DTS // ZWUT - Jointventure z kredytami dla klienta

Czy możliwe jest przechodzenie do kapitalizmu bez kapitału? Ta nie tylko filozoficzna kwestia, cytowana jeszcze przez Kisiela, nurtuje dziś wielu ekonomistów. O nią też potyka się wiele polskich przedsiębiorstw, nawet tych z najświetniejszą tradycją. Jak rozwiązać problem braku kapitałów i nowoczesnych technologii? Odpowiedż na to pytanie zdaje się wyraźnie zarysowywać przed Zakładami Wytwórczymi Urządzeń Telefonicznych, których przedwojenna nazwa - Państwowe Zakłady Telefoniczne i Radiowe - wiązała się z wyrobami o standardzie światowym.

Czy możliwe jest przechodzenie do kapitalizmu bez kapitału? Ta nie tylko filozoficzna kwestia, cytowana jeszcze przez Kisiela, nurtuje dziś wielu ekonomistów. O nią też potyka się wiele polskich przedsiębiorstw, nawet tych z najświetniejszą tradycją. Jak rozwiązać problem braku kapitałów i nowoczesnych technologii? Odpowiedż na to pytanie zdaje się wyraźnie zarysowywać przed Zakładami Wytwórczymi Urządzeń Telefonicznych, których przedwojenna nazwa - Państwowe Zakłady Telefoniczne i Radiowe - wiązała się z wyrobami o standardzie światowym.

28 lutego w warszawskim Marriotcie odbyła się prezentacja powołanej w tym dniu do życia przez firmę ARNICA z Teksasu i ZWUT nowej polsko-amerykańskiej joint venture pod nazwą DTS // ZWUT Spółka z O.O. Pierwsze trzy litery to skrót - Digital Telecommunication Systems.

Inauguracyjne spotkanie zgromadziło licznych przedstawicieli świata nauki i służb telekomunikacyjnych, wśród ktorych byli m.in. obydwaj wiceministrowie Łączności: Andrzej Wilk i Stanisław Szuder. Otwierając spotkanie, dyrektor naczelny ZWUT, Zdzisław Kleszcz stwierdził, że jego zakłady, podobnie jak i cały polski przemysł telekomunikacyjny, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej m.in. brakiem nowoczesnej technologii. Wyjściem z sytuacji jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa i bliska współpraca z przodującymi technicznie firmami na świecie.

Dyrektor Naczelny ARNICA Inc., Paul Kniffen wyraził przekonanie, że utworzenie DTS // ZWUT jest tego rodzaju działaniem, które mogłoby stać się konkretnym przykładem dla studentów wydziałów zarządzania różnych uniwersytetów. Już po tygodniu rozmów podpisano wstępną, obustronnie korzystną umowę. Nowa spółka chce nie tylko dostarczać najnowocześniejsze urządzenia telefoniczne ale pragnie zarazem pobudzić rynek. W tym celu zamierza zapewnić atrakcyjne warunki kredytowania wiarygodnych odbiorców, przy zastosowaniu konkurencyjnej, zachodniej stopy oprocentowania kredytów uzyskiwanych w amerykańskich instytucjach finansowych.

P.Kniffen przemawiał w imieniu prezesa ARNICI, Marvina Watsona, b. szefa personelu Białego Domu w okresie prezydentury Lyndona Johnsona. Z powodu grypy, Watson w ostatniej chwili musiał odwołać zapowiedziany przyjazd do Warszawy.

ARNICA jest teksaską firmą inwestycyjną z centralą w Plano (przedmieście Dallas), która specjalizuje się w dziedzinie transferu zaawansowanych technologii. Kapitał zakładowy spółki DTS // ZWUT wynosi 4 mln USD, w tym strona amerykańska inwestuje wstępnie 2,6 mln. Po wniesieniu pełnego wkładu rzeczowego udział ZWUT osiągnie 33% kapitału założycielskiego. Polski partner wnosi do spółki swoje doświadczenie i znajomość specyficznych potrzeb krajowych użytkowników oraz ogólnopolską sieć serwisową. Spółka produkować będzie najwyższej klasy centrale abonenckie typu SR 1000 dla polskich i zagranicznych klientów. Jest to centrala cyfrowa, szczególnie przydatna dla średnich i dużych organizacji i firm, takich jak banki, kolej, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i użyteczności publicznej.

System SR 1000 to produkt znanej firmy amerykańskiej z Atlanty - Solid State Systems, wchodzącej w skład Cortelco (dawniej ITT).

Od CT - 22 do RS 1000 czyli habent sua fata...

Państwowe Zakłady Telefoniczne i Radiowe miały wysokie notowania nie tylko w Polsce. Przekonałem się o tym, gdy z domowej biblioteki wyciągnąłem Official Catalogue of The Polish Pavilion at The World's Fair in New York 1939. Znalazłem w nim omówienie aż pięciu pozycji (największa liczba z całego polskiego przemysłu), które reprezentowały wyroby PZTR. Były to: automatyczna centrala telefoniczna CT - 22, przenośny telefon AP - 36 oraz różne rodzaje lotniczych i morskich kompasów radiowych (dla użytku cywilnego i wojskowego).

Ponieważ II wojna światowa wybuchła w czasie trwania Wystawy światowej w Nowym Jorku, polskie eksponaty nigdy nie powróciły z USA. Jest jakaś symbolika w fakcie, że teraz - po 53 latach od IV rozbioru Polski - warszawskie zakłady telefoniczne znowu uzyskują światową technologię. Tym razem zza Oceanu. A więc... nie tylko książki habent sua fata.

SR 1000 reprezentuje nowoczesną technologię sprzetu i oprogramowania Solid State Systems. Dzięki nim, centrala ta, która jest dostosowana do obsługi od 200 do 7500 wewnętrznych abonentów, może elastycznie i efektywnie zaspokajać wszystkie potrzeby związane z telekomunikacją nawet w tych firmach, które działają w warunkach silnej konkurencji i dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Dysponuje ona procesorem centralnym MOTOROLA 68010 oraz dwoma megabajtami pamięci RAM.

Część sprzętowa centrali została zaprojektowana w sposób, który zapewnia obsługę bezblokadową (wszystkie łącza zewnętrzne i stacje abonenckie mogą być użyte równocześnie). Ponadto system może być dołączony do różnych typów urządzeń występujących w publicznej sieci telekomunikacyjnej; dołączenie tej centrali jest możliwe praktycznie w dowolnym punkcie polskiej sieci. Oferowane jest też dodatkowe wyposażenie, umożliwiające realizację zintegrowanego standartu usług cyfrowych.

Charakterystyczną cechą SR 1000 jest niezwykle elastyczna struktura oprogramowania, zaprojektowana zgodnie z filozofią systemów otwartych. Pozwala ona na łatwe konfigurowanie SR 1000 stosownie do potrzeb użytkowanika oraz na wprowadzanie nowych usług przy minimalnych rozszerzeniach sprzętowych lub programowych.

Drugim produktem, jaki spółka jednocześnie wprowadza na rynek, jest równie nowoczesny wielofunkcyjny aparat telefoniczny SR 1000. Może on być wykorzystywany jako nowoczesna stacja telefoniczna lub bogato wyposażone stanowisko dla ajentów przyjmujących zlecenia telefoniczne.

Amerykańskie tempo

W inauguracyjnym wystąpieniu Paul Kniffen podkreślił, że rozmowy obydwu partnerów trwały tylko tydzień. Amerykanie nie mają wątpliwości, że trafili na właściwego partnera. Mimo znanych trudności, jakie przeżywa polska gospodarka a wraz z nią i ZWUT, właśnie potencjalne możliwości tego zakładu i starania dyrektora Kleszcza były jednym z powodów, że ARNICA wybrała Polskę na miejsce swych inwestycji, że tu chce rozwijać amerykańskie technologie, metody zarządzania i dofinansowywanie.

Od dzisiaj przyjmujemy zamówienia na wyroby naszej spółki - oświadczył podczas ianuguracji dyrektor naczelny ARNICI. " Nie za miesiąc, nie jutro ale od dziś". Centrala i aparat telefoniczny SR 1000 mają już polską homologację z numerem rejstracyjnym Ministerstwa Łączności 122/92. Zakłady na Pradze rozpoczęły już montowanie i testowanie części (na razie przysyłanych z USA), podzespołów i całych łącznic. Prezesem spółki DTS // ZWUT został Robert Stewart i jego sekretariat przyjmuje już zamówienia. Za miesiąc (w kwietniu) gotowe produkty nowej joint venture mogą być montowane u klientów. Cena jednego portu kształtować się będzie w wysokości ok. 200 dolarów (szacunkowo). W ciagu 12 - 24 miesięcy nowa firma osiągnie pełną zdolność produkcyjną. Zatrudnienie (przy daleko posuniętej automatyzacji) może dojść wówczas do 350 osób.

Business z dalekimi perspektywami

Amerykanie nie kryją, że chociaż postępują bardzo ostrożnie, to z nową spółką wiążą wcale nie małe nadzieje. Nie chodzi im tylko o rynek Polski, chociaż ten jest dla nich tak ważny, że dla klientów w naszym kraju chcą uruchomić amerykańskie linie kredytowe. Wiedzą, że na polskiego technika i inżyniera zwłaszcza z zakładów z takimi tradycjami (przedwojennymi i powojennymi), jakie ma ZWUT, można liczyć. W perspektywie dziesięciolecia Polska może wejść do EWG. Chodzi więc nie tylko o kierunki ekspansji na Europę wschodnią i środkową. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, gdzie można znaleźć lepsze warunki do rozwijania amerykańskiej technologii tak, aby skutecznie konkurowała z technologią europejską na jej własnym kontynencie? Dalsze transfery technologii umożliwią DTS // ZWUT pełne partycypowanie w przygotowywaniu udoskonaleń i nowych generacji sprzętu. A, że genius loci zobowiązuje... No cóż, pomarzyć nie można?

Póki co, ARNICA zobowiązała się do zapewnienia nowej spółce dodatkowych środków finansowych na sumę ok. 2,5 mln dolarów. Istotnym punktem w umowie o spółce jest zobowiązanie do inwestowania całego zysku przez pięć pierwszych lat działania, po to, aby zapewnić firmie solidną przyszłość ustabilizowanej jednostki gospodarczej, zdolnej do konkurowania na rynku.

Przygotowywane plany przewidują osiągnięcie obrotów sięgających 30 mln dolarów rocznie już w trzecim roku działalności spólki. Zakłada się, że w ciągu dwóch lat eksport osiągnie co najmniej 20% produkcji.

Oczywiście nowa spółka angażuje jedynie część zasobów ludzkich i materialnych całości ZWUTu. Dlatego dyrektor Kleszcz szuka dalszych partnerów. Pierwszym była spółka CEWIS ( z Siemensem). Ważne jest, że zakłady nie liczą na mannę z nieba ani na "łaskawa genialność" zagranicznych doradców.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200