Dane w służbie pomocy

Po prawie dwóch latach w pandemii dobrostan milionów ludzi na całym świecie jest zdewastowany. Ten problem dotyka też Polaków, co potwierdzają badania. Coraz trudniej też w Polsce o dostęp do pomocy medycznej, system funkcjonuje na granicy wydolności. Coraz lepsze i bardziej dostępne są za to rozwiązania, które dzięki zaawansowanym mechanizmom analitycznym umożliwiają diagnostykę online, także depresji i lęku.

Dane w służbie pomocy

Negative Space/Pexels

Z badania EZOP „Kondycja psychiczna mieszkańców Polski” wynika, że u 23,4 proc. osób można rozpoznać przynajmniej 1 z 18 zaburzeń definiowanych w specjalistycznych klasyfikacjach. Nie wszyscy zgłaszają się po pomoc, jednak coraz więcej osób ma świadomość problemu. Świadczą o tym dane z innego raportu „Kondycja psychiczna Polaków” Instytutu LB Medical i SW Research. Połowa respondentów w okresie od października 2018 do października 2020 doświadczyła obniżenia nastroju trwającego dłużej niż kilka dni.

Przede wszystkim pandemia COVID-19 sprawiła, że zaczęto zwracać większą uwagę na zdrowie – także psychiczne. W jaki sposób można usprawnić działanie systemu ochrony zdrowia, aby odpowiadał on na potrzeby indywidualnych pacjentów i całych populacji? Podobnie, jak w przypadku innych chorób, analiza zintegrowanych danych medycznych, demograficznych, czy też czynników zewnętrznych, pomaga przygotować odpowiednie strategie działania placówek ochrony zdrowia i organów administracji publicznej. Analityka i zaawansowane algorytmy zmieniają sposób zarządzania opieką zdrowotną, zapewniają większą przejrzystość w zakresie rozprzestrzeniania się chorób, zautomatyzowane procesy planowania i optymalizacji zasobów, uproszczone raportowanie, a także, co najważniejsze, wspierają lekarzy w podejmowaniu decyzji dotyczących diagnozy i leczenia pacjentów.

Zobacz również:

  • Ochrona zdrowia wspierana technologią

„Happy” to platforma online oraz aplikacja, za pomocą specjaliści od zdrowia i dobrostanu (m.in. m.in. pielęgniarki, pracownicy socjalni, opiekunowie, ale też nauczyciele czy prawnicy) udzielają wsparcia emocjonalnego. Osoby w kryzysie psychicznym – bądź po prostu potrzebujące porady – mogą przejść tam badania pod kątem depresji i lęku oraz uzyskać pomoc w problemach związanych m.in. z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Zaawansowana analityka pomaga w szybszej i szerszej identyfikacji osób potrzebujących wsparcia, a także w tworzeniu efektywnych planów leczenia. Niedawno „Happy” nawiązało współpracę z firmą analityczną SAS, która posiada doświadczenie we wsparciu procesów zarządzania zdrowiem całych populacji. To w połączeniu z wiedzą na temat poszczególnych przypadków, jaką posiadają eksperci zgromadzeni na platformie „Happy”, pozwala poprawić dobrostan całego społeczeństwa.

Wykorzystanie silnika analitycznego SAS pozwala platformie „Happy” na modelowanie predykcyjne, stratyfikację oraz identyfikację ryzyka (na poziomie jednostki i populacji), tworzenie modeli walidacji testów przesiewowych, modelowanie oceny potrzeb jednostki, optymalizację kosztów, monitorowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz modelowanie zasobów. Ponadto analityka SAS umożliwia łączenie wszystkich rodzajów danych, w tym: ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i obrazów, a także tworzenie kompleksowych profili jednostki.

„Happy” wykorzystuje analitykę SAS do:

• optymalizacji badań przesiewowych i analiz;

• proaktywnej identyfikacji osób potrzebujących wsparcia ekspertów zgromadzonych na platformie „Happy” poprzez stratyfikację ryzyka;

• analizy wyników poszczególnych pacjentów w kontekście szerszych populacji, aby określić czynniki ryzyka w danej społeczności.

Oprac. na podst. mat. pras.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200