Dane już są, kolej na ich efektywne wykorzystanie

Firmy potrzebują nie tyle nowych danych, co efektywnego zarządzania nimi.

O metodach i narzędziach efektywnego podejścia do danych rozmawiano podczas konferencji "Biznes sterowany informacją", zorganizowanej w Warszawie w ramach światowego cyklu Informatika 9 World Tour. Dostępność, adekwatność i pewność danych, to trzy przewodnie nurty, wokół których skomponowano program spotkania. One też mają charakteryzować najnowszą platformę firmy Informatika. "Jesteśmy firmą integracji danych. Z naszego punktu widzenia optymalne zarządzanie danymi, to obecnie kluczowa przewaga konkurencyjna" - mówił Bert Oosterhof, Chief Technology Officer na region EMEA w firmie Informatika.

W powodzi danych

85%

firmowych danych, to dane nieaktywne, niewykorzystywane codziennie.

"Średnio 85% firmowych danych, to dane nieaktywne, niewykorzystywane codziennie" - mówił Łukasz Rudzki z Integral Solutions. To ogromny koszt, a trzeba uwzględnić, że jak szacuje Forrester, co roku w przeciętnej firmie przybywa ok. 50% danych. Konieczne jest zatem optymalne zarządzanie nimi. Łukasz Rudzki wskazał, że platforma Informatiki pozwala zidentyfikować te dane, archiwizować je, także w sposób niewidoczny dla biznesowego użytkownika, lub archiwizować je do osobnych lokalizacji. Narzędzia te pozwalają także zarządzać zbiorami danych utrzymywanych w środowiskach deweloperskich i testowych. Z reguły są one utrzymywane w stosunku 1:1 do rzeczywistych danych, co zasadniczo podnosi koszt ich przechowywania. Narzędzia Informatiki pozwalają zabezpieczać dane, w szczególności dane wrażliwe, ochronić je, np. podczas testów u zewnętrznego dewelopera.

Doświadczeni w potrzebie

Z dużym zainteresowaniem spotkały się wystąpienia praktyków, użytkowników Informatiki. Tomasz Roszak, kierownik zespołu hurtowni danych w Pekao SA, opowiedział o 4-letniej współpracy z Informatiką. Wybór dedykowanego rozwiązania ETL wiązał się z przewidywanym dużym wzrostem wymiany danych z zewnętrznymi i wewnętrznymi odbiorcami, w tym z wymogami przetwarzania danych w myśl umowy bazylejskiej II. Do korzyści płynących z zastosowania platformy Informatiki można zaliczyć wzrost wydajności i zrównoważenie korzyści z różnych platform bazodanowych. Oznacza to większą elastyczność w zarządzaniu, łatwiejsze i bardziej świadome zarządzanie oraz więcej wiedzy o przepływach danych dla administratora i kadry zarządzającej. Pod względem funkcjonalności - możliwość budowy różnego rodzaju agregatów biznesowych i dostarczanie mocno przetworzonej, dedykowanej informacji. Nie bez znaczenia jest też łatwość programowania, która była ważnym kryterium, zarazem trudno mierzalnym.

Maciej Osiński, Chief IT Architect w ING opowiedział o efektach wdrożenia Informatika RT. W latach 2007-2008 mocno inwestowano w portale dostępowe dla agentów i dla klientów. Po pierwszych fazach wdrożenia mocno utrudniony został dostęp do systemu produktowego, adapter stworzony wcześniej okazał się niewystarczający. Dostępność informacji o sieci sprzedaży w czasie rzeczywistym była bardzo utrudniona. Narzędzie wymagało zmiany także z powodu niestabilności i jego starej koncepcji architektonicznej. Kiedy rozważano sposoby wyjścia z sytuacji, okazało się, że zarówno system core’owy, jak i system prowizyjny korzystają już z Infromatiki jako rozwiązania ETL.

Ponadczasowe wyzwania

Na koniec konferencji odbył się panel dyskusyjny, podczas którego spotkali się Małgorzata Korycka-Purchała (reprezentująca Klub CIO i zarazem kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu różnymi obszarami IT i zarządzania informacją w PZU), Marek Ujejski, CIO w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Piotr Borkowski, szef Integral Solutions. Uczestnicy panelu rozmawiali przede wszystkim o zagadnieniach związanych z organizacją wykorzystania informacji i danych w firmie, o uniwersalnych i aktualnych od lat problemach z tym związanych, m.in. o kryteriach jakościowych danych wykorzystywanych w organizacjach i ich ewolucji oraz o modelach współpracy z biznesem przy określaniu organizacyjnych i kulturowych warunków efektywnego wykorzystania danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200