Dary, dary, dary...

Co jakiś czas firmy związane z technikami komputerowymi przekazują różne dary na rzecz sektora budżetowego.

Co jakiś czas firmy związane z technikami komputerowymi przekazują różne dary na rzecz sektora budżetowego.

Ostatnio firma Silcon Poland ofiarowała Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, urządzenia do bezawaryjnego zasilania medycznej aparatury diagnostycznej.

Zaburzenia w dostawach energii elektrycznej były częstą przyczyną awarii niweczących wyniki kilkugodzinnych badań przy zastosowaniu skomplikowanej aparatury do badań metodą jądrowego rezonansu magnetycznego. Silcon Poland zainstalował w szpitalu system Datapower o mocy 120 kW. Wartość daru wynosi blisko 2 mld zł.

W uroczystym przekazaniu systemu do użytku, które odbyło się w Szpitalu Bródnowskim 14 grudnia 1993 r. udział wzięli m.in. min. zdrowia Jacek Żochowski i zast. dyr. BIURM Krzysztof Gliński.

Na jesieni ICL Polska wespół z Bankiem Gdańskim nowocześnie wyremontowali i wyposażyli salę komputerową V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki. Wyposażenie komputerowe stanowiło kilkanaście komputerów ICL PC oraz akcesoria sieciowe i podstawowe oprogramowanie.

IBM Polska dofinansowuje polskie instytucje kulturalne. Dwukrotnie organizował i wspierał finansowo koncerty w Filharmonii Narodowej, ofiarował sprzęt Muzeum Narodowemu w Warszawie i sponsorował chór chłopięcy "Cantores Minores". W grudniu 1993 r. IBM wyposażył w komputery Teatr Wielki w Warszawie.

W październiku '93 rozpoczął działalność przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Soft-tronik Education Center. Dwie sale laboratoriów komputerowych tego centrum zostały wyposażone w sprzęt przez Soft-tronik. W centrum prowadzone są kursowe zajęcia dydaktyczne ze studentami.

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, w siedzibie warszawskiego Malkomu, przy ul. Radosnej 21 odbyła się radosna uroczystość. Prezes Zbigniew Maliński wręczył przedstawicielom dziesięciu szkół PREZENTY POD CHOINKĘ. Pięknie prezentujące się pakiety QR-Tekst dla Windows stały się własnością następujących szkół:

1. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 7, Szkoła Policealna, ul. Chłodna 36, Warszawa.

2. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, ul. Nowowiejska 37a, Warszawa.

3. Centrum Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, ul. Raszyńska 8, Warszawa.

4. Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika, ul. A. Lampego 30, Koszalin.

5. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Mikołaja Kopernika 16, Łomża.

6. II Liceum Ogólnokształcące, ul. Bolesława Prusa 12, Siedlce.

7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. prof. Groszkowskiego, ul. Kilińskiego 24, Mielec.

8. Liceum Ogólnokształcące, ul. Paderewskiego, Sulejówek.

9. Wojewódzki Ośrodek Medyczny, ul. Senatorska 12, Skierniewice.

10. XXX Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego, ul. Wolności 1/3, Warszawa.

Składając podziękowanie w imieniu nagrodzonych szkół, naczelnik wydziału ds. komputeryzacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Jerzy Dałek powiedział m.in.:

"Do tej pory nie wierzyliśmy, że w Polsce możemy stworzyć takie aplikacje komputerowe, które będą kupowane na Zachodzie i będą stanowiły konkurencję dla najlepszych programów w świecie. Dzięki takim programom jak QR-Tekst nasza młodzież będzie mogła szybciej pokonać dystans dzielący nas do światowej czołówki informatycznej. Już dzisiaj widzimy, że zachodni konkurenci Malkomu zmuszeni zostali do radykalnej obniżki cen swoich programów na rynku polskim, aby z niego nie wypaść".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200