Daleka kopia

@Backup archiwizuje dane za pośrednictwem Internetu.

@Backup archiwizuje dane za pośrednictwem Internetu.

Rozwiązanie firmy @Backup pozwala na zrealizowanie podstawowych wytycznych, dotyczących kopii bezpieczeństwa - przechowywania jej w bezpieczny sposób, w dużej odległości od archiwizowanego systemu, a jednocześnie przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń przed próbami wykorzystania przez niepowołane osoby.

Aplikacja @Backup jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników indywidualnych, dysponujących podłączeniem do Internetu. Roczny abonament na nie ograniczoną liczbę archiwizacji i odtwarzania do 100 MB danych kosztuje 99 USD.

Po instalacji aplikacji użytkownik wskazuje pliki, które mają być poddane archiwizacji. Mogą to być konkretne pliki, jak też reguły określające, jakie pliki mają być archiwizowane (np. wszystkie pliki z rozszerzeniem DOC znajdujące się w konkretnym katalogu). Po wskazaniu plików należy określić godziny dokonywania archiwizacja (najlepiej w nocy, gdy zarówno lokalny komputer, jak i Internet są używane w mniejszych stopniu).

Wszystkie pliki przeznaczone do archiwizacji przed jej wykonaniem są szyfrowane z wykorzystaniem 56-bitowego klucza generowanego na podstawie hasła wpisanego przez użytkownika. Po nawiązaniu połączenia z Internetem zaszyfrowane pliki są kopiowane na serwer firmy @Backup. Ich odtworzenie jest możliwe tylko przy użyciu tego samego konta, za którego pośrednictwem wykonano archiwizację, a odczytać je można tylko przy użyciu hasła znanego użytkownikowi.

Najwięcej czasu zajmuje pierwsza archiwizacja danych, podczas której wszystkie wskazane pliki kopiowane są na serwer @Backup (w godzinę można zarchiwizować ok. 10-15 MB danych). Późniejsze archiwizacje są wykonywane w sposób inkrementalny - kopiowane są tylko te pliki, które uległy modyfikacji od czasu wykonania poprzedniej kopii.

Oprócz standardowej, dostępnej w ramach abonamentu, operacji odtwarzania danych za pośrednictwem Internetu, za 11 USD miesięcznie można wykupić dodatkową usługę, polegającą na przesyłaniu raz na kwartał CD-ROM-u zawierającego pełną kopię danych zarchiwizowanych na serwerze @Backup.

Dokładne informacje o usługach @Backup oraz 30-dniową wersję testową oprogramowania można pobrać z serwera

http://www.atbackup.com.


TOP 200