Dane Plus telefony

Polkomtel SA, operator sieci Plus GSM, jako pierwszy wykorzystał najnowsze propozycje technologii Voice over Frame Relay firmy Cisco Systems. Dzisiaj z rozmów telefonicznych za pośrednictwem sieci komputerowej korzysta ok. 40 biur i oddziałów Polkomtela w Polsce.

Polkomtel SA, operator sieci Plus GSM, jako pierwszy wykorzystał najnowsze propozycje technologii Voice over Frame Relay firmy Cisco Systems. Dzisiaj z rozmów telefonicznych za pośrednictwem sieci komputerowej korzysta ok. 40 biur i oddziałów Polkomtela w Polsce.

Sieć komputerowa Polkomtela obejmuje wszystkie miasta i lokalizacje, w których znajdują się oddziały i biura firmy. Sieci miejskie i rozległe zbudowane są na bazie łączy klasy E1 o przepustowości 2 Mb/s, a małe biura podłączane są liniami 64-256 Kb/s. Najbardziej zaawansowany technologicznie jest szkielet sieci pracujący w technologii ATM, łączący trzy budynki Polkomtela w różnych rejonach Warszawy. Komunikacja między nimi jest wspomagana dodatkowo przez sieć łączności mikrofalowej.

Sieć korporacyjna nie jest jednak wykorzystywana wyłącznie do przesyłania danych komputerowych. Za jej pośrednictwem realizowane są także rozmowy telefoniczne. Polkomtel wykorzystuje w tym celu dwie technologie - Voice over ATM w ramach Warszawy, a w skali ogólnopolskiej - Voice over Frame Relay.

Podstawowymi w Polkomtelu urządzeniami integrującymi transmisję danych i głosu na platformie Frame Relay są koncentratory multimedialne Cisco MC3810 i routery Cisco 3640. Testy urządzeń MC3810 operator Plus GSM rozpoczął w grudniu ub.r., przed ich oficjalną premierą rynkową.

Koncentratory multimedialne, instalowane w oddziałach firmy, integrują funkcję routera podłączonego do sieci Frame Relay i prostej centrali PBX. W małych oddziałach, gdzie pracuje do pięciu osób, telefony są podłączane bezpośrednio do urządzenia Cisco.

"W przypadku konieczności dołączenia większej liczby telefonów wykorzystywana jest dodatkowa, prosta centralka głosowa, podłączana do urządzenia MC3810" - mówi Piotr Machowski, kierownik Działu Transmisji Danych, prowadzący zespół projektantów sieci korporacyjnej Polkomtela. Rozwiązanie to jest stosowane w biurach, w których pracuje do dziesięciu osób.

We wszystkich oddziałach wykorzystujących Cisco MC3810 urządzenie to, poza dołączeniem do sieci korporacyjnej, podłączone jest także do lokalnej linii miejskiej TP SA, co pozwala użytkownikom przeprowadzać rozmowy telefoniczne nie tylko w obrębie Polkomtela, lecz także wychodzące poza firmę.

Oszczędności

Zastosowane w Polkomtelu rozwiązanie Voice over Frame Relay pozwoliło firmie na znaczne oszczędności - poczynając od zakupu urządzeń, a kończąc na bieżącej eksploatacji. "Oszczędności inwestycyjne pozwoliły zmniejszyć budżet jednej lokalizacji o 65% w stosunku do tradycyjnej konfiguracji, opartej na oddzielnym routerze i multiplekserze" - mówi Piotr Machowski. Wynikają one także z faktu, że Cisco MC3810 przed przesłaniem głosu w postaci pakietów sieciowych dokonuje kompresji. Dzięki temu pojedyncza rozmowa nie wymaga już pasma 64 Kb/s, a jedynie 8 Kb/s. Do przeprowadzenia kilku rozmów telefonicznych i transmisji sieciowej wystarcza jedna linia Frame Relay o przepustowości 64 Kb/s.

"Siła tego rozwiązania polega na braku konieczności przeznaczenia pasma dla danego typu transmisji. Zarówno głos, jak i dane przesyłane są w sieci w jednakowy sposób. Głos jest jednak uprzywilejowany i ma pierwszeństwo przed transmisją danych" - mówi Piotr Machowski.


TOP 200