Debata nad rządową informatyką

Krzysztof Janik, minister spraw wewnętrznych i administracji, powołał Andrzeja Barcikowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w MSWiA odpowiedzialnego za rejestry państwowe i informatykę.

Krzysztof Janik, minister spraw wewnętrznych i administracji, powołał Andrzeja Barcikowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w MSWiA odpowiedzialnego za rejestry państwowe i informatykę.

Obecnie w Sejmie rozpoczęła się debata nad tym, które ministerstwo miałoby nadzorować informatykę. Musi zostać jednak utworzony dział informatyzacji. Nie wiadomo jednak, w którym ministerstwie. Rozważane są MSWiA, Ministerstwo Infrastruktury lub przekazanie nadzoru nad informatyką w administracji do Komitetu Badań Naukowych (KBN). W ostatnim przypadku powstałoby Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Za ostatnim rozwiązaniem opowiada się Krzysztof Janik.

Zobacz również:


TOP 200