Dekonstrukcja i przebudowa - ERP nowej ery

Współczesne systemy ERP stają się platformą do zbierania i analizowania informacji ze wszystkich obszarów organizacji i źródeł zewnętrznych. Jak nigdy dotąd usprawniają zarządzanie przedsiębiorstwem i wspomagają proces podejmowania decyzji.

Popyt na systemy ERP nie słabnie. Według Forbes i portalu Statista globalne przychody z tych systemów wyniosą w 2016 roku 32,6 mld USD, podczas gdy w 2011 było to 23,8 mld USD. Jednak to, co dziś znajduje się w ofercie dostawców ERP przestaje powoli przypominać rozwiązania znane nam z przeszłości. Zmiany te są ogromne i wciąż trwają. Na rynku od pewnego czasu mówi się wręcz, że wchodzimy w kolejną erę ERP – erę digital. Nie bez powodu. System ERP ma dzisiaj wspierać cyfrową transformację biznesu, ale może to robić wówczas, gdy sam przejdzie przeobrażenia, które są możliwe dzięki nowym technologiom.

Zapytani o ERP przyszłości analitycy, integratorzy i dostawcy aplikacji są zgodni co do tego, że takie trendy jak chmura, social media, mobilność i Big Data będą głównymi czynnikami transformacji systemów ERP w najbliższych latach.

Zobacz również:

Jeśli porówna się systemy ERP sprzed dekady z systemami instalowanymi dzisiaj to widoczne są zasadnicze różnice. Przede wszystkim odchodzą w przeszłość czasy jednolitych struktur rozwiązań ERP. - Firmy obecnie podążają w kierunku zdecentralizowanych systemów hybrydowych łączących rozwiązania proponowane przez kilku dostawców. Pewnego rodzaju „nielojalność” wobec jednego dostawcy wynika z jednej strony z rozwoju technologii i łatwiejszej integracji rozwiązań, z drugiej także ze zmiany pokoleniowej, która również wpływa na biznes. Przedsiębiorcy z tzw. pokolenia Y znacznie szybciej podejmują decyzję o zmianie. To również mobilizuje dostawców do wzięcia udziału w grze, którą można porównać do układania wielkich puzzli z IT.  - mówi Andrzej Morawski, wiceprezes zarządu w BPSC SA.

Następuje obecnie swoista dekonstrukcja systemów, stają się one środowiskiem luźno powiązanych aplikacji od różnych dostawców, w dużej mierze pochodzących z chmury. W ten sposób monolityczne ERP zastępowane są przez zunifikowany pakiet produktów z których każdy wspiera ważną funkcję biznesową jak finanse, czy marketing. Wraz z konstruowaniem takich pakietów pojawiają się wyzwania związane z integracją aplikacji i danych. Integracja ma kluczowa rolę zwłaszcza w analityce biznesowej. Dzisiaj bardzo często aplikacje analityczne in-memory są odseparowane od głównego systemu ERP. Jednak aby narzędzia analityczne mogły wykorzystać swój potencjał i rzeczywiście wspomagać proces decyzyjny w firmach powinny być wbudowane w system. Większość obecnych aplikacji nie jest budowa a w ten sposób, ale z pewnością z czasem stanie się to standardem.

Zmiany dotyczące ERP są wciąż w toku i znajdują się na różnym stopniu rozwoju. Wiele z nich jest kontynuacją starych trendów jak np. chmura. Inne, jak big data analytics i Internet Rzeczy są dopiero na początku drogi. - Jednym z najważniejszych trendów w rozwoju systemów ERP jest przenoszenie aplikacji do chmury. Firmy dostrzegają korzyści tego modelu, mają też ogromny wybór rozwiązań tej klasy, jako że procesy ERP stają się coraz bardziej „towarem rynkowym” i są coraz lepiej adresowane przez IT. Jednym z argumentów najbardziej przemawiającym za przyjęciem ERP w chmurze są dużo niższe koszty użytkowania takich rozwiązań. Co więcej, firmy rozumieją, iż nadmierne modyfikowanie sprawdzonych standardów przynosi wiele szkody i kosztuje w dłuższej perspektywie więcej, niż z korzystanie z takich wzorców. Dodatkowo, każda modyfikacja paradoksalnie powoduje zwiększenie sztywności rozwiązania, przez co takie wdrożenia nie dają łatwiej ścieżki aktualizacji, podnosząc koszt użytkowania i jednocześnie zamykając drogę do innowacji. - mówi Arkadiusz Sikora, dyrektor sprzedaży aplikacji w Oracle Polska.

Wydaje się również, iż w najbliższym czasie atrakcyjna będzie chmura hybrydowa, co wynika z faktu, że firmy mają już poczynione znaczne inwestycje w ERP-owe rozwiązania on-premise. W efekcie przez pewien czas, liczony latami - będziemy mieli do czynienia z rozwiązaniami, gdzie część procesów będzie obsługiwana nadal w obecnej infrastrukturze firm, ale nowe pojawią się w modelu SaaS, zintegrowane z istniejącymi systemami przez Web Services.

Co wpływa na transformację ERP

Główne trendy, które będą wpływały na kształt ERP w ciągu najbliższych lat to przede wszystkim:

- Szersza integracja

W teorii ERP jest kompletnym, samowystarczalnym pakietem. W praktyce coraz więcej firm odkrywa, że tak nie musi być. ERP potrzebuje komunikować się z innym oprogramowaniem i systemami takimi jak np. automatyzacja hali fabrycznej. Dostawcy pracują nad zwiększeniem zdolności integracyjnych i już obecnie oprogramowanie strony trzeciej zaczyna być wyposażane w możliwości połączenia z głównymi pakietami takimi jak SAP czy Oracle. Dostawcy wprowadzają także produkty middleware, które pozwalają powiązać systemy ERP z innymi aplikacjami przy niedużym wysiłku integracyjnym.

- Internet Rzeczy

Internet Rzeczy wywrze znaczny wpływ na systemy ERP. Coraz więcej urządzeń będzie potrafiło komunikować się poprzez sieć i do systemu zaczną spływać informacje z urządzeń w hali fabrycznej czy magazynu i wiele, wiele innych. Będą je także przekazywać różnego typu wearables. Pozyskane z wszelkich czujników informacje uzyskają coraz większe znaczeniu w utrzymaniu precyzyjnej kontroli nad biznesem. Jest to oczywiście dopiero kwestia przyszłości, choć całkiem już bliskiej.

- Analityka Big Data

Kiedy systemy ERP uzyskają większe możliwości analityczne będą mogły analizować dane i w oparciu o nie przewidywać trendy. To oznacza, że Big Data będzie odgrywać rosnąca rolę w działaniu firm. ERP już posiadają pewne funkcje analityczne lecz staną się one z czasem bardziej wyrafinowane. W dobie wzajemnie połączonych urządzeń IoT (Internet of Things) zbierających informacje z procesów produkcyjnych i od samych pracowników, ilość generowanych informacji wzrasta w szybkim tempie. Firmy sukcesywnie wdrażać będą narzędzia analizujące te dane, przykładowo - choćby dla skuteczniejszego przewidywania zakłóceń produkcji.

- Łatwość użytkowania

Łatwość użytkowania i łatwość instalowania oprogramowania jest rosnącym trendem. System musi posiadać bardzo intuicyjny interfejs, tak, by użytkownicy przyzwyczajeni do korzystania z mediów społecznościowych chętnie tego narzędzia używali.

- Chmura

Chmura jest najbardziej nośnym przykładem przyszłych trendów. Wzrost instalacji ERP on-premise jest jednocyfrowy, instalacje chmur rosną w tempie dwucyfrowym. Coraz więcej użytkowników, zwłaszcza MŚP, dzięki Software as a Service (SaaS) jest w stanie zainstalować kompletny system. Chociaż duże przedsiębiorstwa tradycyjnie trzymają się on-premise będą też przesuwać część swoich ERP do chmury tworząc hybrydę, która pozwoli pozostawić funkcje core business on-premise, a mniej znaczące umieścić w chmurze.

- Kontekst

Dzisiejszy biznes operuje w „wielokanałowym” świecie. Oznacza to wykorzystanie technologii, która „rozumie” sytuację w jakiej się znajdujemy oraz to jakich informacji i w jakiej formie potrzebujemy. Dla przykładu, inżynier serwisujący urządzenie klienta może otrzymać pełny pakiet danych, z historią relacji z klientem, historią jego zakupów i instrukcją serwisową włącznie, co znacznie przyspiesza planowanie pracy.

- Mobilność i social media

Nie wolno tu zapominać o mobilności. Należy się też spodziewać, że w przyszłości wybrane funkcjonalności ERP zostaną powiązane z mediami społecznościowymi. I tak social media będą mogły być wykorzystane np. do kontaktów z klientami, poszukiwania nowych pracowników oraz wymiany doświadczeń.

Otwartość na nowe

Dwa lata temu firma Epicor przeprowadziła badanie "Systemy ERP w opinii użytkowników". Pokazało ona, że użytkownicy systemów ERP są optymistycznie nastawieni do nowych możliwości systemów ERP, w tym wykorzystania urządzeń mobilnych, mechanizmów znanych z sieci społecznościowych oraz chmury. Aż 80% respondentów zgadza się z opinią, że system ERP jest kluczowy dla ich przedsiębiorstwa, 65% ankietowanych postrzega mobilność za "ważną" w uzyskaniu lepszego dostępu do informacji i wsparciu komunikacji zdalnych pracowników, a 64% opowiedziało się za implementacją w chmurze lub możliwością mieszania i łączenia rozwiązania stacjonarnego, na serwerze i wdrożenia w chmurze. Połowa badanych przyznaje, że chcieliby, aby system ERP oferował łatwiejszy dostęp do informacji w dowolnym czasie. Zmiany są więc oczekiwane i pożądane.

7 rzeczy, które wpłyną na kształt ERP przyszłości

- dekonstrukcja systemu - zastąpią go luźno powiązane aplikacje

- wdrożenia w chmurze dotyczące wszystkich funkcji

- "społecznościowość" - przyjazne dla użytkownika ekrany i środowisko pracy

- mobilność - wszędzie, w każdej aplikacji, niezawodna na każdym urządzeniu

- wbudowana analityka - zamiast odizolowanych aplikacji in-memory

- wzrastające kłopoty z integracją - dziś nie są jeszcze takie duże

- przetwarzanie wzrastającej liczby usług przez outsourcera dostarczającego ERP

źródło: Tech Target

8 czynników, które wpływają na sukces systemu ERP w zmiennym środowisku przyszłości to:

- integracja silosów informacyjnych w celu stworzenia dokładnego obrazu wydajności w ramach całej organizacji;

- możliwość dostępu do danych w czasie rzeczywistym dla szybkiego podjęcia działań naprawczych, jeśli będzie to konieczne;

- jeden, scentralizowany widok każdego klienta;

- wiedza o tym, że dane firmy są dobrej jakości, godne zaufania i całkowicie bezpieczne;

- bezpieczny dostęp do danych poprzez urządzenia mobilne;

- pełna skalowalność dzięki chmurze;

- utworzenie hybrydy, aby cieszyć się z korzyści z chmury publicznej kiedy jest to możliwe i chmury prywatnej kiedy jest to konieczne.

źródło: ITPro portal

Biznes ma do dyspozycji ogromną ilość aplikacji do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz modułów do wyboru. Najpopularniejsze są:

- finanse i księgowość - 86%

- zarządzanie łańcuchem dostaw - 58%

- HR - 52%

- Analityka i Business Intelligence - 50%

- zarządzanie produkcją - 48%

- CRM - 45%

- inne - 10%

źródło: Tech Target

Globalne przychody z ERP 2011-2016 w mld USD

2011 - 23,8

2012 - 14,4

2013 - 25,4

2016 - 32,6

źródło: Statista 2016


TOP 200