Delikatnie z nowym NDS!

Migrację na najnowszą wersję NetWare należy przeprowadzać ostrożnie. W przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu usługi katalogowe Novell Directory Services.

Migrację na najnowszą wersję NetWare należy przeprowadzać ostrożnie. W przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu usługi katalogowe Novell Directory Services.

Usługi katalogowe Novell Directory Services (NDS), zawarte w piątej wersji systemu operacyjnego NetWare, zawierają błąd, który może spowodować uszkodzenia całej bazy NDS. Może do tego dojść, jeśli baza współdzielona jest między serwerami NetWare 4.1x a NetWare 5.0.

Usługi nowe i stare

Problem spowodowany jest tym, że wraz z NetWare 5.0 dostępna jest nowa wersja usług katalogowych, rozszerzająca opisy niektórych obiektów przechowywanych w ramach NDS. Rozszerzenia te nie są rozumiane przez serwery NetWare 4.1x, wyposażone w starszą wersję usług katalogowych. W pewnych konfiguracjach posiadanie sieci składającej się z serwerów z różnymi wersjami NetWare może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia danych zawartych w bazie NDS, a co za tym idzie, zakłócenia pracy serwerów i sieci firmowej. Novell sugeruje, aby klienci planujący migrację do NetWare 5 zainstalowali najpierw na NetWare 4.x najnowszą wersję NDS oznaczoną numerem 5.99a i dostępną już od czerwca br. na serwerzehttp://support.novell.com. Operację tę można łatwo przeprowadzić, jeśli w przedsiębiorstwie pracuje tylko jeden serwer z NDS. Gdy jednak w obsłudze usług katalogowych uczestniczy kilka serwerów, które wzajemnie replikują między sobą informacje, to uaktualnienie NDS należy przeprowadzić jednocześnie na wszystkich serwerach lub wtedy, gdy dane nie są replikowane.

Pomoc w sieci

NDS 5.99a, podobnie jak wersja 6.0 zawarta w NetWare 5.0, rozszerza schemat zapisu danych w usługach katalogowych. Powoduje to, że po replikacji ze starszą wersją NDS dane mogą ulec uszkodzeniu.

Problem dokładnie opisany jest w dokumencie o numerze 2943193 na serwerze Novella (http://support.novell.com/cgi-bin/search/tidfinder.cgi/2943193).

Novell udostępnił na swoim internetowym serwerze wersję beta NDS 6.0 do NetWare 4.x, której zainstalowanie ma wyeliminować wszystkie niezgodności między usługami katalogowymi różnych wersji systemu. Betę NDS 6.0 można ściągnąć ze stronyhttp://support.novell.com/beta/authorized, podając PIN - 2942577.


TOP 200