Debata o korupcji w świecie Second Life

Już dziś (18 czerwca), o godzinie 19.00, w wirtualnym biurze Instytutu Kościuszki w "Second Life" odbędzie się debata z udziałem medioznawcy dr Agnieszki Hess. Tematem będzie korupcja jako temat medialny. Debata jest kontynuacją projektu "Małopolska bez korupcji".

Debata o korupcji w świecie Second Life
Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na typy zachowań polskich mediów wobec zjawiska korupcji. Debata będzie toczyła się wokół trzech zasadniczych pytań: W jakim stopniu media i dziennikarze podejmują tematy ujawniające przypadki korupcji? W jaki sposób przedstawiany jest problem i konkretne przypadki korupcji w mediach? Z jakimi problemami borykają się media i dziennikarze zajmujący się zjawiskiem korupcji w mediach ogólnokrajowych, a z jakimi w regionalnych i lokalnych?

Dr Agnieszka Hess jest medioznawcą i politologiem. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do jej publikacji należą monografie: "Państwo a Kościół. Doświadczenia austriackie" (2003), "Macht des Staats, Macht der Kirche. Ein zeitgeschichtlicher Überblick zum Werdegang des Konkordats in Österreich" (2003), redakcja prac zbiorowych: "Media a integracja europejska" (2004), "Der EU-Beitritt der Länder Ostmitteleuropas. Kontroversen in der Gesellschaft und die Rolle der Medien" (2004), "Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Szanse-wizerunek-korzyści" (2007) oraz liczne artykuły.

Debata odbędzie się w wirtualnym biurze Instytutu Kościuszki w Second Life, na rynku "Second Krakowa".

Instrukcja logowania do "Second Life Kraków" znajduje się pod tym adresem.


TOP 200