Dane o serwisie

http://sunsite.icm.edu.pl, http://infoseek.icm.edu.pl

http://sunsite.icm.edu.pl, http://infoseek.icm.edu.pl

INSTYTUCJA

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania przy Uniwersytecie Warszawskim (ośrodek obliczeniowy finansowany przez Komitet Badań Naukowych).

DZIAŁALNOŚĆ

Wśród rozlicznych dziedzin na internetowych serwerach tej instytucji utrzymywane są publicznie dostępne serwisy, należące do najpopularniejszych w polskim Internecie: repozytorium programów SunSite i serwis wyszukiwawczy Infoseek (ponadto pod WWW dostępna jest także zawartość informacyjna inicjatyw niekomercyjnych i wyników badań naukowych, w tym dokładna krótkoterminowa prognoza pogody, stanowiąca wynik obliczeń na komputerach dużej mocy firmy Cray znajdujących się u ICM).

OBCIĄŻENIE

Do repozytorium SunSite notowanych jest ok. 0,5 mln dostępów dziennie, z czego ok. połowy przychodzi z zagranicy. Serwis wyszukiwawczy Infoseek otrzymuje 75 tys. różnych zapytań dziennie.

SPRZĘT

Wieloprocesorowy serwer Sun E4000 (6 procesorów Ultra SPARC), wyposażony w 1,5 GB RAM (co stanowi obecnie wartość zbyt małą, docelowo ma być 4 GB RAM).

OPROGRAMOWANIE

Apache 1.3.1 jako serwer WWW; Ultraseek 2.1.1 stanowiący motor serwisu wyszukiwawczego Infoseek (serwis dysponuje osobnym serwerem WWW bazującym na Zeusie). Strony WWW tworzone są dynamicznie za pomocą skryptów Perla. Do analizy plików log wykorzystywane jest systemowe oprogramowanie Unixa do przetwarzania plików tekstowych (grep, awk).

PERSONEL

3 osoby (które zajmują się serwisami internetowymi ICM w "chwilach wolnych od innych obowiązków").

CYTAT

"Najbardziej obciążonym serwerem jest W3Cache, zajmujący się buforowaniem zawartości ściąganych plików WWW . Musi on obsługiwać kilkanaście dostępów na sekundę" - Wojciech Sylwestrzak.


TOP 200