodatkowo, co potwierdzają specjaliści Gartnera czy IDC, coraz więcej danych będzie tworzonych poza tradycyjnym data center czy chmurą. Dzisiejsze realia nie pasują już do scentralizowanego modelu zarządzania danymi w chmurze publicznej. Ten kawałek cyfrowej rzeczywistości bardzo się zmienił, tak jak i sposoby przetwarzania danych. Pojawiły się nowe modele i algorytmy uczenia maszynowego pozwalające wydobyć z całej masy danych te, które są kluczowe dla biznesu. Pojawiły się też nowe zestawy narzędzi i wymagania dotyczące integracji z nowymi procesami, pozwalające przetwarzać dane w czasie rzeczywistym. Jak zauważył Wojciech Janusz, do 2025 roku prawie 30% danych będzie przetwarzanych w czasie rzeczywistym. Czy jesteśmy na to gotowi?

Rośnie rola AI i ML

Obecnie działy w organizacjach poświęcają od 50 do 80% efektywnego czasu na zbieranie i wstępną analizę danych. „To niepokojące. Data Management może dzięki nowym rozwiązaniom i narzędziom być innym systemem – prostszym, zautomatyzowanym, inteligentnym” – stwierdził dyrektor Dell Technologies w Polsce. „Inteligentny biznes potrzebuje ludzi, którzy będą w nowy sposób zarządzać cyklem życia danych” – mówił Wojciech Janusz. „Badania pokazują, że specjalista zarządzający danymi poświęca na innowacje w zakresie danych i szukania nowych sposób monetyzacji tylko 22% swojego czasu”. Remedium z jednej strony to odpowiednia technologia, z drugiej profesjonalne doradztwo, które pozwoli organizacjom wdrażać i optymalizować procesy oraz zmiany technologiczne, by odblokować potencjał i kapitał wykorzystania danych i wsparcia takich technologii jak Sztuczna Inteligencja (AI) czy Uczenie Maszynowe (ML). Ogrom danych, różnorodność, prędkość ich powstawania powoduje, że wzrasta rola AI i ML, które pomagają podjąć decyzje i w procesie tym wspomagają czy zastępują ludzi. To wszystko sprawia, że działania ludzi podejmowane w oparciu o decyzje bazujące na rozszerzonym spektrum informacji, przetworzonych przez AI, będą szybsze i znaczenie lepsze.

Chmura to podróż

Bez AI i ML nie będzie cyfrowej zmiany, zdolnej naprawdę przystosować firmy do nowej rzeczywistości danych. Ale to tylko fragment większej cyfrowej „układanki”, o czym przypomniała podczas swojego wystąpienia Iryna Bernatska, Dell Technologies Senior Systems Engineer. Ekspertka wskazała główne obszary cyfrowej rzeczywistości, które poza samymi danymi składają się na współczesny model funkcjonowania w cyfrowym świecie. Według Iryny Bernatskiej, technologia jest wszechobecna i ważne jest posiadanie umiejętności rozpoznawania, które rozwiązania okażą się przełomowe dla rynku i będą miały wpływ na tworzenie nowych produktów i usług. Dell definiuje tu takie obszary jak na przykład usługi chmurowe, zarządzanie danymi, Edge computing, AI, 5G i bezpieczeństwo. „Procesy trwają, jesteśmy na początku spełniania obietnicy, jaką niosą usługi chmurowe” – opowiadała ekspertka. „Wchodzimy w nowe sposoby dostarczania oprogramowania, takie jak konteneryzacja, ale to nie koniec podróży przez chmurę. Chmura to podróż, ale jest już jedna rzecz, na którą Dell Technologies się zdecydował – rdzeniem naszej chmurowej strategii będzie multicloud”. Firma chce też skupić się na samej warstwie danych, które są tam, gdzie ich bazy. „Mamy do czynienia z nowym zjawiskiem w świecie danych – to nowy sposób przepływu danych z systemów IT, zautomatyzowany, analizowany przez algorytmy. Mamy kompetencje, by pomóc klientom uczynić ten proces łatwiejszym” – dodała Iryna Bernatska.

Dell Technologies chce budować cyfrowy świat w biznesie

Ważnym punktem na mapie cyfrowej transformacji, o czym wielokrotnie mówili eksperci podczas Dell Technologies Forum, jest Edge Computing, który pozwala szybciej podejmować decyzje, czyli szybciej wpływać na biznes. Te cechy nie są możliwe do osiągniecia z danymi repozytowanymi w tradycyjnym DC. Coraz więcej opinii specjalistów potwierdza - w przyszłości procesy rozpoczynać się będą i kończyć na brzegu sieci.

Takie podejście do przepływu i wykorzystania informacji zmienia sposób, w jaki powinno budować się infrastrukturę przedsiębiorstw. Będzie musiała być ona oparta o wykorzystanie AI, zaszyte już w procesie tworzenia infrastruktury. Dziś sztuczna inteligencja staje się prawdopodobnie najważniejszym narzędziem cyfrowej transformacji, dającym możliwość skalowania wydajności myślenia i podejmowania decyzji. Jednak ta technologia, bez odpowiedniej strategii, będzie bezużyteczna. Eksperci Dell Technologies podczas wydarzenia pokazywali, jak połączyć wszystkie dane z różnych źródeł wraz z inteligencją maszynową. Ta synergia uda się dzięki sieci 5G, technologii dającej możliwość działania bez opóźnień i pracy na wielką skalę z sensorami tworzącymi dane. I oczywiście nie należy zapominać o bezpieczeństwie, które wymaga nowego sposobu projektowania infrastruktury, gdzie bezpieczeństwo jest zaszyte w rozwiązaniu.

System naczyń połączonych

Wszystkie wymienione obszary wpływają na siebie, uzupełniają się, by finalnie pokazać pełny obraz cyfrowej zmiany świata i nadać pęd firmom.

W jaki sposób podejść więc do cyfrowej transformacji, łącząc kluczowe obszary zmiany i przekuć ją na sukces? Podczas Dell Technologies Forum eksperci odwoływali się zarówno do portfolio produktów (chociażby inteligentna macierz Dell PowerStore, stworzona do ery danych, obsługująca brzeg sieci), jak i pełnego wsparcia kompetencyjnego dostawcy, będącego odpowiedzią na potrzebę organizacji do przeprowadzenia zmiany.

Czas pandemii pokazał, jak niedoskonałe mogą być procesy tych organizacji, które nie rozpoczęły wcześniej transformacji. Na wyzwania pracy zdalnej oczywiście można odpowiedzieć technologią, jak chociażby zapewnieniem bezpiecznego dostępu do firmowych zasobów z wykorzystaniem takich rozwiązań jak VMware, Carbon Black czy SecureWorks, siecią definiowaną programowo (SD WAN) czy wirtualnymi pulpitami (kokpitami), o których podczas wydarzenia mówił Marek Bartyzel CSG Product Specialist Dell Technologies.

Jednak by sprostać ciężkim czasom, a jednocześnie przygotować się do wejścia w nową erę digitalizacji, organizacje potrzebują spójności, prostoty i skuteczności technologii, dostarczanej w nowy, łatwiejszy i tańszy sposób. To tendencja rynkowa: IDC przewiduje, że do 2024 roku w modelu usługowym (as a Service) dostępnych będzie globalnie aż 75% usług. Tego chcą firmy, biorąc przykład ze świata konsumentów, gdzie wszystko może być usługą, a rozliczenia są rzeczywistym obrazem zużycia.

Dell Technologies ogłasza hybrydową rewolucję

Aongus Hegarty, President, International Markets, Dell Technologies, oznajmił wdrożenie przez firmę nowego projektu APEX - firma Dell włącza chmurę do swojego portfolio. „APEX łączy zalety i mozliwości naszej firmy w jednej ofercie, upraszczając sposób zarządzania infrastrukturą” – wyjaśniał Aongus Hegarty. To nowa strategia dostarczania usług i doświadczeń w świecie hybrydowego IT. Ten projekt doskonale pokazuje kierunek, w jakim zmierza globalny rynek.

Badania dostawcy pokazały, że 89% globalnych respondentów oczekuje elastycznej technologii, by poradzić sobie z pandemią i innymi przyszłymi zagrożeniami, ale tylko 41% ma odpowiednią technologię, by dokonać tego w tym roku. Pojawiła się silna potrzeba łatwiejszego wdrażania i zarządzania z użyciem technologii. Firmowe IT jest zbyt skomplikowane, systemy nie komunikują się ze sobą, jest zbyt wiele niekompatybilnych ze sobą narzędzi do zarządzania procesami w organizacji. To spora bariera w procesie sprawnej transformacji cyfrowej, zaś zakup kolejnych technologii przyczynia się tylko do wydłużenia tego czasu. Poza tym, szczególnie dzisiaj, liczą się koszty wdrożenia, a inwestycja w nową infrastrukturę wymaga dużego początkowego kapitału. Dodatkowo organizacje oczekują spójności doświadczenia usług zarówno w swojej firmie, jak i poza nią oraz niskich kosztów czy skalowania zasobów.

Dell Technologies chce budować cyfrowy świat w biznesie

Nowy, coraz bardziej popularny model konsumpcji IT, czyli serwicyzacja (aaS) daje te możliwości. W APEX, dzięki platformie Dell Technologies Cloud Console, z jednego miejsca można zarządzać całą infrastrukturą, skalować ją, dokładać kolejne usługi czy kupować kolejne technologie. Ciekawy jest też sposób rozliczania zużytych zasobów – od coraz popularniejszej opłaty za faktycznie zużycie, po subskypcję czy nawet przedpłatę usług, w zależności od zastosowanego modelu kosztowego w organizacji. APEX to zarządzanie firmowym IT w oparciu o wielochmurowość. „Zaś konsola to zunifikowany interfejs internetowy do zarządzania wszystkimi aspektami środowiska chmury hybrydowej” – dodał ekspert.

Jak zaznaczył Radomir Bordon, Dell Technologies Senior Director, ISG Technology Consulting CEE, w kilka dni świat spakował się i przeniósł do sieci. Zmienił się sposób życia i pracy, pojawiły się nowe wyzwania we wszystkich dziedzinach życia i biznesu. Będą pojawiać się nowe rozwiązania, tworzyć nowe ekosystemy oparte o wykorzystanie technologii, a dane staną się siłą napędową systemów opartych na multicloudzie i AI. Świat się zmienił, zaś Dell Technologies chce w tej zmianie uczestniczyć: „Przyszłość organizacji to kombinacja wizji i jej realizacji, a my chcemy pomóc budować tę wizję”.