Da Vinci operuje we Wrocławiu

Informatyzacja dolnośląskiej służby zdrowia została oparta na dwóch zasadach: strategię i projekty trzeba mieć przygotowane, zanim pojawią się pieniądze na ich realizację, a o środki łatwiej starać się wspólnie z innymi placówkami.

ZWYCIĘZCA KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy od 2004 r. ma strategię informatyzacji i kiedy trzy lata później pojawiła się możliwość sfinansowania inwestycji, Marcin Lenarczyk, pełnomocnik dyrektora szpitala ds. systemu informatycznego, wyciągnął z szuflady gotowe projekty dotyczące rozwoju IT, w tym budowę sieci LAN, serwerowni czy utworzenia Dolnośląskiego Centrum Teleradiologii. zpital jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził rozdział leków na pacjenta. Efekty od razu były widoczne – w jednym tylko roku budżet na leki zmniejszył się o ponad 5 mln zł.

Zarządzanie zza kamery

Prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Cieszę się, że jesteśmy liderem informatyzacji w regionie i że to właśnie we Wrocławiu pracuje najnowocześniejszy robot chirurgiczny Da Vinci. Staramy się sięgać po rozwiązania sprawdzone już za granicą. Rolę lidera rozumiemy też jako kreowanie nowych rozwiązań. Dzięki działaniu w konsorcjach szpitale i inne jednostki służby zdrowia w naszym regionie zostały wyposażone w znakomity sprzęt, narzędzia pomagające leczyć i diagnozować. Systemy IT pozwalają lepiej zarządzać służbą zdrowia.

Obecnie wszystkie systemy zostały zintegrowane na medycznej platformie naukowo-diagnostycznej TeleMedNet, którą wrocławski szpital zrealizował w konsorcjum z Wojskowym Instytutem Medycznym. Z wdrożonymi wcześniej systemami części białej: HIS, RIS, PACS, Apteka zostały połączone nowo wdrożone systemy części szarej. Pielęgniarki i lekarze korzystają z tabletów medycznych połączonych poprzez bezprzewodową sieć dostępową z systemem HIS. Szpital jest objęty elektronicznym obiegiem dokumentów, realizowane są nowe procesy biznesowe, łatwiejszy jest dostęp do informacji bieżącej i zarządczej. Pomysłodawcą systemu był Andrzej Somiak, szef Działu IT.

Zobacz również:

Wydarzeniem było uruchomienie systemu zarządzania salami operacyjnymi. Każda z czterech nowych sal operacyjnych wyposażona jest w ekran dotykowy służący do przełączania różnych obrazów, monitor Barco, dwie kamery. Do systemu podłączona jest kamera z lampy operacyjnej Mach. Lekarz może sobie wyświetlić obraz RTG, obraz tomografu komputerowego i wyniki badań laboratoryjnych ze szpitalnego systemu. Do dyspozycji lekarza są monitory 19-calowe na ruchomych ramionach wyświetlające obraz potrzebny w czasie zabiegu.

Końcówka systemu została zamontowana w gabinecie dyrektora, prof. Wojciecha Witkiewicza, który może nadzorować pracę operujących kolegów, ale również służyć im pomocą bez konieczności wchodzenia na salę operacyjną. Możliwość śledzenia operacji mają adepci medycyny, bo w szpitalu urządzono multimedialną salę konferencyjną.

Da Vinci do cywila

Mowa o robocie skonstruowanym przez Amerykanów, żeby chirurdzy mogli zdalnie operować żołnierzy walczących w Iraku. Od trzech lat wrocławski szpital dysponuje jedynym takim urządzeniem w Polsce. To powiązanie mechaniki precyzyjnej i najbardziej zaawansowanych technik IT. Chirurg za konsolą robota ma przed sobą trójwymiarowy obraz pola operacyjnego i kieruje ramionami robota wyposażonymi w narzędzia chirurgiczne. Narzędzia robota mogą wykonywać ruchy zbliżone do ruchów ludzkiego nadgarstka, ale są bardziej precyzyjne. Wrocławscy chirurdzy przeprowadzili za pomocą robota 140 operacji, a niebawem czeka ich pierwsza w naszej części Europy operacja zdalna wykonywana przez operatora spoza szpitala.

Konsorcjum drogą do sukcesu

Kolejnym wspólnym projektem, któremu przewodził Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, było utworzenie Dolnośląskiego Centrum Teleradiologii. W konsorcjum znalazło się 11 jednostek służby zdrowia z Dolnego Śląska. System składa się z węzła centralnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Ośrodku Badawczo-Rozwojowym, który poprzez duży system PACS umożliwia zarządzanie przepływem pracy w systemach RIS oraz 10 jednostek satelitarnych z buforowymi systemami PACS i RIS. Wszystkie jednostki mają wspólny system autoryzacji.

Nowoczesne systemy zabezpieczające transfery danych były podwaliną innego wspólnego przedsięwzięcia szpitali dolnośląskich, w którym współliderem był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Dolnośląskie e-zdrowie”. W wyniku realizacji projektu szpitale mogą wymieniać się informacjami o pacjentach. Projekt nawiązuje do projektów P1 i P2 realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

TeleMedNet – medyczna plat forma naukowo-diagnostyczna

1. AD, FS, DNS, Exchange, DHCP, WSUS, Zapasowy AD, SymantecBackupExec – systemy do zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Szpitala

2. HIS – zintegrowany z systemem Apteka, RIS i LIS – systemy do prowadzenia bieżącej działalności biznesowej wraz z modułami mobilnego dostępu do danych medycznych przy łóżku chorego

3. PACS i RIS – systemy do diagnostyki obrazowej i do teleradiologii

4. Apteka szpitalna - system do prowadzenia apteki i nadzorowania polityki lekowej w szpitalu

5. SMS – System zbierania i udostępniania informacji medycznej na bloku operacyjnym

6. Centrum Certyfikacji

7. HelpDesk – system do zgłaszania awarii i potrzeb w zakresie IT z możliwością rozbudowania o kolejne komórki szpitala

8. OpManager - system monitorujący i powiadamiający o niewłaściwej pracy systemów IT

9. ERP oparty o rozwiązania firmy SIMPLE z modułami: Księgowość i Finanse, Kadry Płace, GM, Zarządzanie ZP i inne.

10. EOD - system elektronicznego obiegu dokumentów

11. Szyna danych – do integracji systemów Szpitala

12. BI - system raportowania biznesowego zintegrowany z systemami ERP i HIS

13. Bezpieczeństwo Brzegu sieci - FortiGate 1240B i FortiAnalyzer 1000C

14. Systemy wirtualne ESX 5

15. MMEwidencja – system do prowadzenia gospodarki sprzętem medycznym


TOP 200