Debet online w Inteligo

Inteligo zaoferowało nowy produkt kredytowy dostępny wyłącznie online. W ciągu pierwszych trzech tygodni funkcjonowania automatycznego debetu w koncie Inteligo rozpatrzono 50 tys. wniosków.

Inteligo zaoferowało nowy produkt kredytowy dostępny wyłącznie online. W ciągu pierwszych trzech tygodni funkcjonowania automatycznego debetu w koncie Inteligo rozpatrzono 50 tys. wniosków.

"Tradycyjny oddział banku potrzebowałby na to ponad sześciu miesięcy" - przekonują pracownicy Inteligo Financial Services, twórcy Platformy Inteligo.

"Tworząc Platformę Inteligo, stworzyliśmy mechanizmy eliminujące konieczność udziału człowieka w procedurach" - mówi Rafał Cytrycki, dyrektor Rozwoju Systemów Inteligo Financial Services. Automatyzacja rozpatrywania wniosku o debet skróciła czas od wysłania aplikacji do wydania decyzji do kilku sekund.

System sterowany przez tzw. decision engine zarządza całym procesem kredytowym. Określono w nim definicje strategii decyzyjnych wspieranych przez narzędzia typu credit scoring. Dotyczy to procesów: aplikacyjnego, decyzji kredytowej, uruchomienia debetu, oceny behawioralnej i windykacji.


TOP 200