Dane jak w banku

Zintegrowany System Dostępowy firmy Telbank ma umożliwić bankom świadczenie nowoczesnych usług elektronicznych.

Zintegrowany System Dostępowy firmy Telbank ma umożliwić bankom świadczenie nowoczesnych usług elektronicznych.

Najbliższe plany Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telbank SA obejmują zaangażowanie m.in. w rozwój handlu elektronicznego w Polsce. Kierownictwo Telbanku liczy, że otworzy to nowe perspektywy przed spółką, która siedem lat temu powstała z inicjatywy 21 polskich banków. Już teraz, oprócz banków, klientami firmy są przedsiębiorstwa handlowe oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Ostatnie działania podejmowane przez Telbank mają firmie ułatwić pozyskanie klientów wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Banki przyszłości

W ubiegłym roku Telbank wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Związkiem Banków Polskich podjął się opracowania koncepcji wspólnej sieci bankowości elektronicznej. Na zlecenie ZBP spółka opracowała politykę bezpieczeństwa, określającą m.in. logiczną architekturę systemu, w którym akceptowany jest podpis cyfrowy.

Efektem działań podjętych przed rokiem jest m.in. utworzenie Zintegrowanej Sieci Dostępowej TELBANK, która ma pozwolić bankom na rozwój nowoczesnych usług, takich jak home and corporate banking, bankowość internetowa, dostęp do bankowych sieci prywatnych oraz obsługa punktów sprzedaży za pomocą kart płatniczych. Uruchomiono 25 z planowanych 50 serwerów dostępowych we wszystkich strefach numeracyjnych Telekomunikacji Polskiej SA, łącząc je z tą siecią. Opracowano też plan przekierowań numerów z poszczególnych stref lokalnych na numery ogólnopolskie.

Jak przyznają przedstawiciele Telbanku, obecnie sieć jest wykorzystywana głównie przez mniejsze banki jako sieć dostępowa do Internetu oraz do poczty X.400. Firma prowadzi rozmowy z bankami w sprawie obsługi za pośrednictwem swojej sieci dostępowej i autoryzacji kart kredytowych.

Telbank bierze również udział w tworzeniu firmy, która spełniałaby rolę gwaranta autentyczności podpisów cyfrowych, tzw. zaufanej trzeciej strony.

Certyfikat pomaga

"Prawdziwe zmiany na polskim rynku telekomunikacyjnym rozpoczną się dopiero po sprywatyzowaniu TP SA. Konsolidacja jest nieunikniona. Nie bierzemy w niej aktywnego udziału, jesteśmy jednak obiektem zainteresowania ze strony grup kapitałowych rozwijających telekomunikację w Polsce" - mówi Andrzej Cichy, prezes zarządu BPT Telbank.

W ubiegłym roku w Telbanku wdrażano system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. Certyfikat ISO przyznano firmie w maju br. System obejmuje cały zakres działalności spółki - 14 procesów i 60 procedur - w tym projektowanie rozwoju i świadczenie usług telekomunikacyjnych, zakładanie, używanie i utrzymanie oraz sprzedaż urządzeń i systemów telekomunikacyjnych. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością wzmocniło zaangażowanie kadry kierowniczej. Szefowie działów audytują się wzajemnie, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa" - mówi Andrzej Cichy. Firma szczyci się, że certyfikat ISO 9001 otrzymała jako pierwszy polski operator telekomunikacyjny.