Dell Computer: wzrost udziałów w rynku, spadek wyników finansowych

"Zakończony rok finansowy 2002 przyniósł korporacji kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży w ujęciu ilościowych. Mniejszy natomiast obrót wartościowy jest wynikiem ogólnoświatowej recesji i spadkiem cen" - tak uzasadnia wyniki spółki prezes zarządu Dell Computer Poland, Roman Durka. Przychody koncernu wyniosły 31,17 mld USD a zysk netto zamknął się kwotą 1,25 mld USD.

Dell Computer przedstawił wyniki zamykające czwarty kwartał i cały rok fiskalny 2002. Producent zanotował w rozliczeniu rocznym zysk netto w wysokości 1,25 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu do wyników z roku 2001 – 2,31 mld USD. Całoroczne przychody spółki za rok finansowy 2002 wyniosły 31,17 mld USD (31,88 mld USD rok wcześniej).

Kwartalny zysk netto firmy wyniósł 456 mln USD, w IV kw (508 mln USD w 2001 r). Obroty koncernu w ostatnim kwartale finansowym 2002 r. osiągnęły wartość 8,06 mld USD (8,67 mld USD).

Zobacz również:

"Zakończony rok finansowy przyniósł korporacji kilkunastoprocentowy wzrost obrotów w ujęciu ilościowym. Mniejszy natomiast obrót wartościowy jest wynikiem ogólnoświatowej recesji i spadkiem cen. W ninonym roku Dell był liderem w sprzedaży komputerowów z udziałem w rynku na poziomie 14,3%", - powiedział Roman Durka, prezes zarządu Dell Computer Poland.

Wyniki regionalne – czwarty kwartał

W Stanach Zjednoczonych firma zajęła pierwsze miejsce wśród producentów sprzętu komputerowego z udziałem w rynku na poziomie 27,1% (przy 10-procentowym wzroście ilości sprzedanych jednostek sprzętu rok do roku). Na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) Dell był zajął drugą pozycję z rynkowym udziałem w wysokości 9,5%. Na rynkach Azji i Pacyfiku koncern zajął piątą pozycję w grupie producentów sprzętu komputerowego. W Japonii firma posiada ponad 7-procentowy udział w rynku, w pozostałych krajach azjatyckich prawie 5-procentowy.

W ujęciu globalnym Dell Computer osiągnął w IV kwartale 12-procentowy wzrost (rok w rok) dostaw systemów dla klientów korporacyjnych. Zdaniem władz spółki, ponad połowa obrotów Della generowana jest obecnie przez klientów korporacyjnych.

Wyniki w Polsce

Dell Computer Poland plasuje się w ujęciu rocznym na piątym miejscu na polskim rynku producentów sprzętu komputerowego (w 2000 roku była to pozycja ósma). Wyprzedza go Compaq (na pierwszej pozycji) i trzej najwięksi lokalni producenci - Optimus, NTT System i JTT Computers. Spółka posiada 4,5% udziałów w polskim rynku. "Naszym celem w Polsce jest rynek korporacyjny, gdyż nie planujemy konkurować cenowo z producentami komputerów dla odbiorców indywidualnych. Polski rynek komputerowy różni się od innych krajów europejskich, gdzie lokalni producenci zazwyczaj nie mają tak silnie ugruntowanej pozycji", wyjaśnia prezes Durka.

Polski oddział producenta uplasował się w ubiegłym roku na trzecim miejscu na rynku notebooków i serwerów intelowskich. Na rynku desktopów Dell odnotował w ciągu roku wzrost sprzedaży o 20,7% (udział w rynku wynosi 4%), komputery przenośne sprzedawały się lepiej o 25,6% (udział w rynku – 7,6%), serwery natomiast znalazły o 76% więcej nabywców (udział w rynku 12,3%).

W mininym roku firma zanotowała również 200% wzrost wartości sprzedaży przez Internet, co stanowi prawie 50% globalnej sprzedaży korporacji z wykorzystaniem Internetu jako kanału sprzedaży bezpośredniej.

Dell tradycyjnie nie przedstawił wyników finansowych polskiego oddziału. Prezes Roman Durka powiedział jedynie, że w porównaniu do minionego roku obrachunkowego, zarówno zysk netto jak i przychody Dell Computer Poland, wzrosły o kilka procent, nie podając konkretnych wartości.


TOP 200