Dane dobrze zarządzane

Gdański magistrat pokazuje, jak zrobić użytek z danych będących w posiadaniu miasta. Z jednej strony miasto szeroko udostępnia je obywatelom i biznesowi. Z drugiej strony usprawnia procesy zarządcze i jakość danych na własny użytek.

Polskie miasta coraz częściej nieodpłatnie udostępniają posiadane przez siebie dane na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Realizowany przez stolicę Pomorza projekt „Otwarty Gdańsk” nie tylko wpisuje się w ten trend, ale go kreuje.

Dane skierowane do mieszkańców

Projekt miał realizować trzy cele: transparentność – zapewniać ciągły, otwarty i nielicencjonowany dostęp do danych tworzonych przez urząd i jego jednostki – wspierać biznes i innowacyjne przedsiębiorstwa oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Zobacz również:

Finalista konkursu "Computerworld Lider Informatyki 2015"

w kategorii "Administracja publiczna": Urząd Miejski w Gdańsku.

Przy realizacji projektu ‘Otwarte dane’ przede wszystkim zależało nam na elemencie transparentności: Gdańsk jest otwartym urzędem, nie ma zamkniętych drzwi. Docelowo postrzegamy to jako szansę dla innowacyjnej gospodarki i angażowania społeczności lokalnej w życie miasta” – mówi Barbara Szymańska, dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Miasto postawiło na przejrzystość, współpracę z biznesem i organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza z Fundacją ePaństwo, która doradzała w kwestiach związanych z rozwiązaniami prawnymi, organizacyjnymi czy informatycznymi.

pełnomocnik prezydenta Miasta Gdańska ds. innowacji

"Kluczowy był aspekt udostępniania zbiorów danych publicznych jako potencjalny impuls i zasób do wykorzystania przez biznes. Projekt adresowany jest zarówno do obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw, które już pobierają od nas dane, jak i przyszłych przedsięwzięć, jakie dopiero z tych danych skorzystają."

Naciskaliśmy jednocześnie na aspekt biznesowy. Między innymi dlatego, że najlepszą gwarancją dla transparentności jest stworzenie biznesów, które będą z niej korzystały” – mówi Tomasz Nadolny, pełnomocnik prezydenta Miasta Gdańska ds. innowacji. Intencją projektu jest udostępnianie wszystkich jawnych informacji, które powstają za publiczne pieniądze.

Co wyróżnia gdański projekt na tle podobnych realizowanych w innych miastach? „Dane są udostępniane w formie ciągłej, bez żadnego rejestrowania się. Są one kompletne i gotowe do przetwarzania w kodzie maszynowym” – podkreśla Barbara Szymańska.

Finanse wspierane danymi

Gdańsk szukał także sposobów na poprawę jakości danych na rzecz własnych potrzeb. Realizując projekt „Dobre rządzenie”, stolica Pomorza pokazała, jak skutecznie wdrożyć wysokiej klasy narzędzia informatyczne do zarządzania finansami i procesami inwestycyjnymi miasta. „Celem projektu było nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi – jako warunek rozwoju regionu. Celami szczegółowymi, jakie wyznaczyliśmy sobie do zrealizowania, były nowoczesne wsparcie informatyczne w zarządzaniu wieloletnią prognozą finansową (WPF), planowaniem i zarządzaniem inwestycjami i budżetem zadaniowym, a także wzmocnienie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Gdańska” – opowiada Barbara Szymańska, dyrektor Biura Informatyki gdańskiego magistratu.

Dobre praktyki, właściwe narzędzia

Szukając sposobów na optymalizację procesów zarządzania finansami, miasto zadbało, aby stosować najlepsze praktyki i dobrać właściwe narzędzia. „Na przykład zdefiniowaliśmy sobie, co to znaczy zarządzanie płynnością, czyli jakich analiz i wskaźników potrzebuje Wydział Budżetu Miasta, aby móc powiedzieć, że kontroluje i kształtuje optymalne przepływy pieniężne, że ma płynność długo- i krótkookresową, i co trzeba zrobić, aby ten cel osiągnąć” – tłumaczy Barbara Szymańska.

dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku

„Dobre rządzenie” daje wsparcie dla części procesów zarządczych w obszarze finansów miasta, skutecznie wykorzystuje potencjał zawarty w gromadzonych przez lata danych operacyjnych. To także olbrzymia wartość w budowaniu świadomości znaczenia poprawności. To duży krok w transformacji roli IT w kierunku pełnej współpracy ze stroną biznesową i partycypacji w realizacji celów związanych z zarządzaniem miastem."

W ramach projektu „Dobre rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w dziedzinie finansów publicznych” wdrożono rozwiązanie do analiz i symulacji zarządczych, działające na bazie rozwiązania klasy BI czerpiące dane z platformy ERP, Analitycznej Bazy Danych, Systemu Zarządzania Projektami i Przedsięwzięciami, Wieloletniej Prognozy Finansowej i Bazy Priorytetów Inwestycyjnych, a także umożliwiające eksport danych do systemu zarządzania finansami „[email protected]”.

Poprzez dialog techniczny udało nam się bardzo dobrze zdiagnozować rynek i dobrać profil produktów, na których nam najbardziej zależało” – mówi dyrektor gdańskiego Biura Informatyki.

„Dobre rządzenie” sprowadziło WPF do systemu analitycznego. Dane w systemach transakcyjnych zasilają aplikację WPF, która z umożliwia rozbudowane wariantowanie projektów i precyzyjny nadzór nad ich realizacją. Wszystko przedstawiane jest w czytelnej formie na spersonalizowanym pulpicie menedżerskim.

Efektem wdrożonego rozwiązania jest poprawa jakości danych, likwidacja silosów oraz wzmocnienie kontroli zarządczej nad finansami miasta. Wydajność procesu przygotowania prognoz pod kątem WPF wzrosła o 70%, z kolei czas sporządzania raportu z danych budżetowych, wcześniej zajmujący 8 godzin, skrócił się do 10 minut. Od strony zarządczej udało się m.in. ustalić właścicieli danych i zmotywować ich do większej dbałości.

Tutaj daje o sobie znać nastawienie miasta na transparentność i dostępność danych. Gdańscy urzędnicy zrealizowali projekt codziennie aktualizującego się rejestru wydatków miasta – jedyny tego rodzaju w Polsce.

„Otwarty Gdańsk” w zastosowaniu

Udostępniane przez miasto dane znalazły już szereg ciekawych zastosowań. Przykłady?

  • Wyrzuć to” jest aplikacją ułatwiającą segregowanie odpadów i wynajdowanie lokalizacji, gdzie ich określone typy można wyrzucić.
  • BAND – Bank Nasadzeń Drzew – to aplikacja, dzięki której mieszkańcy sugerują urzędnikom, gdzie powinny odbywać się nasadzenia drzew.
  • Stacz kolejkowy” na żywo pokazuje czas oczekiwania do okienek urzędu we wszystkich lokalizacjach miasta.

TOP 200