Dane osobowe wg TETY

System do zarządzania personelem TETA_Personel wzbogacił się o nowy moduł Elektronicznych Akt Osobowych.

System do zarządzania personelem TETA_Personel wzbogacił się o nowy moduł Elektronicznych Akt Osobowych.

Twórcami modułu jest firma Rodan Systems. Wspólne przedsięwzięcie TETY i Rodan System to jeden z etapów realizacji ogłoszonej w czerwcu nowej strategii TETY, która zakłada rozszerzanie związków partnerskich w zakresie kreacji nowych produktów.

Według firm zastosowanie modułu Elektronicznych Akt Osobowych przyśpiesza opracowywanie i skraca czas poszukiwania akt, poprawia ich jakość (nie występuje proces zużywania dokumentu lub utraty jakości zapisu poprzez częsty do niego dostęp bądź upływ czasu), redukuje koszty przechowywania przy zwiększonym ich bezpieczeństwie, oszczędza papier i miejsce, a także oferuje szerokie możliwości szybkiego i skutecznego wyszukiwania informacji.

Z poziomu systemu TETA_Personel można tworzyć w repozytorium elektronicznych akt osobowych teczki i dokumenty osobowe wraz z ich opisem. Struktura repozytorium jest dwupoziomowa. W repozytorium są zapisywane teczki osobowe, a w nich różnego rodzaju dokumenty. Teczki i dokumenty są tworzone, modyfikowane i usuwane z poziomu systemu TETA_Personel. Komputerowy indeks pozwala także na poszukiwanie dokumentów według wybranych kryteriów identyfikacyjnych, a także umożliwia wydrukowanie odnalezionych informacji.

Wzrost bezpieczeństwa ma zapewniać system identyfikatorów i haseł określających uprawnienia do funkcji i dostępu do dokumentów.

Stosowanie elektronicznych metod przechowywania danych jest możliwe na podstawie uregulowań prawnych zawartych w ustawie o rachunkowości z 1994 r.

Więcej informacji:

TETA S.A.

ul. Sienkiewicza 32

50-335 Wrocław

tel. (71) 323 41 16

fax (71) 323 40 01

email: [email protected]


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200