Dane w formacie XML

Tamino to pierwsza baza, w której wykorzystano XML jako wewnętrzny format przechowywania danych.

Tamino to pierwsza baza, w której wykorzystano XML jako wewnętrzny format przechowywania danych.

Baza danych firmy Software AG opisuje nie tylko dane, ale również ich strukturę. Zbiór tabel połączonych więzami integralności został zastąpiony zbiorem samoopisujących się dokumentów. Format XML, którym posługuje się Tamino, zyskał szeroką akceptację. Używa go wiele firm prowadzących działalność w Internecie.

W wielu bazach obsługujących XML dane są przechowywane w tradycyjnym modelu relacyjnym. Powoduje to, że każdy dokument jest dzielony na części umieszczane w różnych tabelach. Dokumenty XML mają strukturę hierarchiczną, często wielokrotnie zagnieżdżoną. Zadanie zapytania do takiej bazy bądź aktualizacja danych powoduje zaangażowanie znacznych zasobów systemowych. Tamino natomiast nie dzieli dokumentów XML, lecz zapisuje je w postaci oryginalnej. Zależności pomiędzy danymi, które w tradycyjnych bazach opisywały relacje między tabelami, są wyrażane w postaci odpowiedniej struktury i nazewnictwa znaczników XML. W Tamino dane mogą być blokowane na poziomie pojedynczego dokumentu. Pojawienie się nowych znaczników, np. dodanie w formularzu nowego pola, nie wymaga ingerencji administratora w strukturę danych. Tamino może również przetwarzać dokumenty w formatach innych niż XML.

Jądrem Tamino jest serwer X-Machine, który bezpośrednio zarządza dokumentami. Odpowiada także za kompresję i buforowanie danych. X-Machine wspomagany jest przez moduł Data Map, zawierający m.in. dokumenty opisu danych (DTD) oraz metadane dotyczące składnicy danych XML. Tamino wyposażono także w narzędzie do konwersji danych do dowolnego formatu tzw. X-Node.

Najnowszą wersją jest Tamino 2.2. Pakiet w znacznym stopniu zmodyfikowano, dotyczy to np. kojarzenia zapytań XQL z odpowiednimi arkuszami stylu XSL. Narzędzia administracyjne nadal są dostępne przez interfejs WWW, zrezygnowano jednak z apletów Javy na rzecz odpowiednio sformatowanych dokumentów XML. Nowe Tamino zawiera X-Studio (narzędzie do projektowania aplikacji internetowych) i X-Bridge (narzędzie do integracji systemów z wykorzystaniem XML). Do nowej wersji Tamino dołączono zewnętrzne narzędzia innych producentów, w tym edytor XML firmy SoftQuad.


TOP 200