Darmowy antywirus od AOL

W każdej z powyższych sekcji użytkownik może wybrać czy mają być skanowane wszystkie pliki, czy jedynie pewne ich typy (możliwe jest np. skanowanie jedynie nowych lub zmodyfikowanych plików), a także zdecydować, co aplikacja ma zrobić po wykryciu zagrożenia (program może np. spróbować wyleczyć zainfekowany plik, skasować go lub poprosić o decyzję użytkownika).

Darmowy antywirus od AOL

W sekcji Scan możemy wybrać, jakie obszary systemowe mają zostać sprawdzone pod kątem występowania wirusów

W trzeciej zakładce - Service - znajdziemy opcje związane z zarządzaniem aplikacją. Z poziomu tego modułu możemy zaktualizować program, zdecydować, gdzie mają być przechowywane pliki kwarantanny oraz przejrzeć zawartość pomocy i FAQ. Co ciekawe, znalazła się tu m.in. opcja Rollback, która umożliwia przywrócenie wcześniejszych definicji wirusów - może się ona przydać w razie wystąpienia problemów z jakimś uaktualnieniem.

Darmowy antywirus od AOL

Service - z poziomu tego menu może m.in. uaktualnić program.

Warto również wspomnieć, że do najważniejszych spośród opisanych powyżej opcji można uzyskać dostęp w prostszy sposób - wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie aplikacji w prawym dolnym rogu pulpitu.


TOP 200