Dell Technologies Forum 2019 – relacja

10 października w warszawskim centrum Global Expo odbyła się konferencja Dell Technologies Forum. Wydarzenie, wypełnione prezentacjami i sesjami przedstawicieli firm z grupy Dell Technologies oraz zaproszonych partnerów, poświęcone było cyfrowej transformacji biznesu i administracji publicznej, trendom IT oraz bieżącym i przyszłym wyzwaniom – nie tylko technologicznym – przed jakimi stoją dzisiejsze organizacje.

Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell Technologies Polska, w trakcie wystąpienia na Dell Technologies Forum 2019

Konferencja, która zgromadziła poand 2 tys. gości, została podzielona na ścieżki tematyczne, w tym: transformacja miejsca pracy, multicloud, transformacja aplikacji oraz transformacja IT. Równolegle funkcjonowała strefa Meet the Experts. Można tu było dowiedzieć się więcej o konkretnych produktach, rozwiązaniach i wdrożeniach, jak również osobiście porozmawiać z prelegentami – służyły temu kameralne panele dyskusyjne, rozszerzające wybrane wystąpienia. Przewidziano także Forum Cyfrowej Administracji Publicznej oraz panel „Kobiety w technologii”.

Dell Technologies Forum. Życie po plastiku

Konferencję otworzyły wystąpienia Aongusa Hegarty’ego, dyrektora regionalnego Dell Technologies na region EMEA i Dariusza Piotrowskiego, dyrektora generalnego Dell Technologies Polska. Piotrowski przedstawił wyniki projektu Future Thinkers – badania przeprowadzonego wspólnie przez infuture.institute, Dell Technologies, CIONET Polska oraz Digital Excellence, w którym na podstawie odpowiedzi, udzielonych przez ok. 150 menedżerów szczebla C z polskich firm z różnych sektorów, wybrano 10 trendów, które będą kształtować krajobraz biznesowy w najbliższych latach.

Zobacz również:

  • Chmura w ciężkim biznesie o globalnej skali
  • Google otwiera w Krakowie zespół inżynierski chmury obliczeniowej

Jeden z tych trendów to wspomniane „życie po plastiku”, czyli rosnąca eko-świadomość i dążenie do kultury „green IT”. W kategoriach biznesowych przekłada się to m.in. na możliwie jak największy recykling materiałów, zwłaszcza odzyskiwanie zasobów ze zużytego sprzętu informatycznego i ponowne ich wykorzystywanie w nowych produktach. Wpływ na branżę IT będą wywierać też zmiany społeczne, w tym zmiana modelu pracy – porzucanie trybu stacjonarnego na rzecz bardziej elastycznego, „nomadycznego” – oraz wydłużenie ludzkiego życia, prowadzące do wzrostu liczby seniorów. To wymusi na dostawcach technologii dostosowanie swoich produktów i usług do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Wśród trendów typowo informatycznych znalazły się natomiast, co nie jest zaskoczeniem, sztuczna inteligencja, Big Data oraz automatyzacja i robotyzacja.

Dell Technologies Forum. Nowa era cyfryzacji

Zdaniem Karola Okońskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, digitalizacja administracji i usług publicznych obejmuje cztery podstawowe aspekty. Są to: usługi, infrastruktura informatyczna pozwalająca te usługi świadczyć, kompetencje cyfrowe obywateli i cyfrowa tożsamość, pozwalająca uwierzytelnić się w cyfrowym świecie.

Okoński, jako jeden z uczestników debaty „Aktualne wyzwania transformacji cyfrowej administracji”, wskazywał, że dziś obywatel potrzebuje mniej czasu i wysiłku, aby skorzystać z usług publicznych. Co więcej, jest przyzwyczajony do pewnego poziomu świadczenia usług komercyjnych, szybkiego i intuicyjnego – osiągnięcie tego samego poziomu jest celem dla administracji.

Dell Technologies Forum 2019 – relacja

Dell Technologies Forum 2019. Debata "Forum Cyfrowej Administracji Publicznej". Od lewej: Łukasz Sobolewski (moderator); Ewelina Gładki, menedżer Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego (Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego); Szymon Wiśniewski, dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Finansów; Arkadiusz Lefanowicz, dyrektor Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej; Dariusz Piotrowski, country manager Dell Technologies Polska; Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

„Wchodzimy w nową epokę cyfryzacji” – ocenił Dariusz Piotrowski, podkreślając, że w ostatnich latach dokonał się pod tym względem znaczący postęp i przyśpieszenie. Nastąpiło przejście z poziomu informatyzacji, na jakim sektor publiczny był jeszcze pięć lat temu, na wyższy szczebel cyfryzacyjny.

Szymon Wiśniewski, dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Finansów dodał, że zmieniła się umiejętność korzystania administracji publicznej z danych, którymi dysponuje. Na potwierdzenie tej tezy przywołał przykład usługi Twój e-PIT (uruchomionej w tym roku, a wyręczającej obywateli w wypełnianiu deklaracji podatkowych). Zwrócił też uwagę na fakt, że zmienił się sposób prowadzenia projektów w administracji publicznej – nastąpił zwrot od dużych postępowań przetargowych na rzecz mniejszych, bardziej efektywnych.

Dell Technologies Forum. Wyzwania szefa informatyki

Jaką rolę odgrywa dział IT w budowaniu pozycji firmy na rynku i przewagi konkurencyjnej? Czy sprowadza się tylko do biernego zaspokajania potrzeb działów operacyjnych? Norbert Górski, dyrektor Departamentu Eksploatacji Systemów w banku ING, który opowiadał o tych kwestiach w trakcie swojego wystąpienia „Wyzwania szefa IT”, przypomniał, jak w ostatnich latach zmieniła się rola działów IT.

IT przestało być generatorem kosztów, a zaczęło być generatorem zysków. A podejście BizDevOps pozwala wspólnymi siłami IT i biznesu zarządzać procesami rozwoju aplikacji i wypracowywać wartość biznesową dla organizacji.

O ile jednak szef IT nie musi już obawiać się torpedowania planów inwestycyjnych przez dyrektora finansowego, to musi mierzyć się z innymi wyzwaniami, jakie stawiają przed nim realia współczesnego świata. Jednym z nich jest trudny rynek pracownika i rotacja kadr. Ludzie są dziś bardziej skłonni do zmiany miejsca zatrudnienia, a niedobór wykwalifikowanych fachowców sprawia, że to oni dyktują warunki. Młode pokolenie nie jest przyzwyczajone do słuchania rozkazów. Na nich zarządzanie przez polecenia nie działa. Dlatego trzeba zmienić styl zarządzania z rozkazywania na przewodzenie – pracownik słuchany przez lidera będzie bardziej skłonny do pozostania w firmie.

Przedstawiciel ING zwracał też uwagę na takie aspekty, jak kontrola kosztów – przypominając, że koszt utrzymania infrastruktury jest równie ważny co cena jej zakupu – oraz integracja z chmurą. To ostatnie jest szczególnie istotne w kontekście rosnącej popularności środowisk wielochmurowych i chmur hybrydowych.

Świat zmierza w stronę hiperkonwergentnych rozwiązań infrastrukturalnych, czyli „data center in a box” - komentuje Cezary Odziemczyk z Atende. To połączenie rozwiązań software-defined storage, serwerów, oprogramowania wirtualizacyjnego i platformy sieciowej w jednym systemie może, jego zdaniem przyczynić się do obniżenia kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności operacyjnej.

Dell Technologies Forum 2019 – relacja

Dell Technologies Forum 2019

Dell Technologies Forum. Sztuczna inteligencja – celebryta IT

Autorem ciekawego wystąpienia był Wojciech Janusz z Dell Technologies, który poruszał temat wyzwań i możliwości związanych z popularyzacją sztucznej inteligencji. Janusz wskazał dwa główne problemy z SI. Pierwszy to… człowiek. Po prostu nie ufamy maszynom – przykładowo, w kontaktach z konsultantami jesteśmy dużo bardziej otwarci, gdy mamy pewność, że rozmawiamy z drugim człowiekiem (lub gdy nie mamy świadomości, że rozmawiamy z chatbotem). Wolimy też, aby leczyli nas prawdziwi lekarze, nie ufamy diagnozom stawianym przez algorytmy komputerowe.

Drugi problem to taki, że SI jest dziś „celebrytą IT”. Każdy dostawca dziś chce przylepić swojemu produktowi łatkę „sztucznej inteligencji”. Tyle tylko, że takie działania nie zawsze są uprawnione. W ostatnim czasie nie dokonał się bowiem żaden przełom w zakresie badań nad sztuczną inteligencją, chociażby na miarę matematycznego modelu neuronu (1943 r.), mechanizmu wstecznej propagacji (uczenie sieci neuronowych, 1973 r.) czy pierwszego praktycznego zastosowania sieci neuronowych (deep learning, 2009 r.). „To co dziś obserwujemy, to wyścig technologii i mocy obliczeniowej” – mówił Janusz.

Dell Technologies Forum. Odpowiedzialność biznesu

Jak wynika z doboru zagadnień i głównych ścieżek tematycznych, główną ideą przyświecającą Dell Technologies Forum była transformacja cyfrowa. I chociaż koncepcja digitalizacji zasobów i procesów nie jest nowa, znamienne jest, że cyfryzacja znajduje się dziś – jak podkreślała w swoim wystąpieniu Natalia Hatalska, analityczka, założycielka i prezeska infuture.institute – w centrum prowadzenia biznesu.

Dell Technologies Forum 2019 – relacja

Natalia Hatalska, infuture.institute, w trakcie wystąpienia na Dell Technologies Forum 2019

„Dzięki transformacji biznes ma takie możliwości, jakich nie miał wcześniej. Ale transformacja jest po to, by zmieniać świat na lepsze” – mówiła Hatalska. „Biznes musi wziąć odpowiedzialność za światowe problemy, bo podobnie jak ludzie, zużywa zasoby naturalne”. „Firmy często ograniczają cyfrową transformację do zmiany technologii, procesu albo formuły działania. Zapominają, że w jej centrum jest człowiek – zarówno pracownik, jak i klient” – dodaje Robert Domagała z Dell Technologies.

Do rozwiązania pozostaje też problem nieefektywnych wdrożeń projektów cyfrowej transformacji. Szacuje się, że 70 % inwestycji i inicjatyw z obszaru digitalizacji nie osiąga zamierzonego celu. W 2018 r. wydano na projekty digitalizacji 1,3 bln dolarów, co znaczy że 900 mld zostało wyrzuconych w błoto.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200