Daleko od korzeni

Dzisiejsze systemy klasy ERP znacznie różnią się od swoich poprzedników, nawet sprzed dekady. Niektórzy eksperci mówią o renesansie środowisk informatycznych w firmach sektora przemysłowego. Nowe funkcje mają ułatwić zmianę orientacji przemysłu, uwzględniając zmiany gospodarcze.

Wyspecjalizowane pod kątem przemysłu systemy klasy ERP dysponują nie tylko rozbudowanymi mechanizmami ułatwiającymi tworzenie planów i harmonogramów oraz zarządzanie zapasami czy remontami. Obecnie zawierają funkcje zarezerwowane wcześniej dla handlu czy dystrybucji. Chodzi o to, aby ułatwić podniesienie efektywności działania nie tylko w obrębie jednej firmy, ale na przestrzeni całego łańcucha wartości, który swój początek ma właśnie w produkcji. Po drugiej jego stronie znajduje się klient. Pomiędzy - kooperanci, dostawcy usług logistycznych, dystrybutorzy i firmy handlowe.

Coraz częściej to komunikujące się ze sobą systemy mają wzajemnie ustalać optymalne poziomy zapasów-wyrobów, a nawet decydować o najlepszym, bo zoptymalizowanym pod kątem opłacalności transportu, miejscu, w którym towary powinny być w danym czasie składowane. W tym modelu rola rozwiązań ERP jest kluczowa. Biznes oczekuje przecież pełnego wglądu w prowadzoną działalność, rozbudowanych analiz i prognoz biznesowych, a także pełnej informacji na temat kontrahentów i klientów. Sam w sobie system klasy ERP zwykle takimi możliwościami nie dysponuje, ale stanowiąc bazę dla kolejnych wyspecjalizowanych narzędzi pełni unikalną rolę w funkcjonowaniu biznesu. Rozwiązania takie jak: CRM, SCM, PLM, Business Intelligence, przez biznesowe aplikacje mobilne, po systemy wspierające realizację produkcji, mogą działać samodzielnie i niezależnie od ERP. Jednak tylko dzięki integracji ze scentralizowaną platformą wspierającą zarządzanie możliwe jest osiągnięcie znacznie większych korzyści biznesowych. Dzięki objęciu jednym narzędziem wszystkich procesów biznesowych podejście znajduje odbicie także w obszarach księgowości i wsparcia sprzedaży. Oznacza to, że każdy zorientowany na klienta proces biznesowy wnosi część wartości dodanej, która w skali całej organizacji stanowi o konkurencyjności firmy.

Zobacz również:

  • Grupa MTP wybrała system ERP firmy Soneta
  • Fabryka przyszłości. Na jakie przeszkody mogą natknąć się firmy cyfryzujące produkcję?
  • Metro Warszawskie wdrożyło nowy system ERP

Przede wszystkim - i niezmiennie od lat - system ERP ma pozwalać na osiągnięcie oszczędności - na poziomie zapasów i zasobów. Po czasach optymalizacji planów, stanów magazynowych i harmonogramów w wielu przedsiębiorstwach dominują obecnie naciski na podnoszenie efektywności na poziomie operacyjnym. Nie bez znaczenia są dążenia do uproszczenia struktury i ograniczenia kosztów obsługi łańcucha dostaw. Krótsze sieci dystrybucyjne często opierają się na rozwiązaniach pozwalających partnerom wzajemnie śledzić działania, stany magazynowe i plany produkcyjne. Dzięki temu możliwe jest m.in. zwiększenie wskaźników obrotowości zapasów. Na to nakładają się też oczekiwania dotyczące zmniejszenia wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne - zarówno na etapie procesów wytwórczych, jak i działań transportowych.

Nie oznacza to jednak, że funkcje MRP na przestrzeni ostatnich lat pozostały niezmienne. Coraz częściej bazują one na algorytmach matematycznych, zaawansowanych obliczeniach, pozwalających jeszcze bardziej precyzyjnie zaplanować pracę zakładu. Umożliwiają też skuteczne wdrożenie nowoczesnych metod produkcji ukierunkowanych na zwiększenie efektywności procesów wytwórczych w obliczu częstych zmian popytu i podaży surowców. Metod, które zakładają eliminację bezprodukcyjnych czynności i w centrum zainteresowania firmy - także produkcyjnej - stawiających odbiorców oraz ich potrzeby.

Szczęśliwie większość skierowanych do sektora produkcyjnego systemów klasy ERP jest wyposażona w funkcje pozwalające sprostać nowym wymaganiom przemysłu. Systemom przybywa zaawansowanych, punktowych funkcji odpowiadających na specyficzne potrzeby produkcji. Ba, postępuje wręcz segmentacja rynku ERP na rozwiązania dobrze wspierające specyfikę różnych gałęzi tego sektora - od przemysłu ciężkiego i motoryzacyjnego, przez chemiczny, lekki i spożywczy, aż po przemysł wysokiej technologii.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200