Dane, które pracują na rozwój

70% przedsiębiorstw ma trudności z wydobyciem wartości z posiadanych danych. Przekłada się to bezpośrednio na ich zdolność do wdrażania innowacji — wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Vmware na grupie 100 dyrektorów zarządzających europejskimi firmami z listy Forbes Top 2000.

fot. Adobe Stock

Firma VMware zleciła przeprowadzenie ankiety wśród 100 nietechnicznych dyrektorów biznesowych C-level oraz wywiadów z 12 nietechnicznymi dyrektorami biznesowymi C-level w Wielkiej Brytanii, krajach nordyckich, Francji, krajach Beneluksu, Włoszech, Niemczech i Hiszpanii, pracujących w firmach z listy Forbes Top 2000 na całym świecie. Wyniki wskazują na konieczność zachowania równowagi między innowacyjnością a redukcją kosztów.

Redukcja, redukcja, redukcja

Prawie 1/3 (30%) czołowych firm wymienia redukcję kosztów jako swój cel strategiczny numer 1. Dlatego w obliczu zagrożenia recesją, efektywniejsze wykorzystanie danych może być wybawieniem dla krótko- i długoterminowych innowacji. 59% uważa, że organizacje, które bazują na danych, przejmują udziały w rynku. Dlatego 58% obawia się, że pozostanie w tyle za konkurencją, jeśli nie będzie lepiej wykorzystywać zgromadzonych informacji.

Zobacz również:

Brak możliwości przekształcenia pomysłów w nowe produkty, usługi i strategie w odpowiednim tempie, nadal naraża organizacje na ryzyko niepowodzenia. Ten rozdźwięk między innowacją a jej wykonawstwem, po raz pierwszy ujawniony w raporcie z 2018 roku, Innovating in the Exponential Economy, nasilił się jeszcze mocniej z powodu zmagań organizacji z narastającą ilością danych.

„Większości firm nie brakuje dobrych pomysłów. Pomimo postępu przy realizowaniu ich, luka innowacyjno-wykonawcza utrzymuje się ze względu na brak umiejętności cyfrowych, sztywne infrastruktury oraz wszelakie ograniczenia i ryzyka związane z suwerennością danych czy zgodnością z przepisami” — powiedział profesor Feng LI z Katedry Zarządzania Informacją w Bayes Business School w City, University of London.

Co ciekawe, posiadanie nadmiernej ilości danych i problemy z dostępem do właściwych również zostały wymienione jako przeszkoda dla innowacji.

Przebadani twierdzą, że 4 z 7 ich najważniejszych strategicznych celów biznesowych na najbliższe 2 lata wymagają dokładnych oraz aktualnych danych, które będą podstawą przy podejmowaniu decyzji. Począwszy od oceny siły roboczej i produktywności, a skończywszy na poprawianiu doświadczeń klientów. 52% motywuje swoje zespoły do większej innowacyjności i szukania nowoczesnych sposobów wprowadzania produktów, usług i strategii na rynek.

Bariery rozwojowe

Liderzy biznesowi wskazują, że bariery związane z danymi to m.in.: posiadanie zbyt dużych ilości danych (83%), trudności w dostępie do właściwych danych (74%) oraz ograniczenia technologiczne (60%). Suwerenność danych, gdy przechowywane dane podlegają przepisom dotyczącym prywatności i strukturom zarządzania w kraju, sektorze lub organizacji, jest również znaczącym problemem — dyrektywy krajowe (76%) i branżowe (67%) zostały wskazane jako kluczowe ograniczenia.

„Innowacji nie można odkładać na później, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Jest to element DNA firmy, który wymaga czasu, odpowiedniej kultury, procesów i technologii. Zbuduje to przewagę konkurencyjną, przyciągnie i zatrzyma pracowników oraz wytworzy wartość dodaną. Każda transformacja, niezależnie od tego, czy jest to kompleksowa zmiana organizacyjna, czy też szukanie sposobów na redukcję kosztów i optymalizację procesów, opiera się na infrastrukturze cyfrowej, która pozwoli podejmować świadome decyzje. Dane to gwarantują” — zauważył Joe Baguley, VP & CTO EMEA w VMware.

Między innowacją a realizacją

Organizacje, które chcą wzmocnić swoje wysiłki w zakresie innowacji, powinny skupić się na ludziach, procesach i technologii, aby zniwelować lukę między pomysłami a namacalnym wpływem. Kiedy to połączenie zostanie osiągnięte, organizacje mogą nie tylko wykorzystać wartość posiadanych danych, ale także użyć ich do odblokowania szerszej perspektywy - 64% wykorzystuje AI i uczenie maszynowe dla potrzeb innowacji. „Organizacje nawet teraz powinny być w stanie szybko dostarczać wartość — aby korzyści biznesowe były odczuwalne niemal natychmiast, bierzmy pod uwagę 2 tygodnie, a nie kilka miesięcy. To buduje zaufanie biznesu i toruje drogę do "właściwych pytań". Kluczowe staje się tu przemyślane użycie właściwych danych i zrozumienie ich znaczenia w całym procesie biznesowym. Firmy, którym się to uda we właściwym czasie, zwiększą swoją obecność na rynku i udział w nim. Co więcej, przestrzeganie norm regulacyjnych, poprawa jakości danych i dobre zarządzanie nimi, buduje reputację firmy i zwiększa jej przychody” – podsumował Marek Mleczko, dyrektor ds. Systemów, analityk Business Intelligence z Grupy 3S.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200