Dalsze dzieje poczty pilotażowej

O pilotażowym przedsięwzięciu, którego celem było utworzenie w wybranych urzędach miejskich stanowisk obsługi poczty elektronicznej pisaliśmy szerzej w CW 45 z grudnia ub.r. Dla przypomnienia - planami budowy sieci rozległej, opartej o sieć publiczną POLPAK, miało być objęte w początkowym etapie, 47 urzędów miejskich na terenie Polski. W dalszej kolejności zamierzono łączyć między sobą ponad 300 miast w całym kraju.

O pilotażowym przedsięwzięciu, którego celem było utworzenie w wybranych urzędach miejskich stanowisk obsługi poczty elektronicznej pisaliśmy szerzej w CW 45 z grudnia ub.r. Dla przypomnienia - planami budowy sieci rozległej, opartej o sieć publiczną POLPAK, miało być objęte w początkowym etapie, 47 urzędów miejskich na terenie Polski. W dalszej kolejności zamierzono łączyć między sobą ponad 300 miast w całym kraju.

Akcja wyposażania stanowisk poczty w miastach pilotażowych została zawieszona w październiku ub.r. po czym (po ponownym uruchomieniu procedur związanych z funduszem pomocy PHARE) uruchomiono ją znowu w styczniu br. Sprawy proceduralne związane z PHARE zakończono pomyślnie w połowie lutego br.

Pod koniec lutego 1994 r. wytypowane w pierwszej fazie realizacji pilotażowego przedsięwzięcia urzędy miejskie, wyposażono w stanowiska i podstawowe oprogramowanie. Nie zainstalowano centralnego serwera, obsługującego pocztę, nie wszędzie istnieją łącza Polpak, nie ma aplikacji, która by zintegrowała cały system poczty elektronicznej i obsługiwała tworzenie dokumentów dzięki wspomaganiu pracy zespołowej (typu groupware).

Po całkowitym zakończeniu realizacji budowy stanowisk poczty pilotażowej planuje się dołączyć owe 47 wytypowanych urzędów miejskich (a także urzędów wojewódzkich) do tzw. Sieci DYSOR. Jest to już działająca sieć, dzięki której Biuro Operacyjne URM zbiera informacje z terenu kraju (częściowo za pośrednictwem łączy Polpak, ale również za pomocą zwykłych połączeń modemowych).

Próby połączenia się z urzędami wojewódzkimi i miejskimi (zarówno z URM, jak i między nimi) zostały w trakcie testowania całego systemu zakończone pomyślnie. Dotyczyły one wyłącznie przesyłania plików zawierających informacje. Bardzo odczuwany jest brak aplikacji, która umożliwiałaby przetwarzanie otrzymanywanych informacji i zapewniała ciągłość współpracy między użytkownikami.

Następnym krokiem na drodze rozwoju poczty elektronicznej dla administracji jest wybór organizacji sieci rozległej. Być może będzie to łączność dwustopniowa - oparta na centralnym serwerze zainstalowanym w URM i mniejszych serwerach w każdym z miast wojewódzkich.

Jak do tej pory budowa stanowisk poczty elektronicznej była finansowana głównie dzięki funduszom pomocy PHARE. Nie dotyczyło to kosztów instalacji przyłączy do sieci Polpak, jej eksploatacji i szkolenia przyszłych użytkowników sieci rozległej.

Opracowanie wspólnej aplikacji dla wszystkich użytkowników sieci systemu poczty elektronicznej, ze względu na swój ogólny charakter, powinno być finansowane dalej tylko ze środków zainteresowanych urzędów. Za centralnym projektem i wykonaniem tego typu oprogramowania przemawia m.in. konieczność stosowania jednolitych środków zabezpieczających bezpieczeństwo danych, zachowanie ich poufności, opracowanie wspólnego systemu uprawnień dla dostępu do danych, itp.

O zrozumieniu konieczności wspólnego działania świadczy porozumienie, jakie zostało opracowane przez BIURM i przedstawicieli najpierw kilku, a dzisiaj już kilkunastu administracji wojewódzkich. Pozwoli ono, na zasadzie całkowitej dobrowolności, zająć m.in. wspólne stanowisko w sprawie Terenowych Banków Danych (TBD).

awów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200