Dane o serwisie

FIRMA: Dom Wydawniczy ABC, http://www.abc.com.pl

FIRMA: Dom Wydawniczy ABC,http://www.abc.com.pl

DZIAŁALNOŚĆ

Publikacje związane z aktami prawnymi. Internet ma być narzędziem aktualizowania tych publikacji przy zmianie prawa.

UTRZYMANIE

Serwis prowadzony na serwerze Polboxu.

ZAWARTOŚĆ

Ważną część serwisu zajmuje baza aktów prawnych (Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie), które są otrzymywane jedynie jako wydawnictwa papierowe. Postać elektroniczną przybierają po przepisaniu ich przez maszynistki (co okazało się rozwiązaniem efektywniejszym niż stosowanie OCR). W Internecie są publikowane statyczne strony HTML (uzupełnione o nagłówek przypominający oryginalny Dziennik Ustaw). Na serwerze prowadzona jest także księgarnia publikacji wydawanych przez Dom Wydawniczy ABC.

OPROGRAMOWANIE

Ograniczony dostęp do skryptów CGI zmusza firmę do posługiwania się apletami Javy i skryptami JavaScript (np. w wirtualnym sklepie aplet Javy działający po stronie klienta wysyła zamówienie komunikując się bezpośrednio z serwerem pocztowym).

CYTAT

"Próbowaliśmy w Internecie publikować w formacie PDF dokumenty stanowiące uzupełnienie do naszych papierowych Aktualizowanych Zbiorów Praw. Klienci mogliby wówczas je drukować, by łatwo wymieniać kartki ze zmieniającymi się aktami prawnymi. Jednak zrezygnowaliśmy z tego, gdyż zainteresowanie tym rozwiązaniem było niewielkie" - Wojciech Jabłoński, Dom Wydawniczy ABC.

KOMENTARZ

"Ten internetowy serwis udostępnia bezpłatnie każdemu bazę podstawowych aktów prawnych. Powstała ona jako efekt uboczny działalności prywatnego wydawnictwa, a nie dzięki pracy, wydawałoby się, powołanych do tego instytucji rządowych" - Przemysław Gamdzyk.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200