Dane publiczne, czyli zasoby i majątek państwa

Podczas konferencji Computerworld „Państwo 2.0” Leszek Maśniak, Chief Data Officer w Ministerstwie Cyfryzacji, przedstawił diagnozę obecnej sytuacji oraz cele, jakie zamierza osiągnąć resort w zakresie zarządzania danymi.

Leszek Maśniak, Doradca Ministra/Chief Data Officer, Ministerstwo Cyfryzacji. Źródło: Computerworld IDG.

Złe zarządzanie danymi jest barierą rozwoju administracji” - podkreśla Leszek Maśniak. Aby wyjść naprzeciw problemowi, wskazuje cele, jakie na rzecz porządkowania danych oraz posiadanej infrastruktury IT będzie starało się realizować Ministerstwo Cyfryzacji. To w szczególności:

 • Adekwatność środków ochrony do ważności i poufności danych
 • Racjonalność kosztowa przetwarzania
 • Użyteczność – jakość, spójność, dostępność
 • Wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i sprawność administracji
 • Usunięcie barier zintegrowanej informatyzacji państwa

Środki ochrony danych powinny być adekwatne do ich ważności poufności - podekśla Leszek Maśniak. Wskazuje także, że należy przestać mówić o jakości danych, a zacząć mówić o ich użyteczności. "Jakość - jako kategoria abstrakcyjna - nie istnieje" - mówi Leszek Maśniak. „Pilnujemy takiej jakości, aby dane były użyteczne" - wyjaśnia. Ministerstwo Cyfryzacji będzie dążyło do zagwarantowania jak największej użyteczności danych gromadzonych przez jednostki publiczne.

Zarządzanie danymi w sektorze publicznym: diagnoza i kroki zaradcze

Nie mamy nawyku patrzenia na skuteczność administracji z perspektywy zarządzania danymi” - stwierdza Leszek Maśniak. „Nie mamy kultury usuwania źródeł problemu” - dodaje. Do takich wniosków doprowadziła Ministerstwo Cyfryzacji analiza obecnej sytuacji: wstępna diagnoza na temat aktualnie realizowanych sposobów przetwarzania danych w sektorze publicznym:

 • Brak klasyfikacji danych i zasad zarządzania - nieadekwatność środków ochrony do ważności i poufności danych
 • Nieracjonalność kosztowa przetwarzania – spadek po epoce przedinternetowej
 • Ograniczona użyteczność – bylejakość, niespójność, niedostępność
 • Nikły wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i sprawność administracji
 • Brak kultury zarządzania administracją w oparciu o dane

Leszek Maśniak wskazuje najważniejsze inicjatywy, jakie w obszarze zarządzania danymi podejmuje Ministerstwo Cyfryzacji, by wyjść naprzeciw zdiagnozowanym trudnościom:

 • Projekt Otwarte Dane (danepubliczne.gov.pl)
 • Wspólna Infrastruktura Państwa – faza koncepcji
 • Zintegrowania Platforma Analityczna – faza koncepcji
 • Prace strategiczne nad politykami zarządzania danymi - CDO

Zobacz również:

 • Minister Edukacji i Nauki powołał pełnomocnika ds. transformacji cyfrowej
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200