Dalsza standaryzacja IMT-2000

Niedawno utworzona przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną ITU (International Telecommunication Union) grupa robocza WP8F (Working Party 8F) zaproponowała 8 marca br. dalsze kierunki rozwoju dla globalnej bezprzewodowej komunikacji w standardzie IMT-2000.

Niedawno utworzona przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną ITU (<i>International Telecommunication Union</i>) grupa robocza WP8F (<i>Working Party 8F</i>) zaproponowała 8 marca br. dalsze kierunki rozwoju dla globalnej bezprzewodowej komunikacji w standardzie IMT-2000.

Opublikowane do tej pory wymagania ITU (opracowane uprzednio przez zespół 8/1 w listopadzie 1999) zostały poszerzone o nowe propozycje wykorzystania szerszego zakresu widma częstotliwości, wyższych szybkości transmisji danych w terminalach mobilnych, włączenia oferty usług bezprzewodowych działających w protokołach IP dla terminali przenośnych oraz nakreślenia dalszych planów – wykraczających poza środowisko standardu IMT-2000.

Wśród propozycji przewidywanych do realizacji w latach 2000-2001 znajdują się uściślenia dotyczące sposobów ewolucyjnego rozszerzania pierwszej wersji standardu IMT-2000, łącznie z nakreśleniem planu dalszych prac, ich koordynacji z organizacją ITU i harmonogramem realizacji. Na spotkaniu grupy roboczej podkreślono, że właściwa współpraca między ITU a producentami zaangażowanymi w realizację produktów standardu IMT-2000 jest kluczem do ekonomicznego sukcesu tego standardu w przyszłości, podobnie jak stało się to z systemem GSM.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200