Dane w prenumeracie

Wciąż poszukuje się coraz lepszych mechanizmów dostarczania danych. Najpewniejszą metodą będzie wyrafinowana technika określana mianem publikowania i abonowania.

Wciąż poszukuje się coraz lepszych mechanizmów dostarczania danych. Najpewniejszą metodą będzie wyrafinowana technika określana mianem publikowania i abonowania.

Publikowanie i abonowanie danych przypomina prenumeratę prasy - ktoś publikuje informacje, ktoś inny jest nimi zainteresowany. Programy aplikacyjne stale dostarczają bazom nowych danych (dokonując zapisów operacji), inne specjalistyczne programy (middleware) przekazują je aplikacjom użytkowym, np. programom do raportowania lub klientom podłączonym na stałe do serwisu notowań giełdowych czy do informacji o liczbie wolnych miejsc w samolocie. Takie połączenia źródła danych z odbiorcami mają na ogół stały charakter i są wbudowane w programy aplikacyjne.

Nie wszystkie rozwiązania informatyczne są jednak tak proste. Dynamika zmian powoduje, że często nie można określić na stałe połączeń między źródłem a odbiorcą danych. Producenci i odbiorcy danych pojawiają się i znikają, przerywają sesję połączeniową, ale oczekują nadal sprawnego dostarczania danych po wznowieniu sesji, tak jakby przerwa w ogóle nie miała miejsca.

Broker rozsyła dane

Mechanizm publikowania i abonowania łączy producentów i odbiorców w sposób dynamiczny. Wymaga to jednak pośrednika - brokera, który potrafi dopasować to, co producent zechce opublikować, z tym, co odbiorcy mają zamiar abonować. W niektórych rozwiązaniach producent danych odgrywa rolę brokera, ale nie jest to dobry pomysł. Przy dużej liczbie odbiorców obciążenie serwera zajmującego się tworzeniem danych i pośrednictwem będzie zbyt duże - system nie skaluje się dobrze.

Broker ustanawia relację jeden-do-jednego, zwaną subskrybowaniem między producentem a odbiorcą danych. Jest ona utrzymywana tak długo, jak długo producent publikuje dane, a odbiorca ich potrzebuje. Może to trwać sekundę, dzień lub rok.

Operacja subskrybowania jest korzystna dla zainteresowanych stron. Zwalnia producenta od utrzymywania listy wszystkich odbiorców danych i informowania ich, iż dane zostały zmienione. Wystarczy, że producent zgłosi ten fakt brokerowi. Odbiorca danych jest powiadamiany o zmianach dokonanych w nich i nie musi okresowo sprawdzać ich stanu we wszystkich używanych źródłach.

Oczywiste jest, że subskrybowanie nie musi ograniczać się do danych, może również dotyczyć usług programowych świadczonych przez serwery (danych, aplikacji, wiadomości i in.). Nie ma różnicy w subskrybowaniu danych, usług programów statycznych lub dynamicznych (zmieniających się z minuty na minutę) lub obiektów biznesowych.

Anonimowa relacja

Producent danych publikuje obiekt u brokera. Odbiorca może zapytać brokera, czy potrzebny mu obiekt jest dostępnym, i zaabonować go. Gdy obiekt zmienia się, producent wprowadza zmiany u brokera, który dostarcza odbiorcy uaktualnioną wersję.

Broker pozwala na tworzenie anonimowej relacji między producentem a odbiorcą, zwiększając bezpieczeństwo danych, oraz na stworzenie wielopoziomowych relacji producent-odbiorca, w których kolejni odbiorcy dodają wartości do otrzymanych danych i publikują je dla innych, czasem nawet posługując się tym samym brokerem.

Publikowanie danych nie musi oznaczać przesyłania ich w całości przez sieć, co jest często niewygodne przy publikowaniu dużych ilości danych. Wtedy do brokera przesyła się tylko wskaźnik do danych, a odbiorca pobiera potrzebne mu dane bezpośrednio od producenta.

Produkty

Technika publikowania informacji znajduje szerokie zastosowanie w różnych kategoriach produktów.

BROKERY OBIEKTOWE, zgodne ze specyfikacją CORBA, posługują się mechanizmami rozproszonej komunikacji za pośrednictwem zdalnego wywołania procedur (RPC), ale niektóre z nich (Orbix, Visibroker) oferują również mechanizmy publikowania i abonowania, wykorzystujące usługi powiadamiania o zdarzeniach (event notification).

PRODUKTY PRZESYŁANIA KOMUNIKATÓW (Message Oriented Middleware) posługują się mechanizmami zapisz- przekaż (store and forward), ale niektóre z nich pozwalają na obsługę mechanizmów subskrybowania. Istnieją produkty umożliwiające abonowanie danych według ich zawartości, nie zaś według nazw i kategorii sformułowanych przez producenta. Broker filtruje informacje i przesyła je do właściwych odbiorców. Takie zastosowanie jest szczególnie cenne w przypadku publikowania i abonowania zmiennych informacji tekstowych.

PROGRAMY DO OBSŁUGI PROCESÓW PRACY I PRACY ZESPOŁOWEJ. Możliwość określenia, jakie dane i dokumenty będą publikowane i jak je zaabonować, ułatwia organizację pracy. Wiele z rozszerzeń i aplikacji Lotus Notes wykorzystuje możliwości publikowania i abonowania.

PUBLIKOWANIE W SIECI WEB. Możliwości abonowania informacji w sieci Web są praktycznie nie ograniczone. Gdy już wybierze się interesującą tematykę, można ich otrzymywać tysiące dziennie w postaci kompletnych dokumentów lub wskaźników (adresu URL) do źródeł ich pochodzenia.

HURTOWNIE DANYCH. Na ogół większość rozwiązań hurtowni danych służy do tworzenia i rozsyłania setek raportów wielu osobom w przedsiębiorstwie, zainteresowanym określoną tematyką. Zbyt łatwy mechanizm otrzymywania pewnych raportów powoduje jednak, że nie wiadomo, na ile są one wykorzystywane. Faktyczne używanie i potrzebę tworzenia raportów można określić, skracając czas trwania abonamentu do jednego tygodnia. Raport można nadal otrzymywać, ale trzeba odnowić abonament. Jak dowiodły eksperymenty, zmniejsza to liczbę potrzebnych raportów nawet o 90% i wskazuje, kto faktycznie używa hurtowni.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200