Dane pod przeglądarką

Program [email protected] pozwala na szybką wymianę danych między firmami połączonymi ekstranetem.

Program [email protected] pozwala na szybką wymianę danych między firmami połączonymi ekstranetem.

W środowiskach intranetowych bądź nawet ekstranetowych, gdzie intranety współpracujących ze sobą firm są ze sobą połączone, naturalną potrzebą staje się chęć wykorzystania przeglądarki WWW jako interfejsu prezentacji zawartości baz danych i tworzonych na ich podstawie raportów. Można samodzielnie budować takie rozwiązania, korzystając z narzędzi oferowanych przez Sybase, Inprise czy Microsoft. Jednak istotną przewagą rozwiązania zawartego w [email protected] jest możliwość budowania takich aplikacji bez kodowania, posługując się jedynie przeglądarką WWW, a nie specjalizowanym narzędziem. Jednocześnie jest to rozwiązanie mające spore możliwości, dzięki którym budowane aplikacje nie muszą należeć do najprostszych. Zaletą programu jest zadowalająca szybkość działania (tworzenie stron WWW).

Program [email protected] składa się z 5 różnych komponentów, które mogą być wykorzystane przy współpracy z aplikacjami intranetowymi lub klient/serwer. Należą do nich: moduł do raportowania, wielowarstwowy nadzór dostępu i kontrola bezpieczeństwa, narzędzie do zdefiniowania sposobu przekształcenia zawartości bazy danych na strony WWW lub postać nadającą się do przesyłania pocztą elektroniczną. Ponadto dostępne jest narzędzie pozwalające końcowemu użytkownikowi na kształtowanie zawartości otrzymywanych danych.

Dostępne funkcje wspomagania decyzji, zawarte w module raportującym, umożliwiają zadawanie pytań ad hoc odnoszących się do danych z różnych źródeł czy tworzenie graficznej prezentacji uzyskanych odpowiedzi.

Administrator może dokładnie określić przywileje poszczególnych użytkowników w dostępie do określonych danych czy raportów (nawet do poziomu poszczególnych pól w bazie danych).

Uzyskiwanie właściwych zestawień danych jest stosunkowo łatwe dzięki interfejsowi kreatora zapytań dostępnemu przez interfejs widoczny na stronach WWW.

<hr size=1 noshade>[email protected] 2.0

MaxSol Inc. (http://www.maxsol.com)

Obsługiwane platformy: Windows 95, 98 lub NT (budowanie aplikacji) i dowolna przeglądarka WWW (do korzystania z aplikacji)


TOP 200