DeTeMobil skarży pozostałych udziałowców PTC

DeTeMobil, niemiecki operator telefonii komórkowej, posiadający udziały w Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era GSM), zaskarżył pozostałych udziałowców PTC przed sądem arbitrażowym w Wiedniu. Pozew został dostarczony Elektrimowi 24 listopada.

DeTeMobil, niemiecki operator telefonii komórkowej, posiadający udziały w Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era GSM), zaskarżył pozostałych udziałowców PTC przed sądem arbitrażowym w Wiedniu. Pozew został dostarczony Elektrimowi 24 listopada.

DeTeMobil żąda unieważnienia transakcji, dzięki którym Elektrim nabył 5086 udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej od Kulczyk Holding SA, 4344 od TUiR Warta SA, 3179 od BRE Bank SA i 2119 od Drugiego Funduszu Rozwoju-BRE sp. z o.o. Powołując się na posiadane prawo pierwokupu DeTeMobil żąda, aby nabyte przez Elektrim udziały zostały przeniesione na DeTeMobil.

Elektrim odpiera zarzuty twierdząc, że w terminie określonym w umowie spółki PTC, DeTeMobil nie skorzystał ze swego prawa pierwokupu. Firma twierdzi, że zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej PTC, DeTeMobil nie może nabyć udziałów od pozostałych udziałowców PTC bez uprzedniego uzyskania stosownych zezwoleń od Ministerstwa Łączności i Ministerstwa Skarbu Państwa, a o te DeTeMobil nie wystąpił.

Od dnia doręczenia Elektrim ma 30 dni na ustosunkowanie się do pozwu. Firma rozważa wniesienie pozwu przeciw DeTeMobil za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o ekonomicznej i prawnej sytuacji spółki oraz za naruszenie obowiązku lojalności wspólników.