Definicje, normy i standardy systemów otwartych

Prezentacja idei systemów otwartych OS (Open Systems), stanu prac prowadzonych w świecie nad ich definicją, normami i standardami stanowiła w grudniu 1991 r. temat seminarium zorganizowanego w warszawskiej siedzibie NOT przez International Computers Ltd. Wykładowcą był jeden z szefów marketingu ICL z Londynu, Peter Haysom.

Prezentacja idei systemów otwartych OS (Open Systems), stanu prac prowadzonych w świecie nad ich definicją, normami i standardami stanowiła w grudniu 1991 r. temat seminarium zorganizowanego w warszawskiej siedzibie NOT przez International Computers Ltd. Wykładowcą był jeden z szefów marketingu ICL z Londynu, Peter Haysom.

ICL jest współtwórcą idei OS i aktywnym uczestnikiem takich organizacji jak: X/Open, UNIX International, SPAG czy EurOSInet. Ruch na rzecz OS wspierają zarówno grupy producentów sprzętu i oprogramowania jak i stowarzyszenia użytkowników systemów komputerowych: European Forum for Open Systems, Information Technology Users Standard Association - ITUSA, Common UNIX Environment - CUE, Houston Group, UNIFORUM, Corporation of Open Systems. Poza w/w wspomnieć należy o OSF - Open Software Foundation, SIGMA - Ministerstwie Handlu i Przemysłu Japonii czy AT & T)

Prace nad standardami prowadzone są równolegle przez oficjalne ciała standaryzacyjne, wśród których najważniejsze to: American Standards Institute - ANSI, Institute for Electrical and Electronic Engineers - IEEE, International Standards Organization - OSI, European Computer Manufacturers Association - ECMA czy International Elektrotechnical Commission - IEC.

Jak definiować SO

Wróćmy jednak do definicji systemu otwartego, która jeszcze ciągle jest przedmiotem dyskusji. Wśród charakterystyk systemu otwartego wymienia się zgodność z zaakceptowanymi standardami międzynarodowymi, niezależność od producenta sprzętu, dostępność na rynku. Główne cechy systemu otwartego to:

- przenośność (portability), czyli możliwość uruchamiania systemu operacyjnego i zastosowań na różnych komputerach

- możliwość współpracy (interoperability), czyli zdolność do dzielenia zbiorów danych i zadań przez różne systemy pracujące w sieci.

- skalowalność (scalability), czyli przenośność zastosowań na sprzęcie różnej klasy, poczynając od komputerów osobistych do wielkich maszyn (mainframe)

- dostępność systemu.

Aczkolwiek daleko chyba jeszcze do opracowania ostatecznego standardu systemu otwartego, osiągnięto już jednak następujące rezultaty:

- uzgodniono zasadnicze cechy charakteryzujące system otwarty

- zdefiniowano znaczną liczbę funkcji i standardów

- wytyczono plany dalszych prac nad standardami (tu głównie wymienić należy program rozwoju systemu UNIX, znany jako "Road Map")

- osiągnięto zbliżenie standardów "de-facto" i "de-iure".

Załączony rysunek charakteryzuje obecny stan standaryzacji w poszczególnych grupach narzędzi informatycznych. Daleko jednak do osiągnięcia jednoznacznie akceptowanych definicji i norm. Jak powiedział Peter Haysom: PIĘKNĄ CECHĄ STANDARDÓW JEST TO, ŻE JEST ICH WIELE DO WYBORU.

Seminarium pozwoliło chyba odpowiedzieć na pytanie, czy UNIX jest rzeczywiście systemem otwartym? Jego dotychczasowy rozwój sprawił, że stał się on systemem niezależnym od producentów, zaś prace prowadzone przez UNIX International i wytyczenie 5-letniej planu pozwala przypuszczać, że pozycja rynkowa tego systemu będzie się nadal umacniać.

Korzyści użytkowników z zaakceptowania systemów informatycznych zgodnych ze standardami OS wyrażają się głównie redukcją kosztu rozbudowy systemu, możliwością wyboru najefektywniejszych rozwiązań oraz przyspieszeniem wdrażania nowych aplikacji.

Jak postępować powinien jednak użytkownik mając do wyboru wiele konkurujących ze sobą firm, z których niemal wszystkie reklamują swoje systemy jako otwarte?

Peter Haysom zdefiniował listę pytań, na które producent oferujący system winien udzielić odpowiedzi. Dotyczą one długofalowej strategii rozwoju systemów, włączenia we własne rozwiązania podstawowych aspektów systemów otwartych, stosowania międzynarodowych standardów, planu rozwoju unikalnych (proprietery) systemów oraz koncepcji przejścia od nich do systemów otwartych.

Podczas seminarium ICL zaprezentował swój program rozwoju systemów jako ściśle podporządkowany idei systemów otwartych. W chwili obecnej 90% systemów dostarczanych przez ICL odpowiada standardom OS, a wśród nich pierwszy w świecie system operacyjny wielkich maszyn VME, który wyróżniony został przez X/Open znakiem XPG/3. W ubiegłym roku ICL wprowadził na rynek średniej wielkości komputer o architekturze SPARC, wyposażony w system operacyjny UNIX (System V Release 4), zaś AT & T przyjęło rozwiązanie ICL jako normę dla systemów UNIX SVR4 w technologii SPARC.

Warto dodać również, że poczynaniom w zakresie technologii towarzyszą takie przedsięwzięcia, jak utworzenie konsorcjum ODAC, które zamierza rozwijać oprogramowanie sterujące transferem, pomiędzy maszynami różnych typów, dokumentów, złożonych z tekstu, obrazu i diagramów oraz organizować pełny cykl szkoleniowy w zakresie systemu UNIX i systemów otwartych.


TOP 200