DSL w usługach biznesowych

Jakość usług (QoS), pasmo na żądanie i elastyczność - terminy, których odpowiedniki trudno znaleźć w usługach abonenckich DSL, pojawić się mogą tam już niebawem.

Na początku września DSL Forum zaakceptowało raport techniczny TR-059, który omawia nowe architektury oparte na IP, mogące uczynić z DSL atrakcyjną opcję komunikacyjną dla użytkowników biznesowych. Główną korzyścią dla użytkowników biznesowych ma być możliwość wyboru QoS (poziomu jakości usługi) i rozszerzalnego pasma.

Szereg dostawców, m.in. Copper Mountain Networks, Juniper Networks i Redback Networks już teraz rozszerzają swoje serwery zdalnego dostępu szerokopasmowego (BRAS – Broadband Remote Access Server) w kierunku obsługi nowych wymagań architektonicznych.

Zobacz również:

BRAS nadal będą używane jako agregatory szerokopasmowe i do zarządzania abonentami, ale zgodna z TR-059, kolejna generacja BRAS obsługiwać będzie - dla każdego abonenta - także procesy bilingowe, zarządzanie pasmem oraz QoS.

Nowe urządzenia BRAS umożliwią usługodawcom zapewnianie połączenia w Warstwie 3, używając protokołu PPP Termination and Agregation, zamiast na poziomie Warstwy 2 (protokoły L2TP czy ATM).

Przejście do warstwy sieciowej (Warstwa 3) zapewnić ma większą elastyczność użytkownikom i usługodawcom. Dzisiejsze usługi DSL są “statyczne” - każda linia może zapewniać tylko jedno połączenie. Przejście do Warstwy 3 pozwoli operatorowi zapewniać połączenie DSL , które może łączyć z Internetem, VPN czy też specyficzną aplikacją webową , taką jak wideokonferencje.

Wielu operatorów już teraz deklaruje zamiar rozszerzenia swojego wyposażenie BRAS lub wdrożenie nowych serwerów z rozszerzonym zakresem usług na początku przyszłego roku.

Z chwilą, gdy operator wdroży urządzenia BRAS nowej generacji, kolejnym logicznym krokiem powinno być ustanowienie mechanizmów QoS. Forum DSL proponuje używanie opracowanego przez IETF protokołu Diff-Serv (Differentiated Services) do obsługi QoS. Diff-Serv identyfikuje poziom priorytetów indywidualnych pakietów przechodzących przez sieć.

Zapewni to usługodawcom możliwość oferowania usług klasy biznesowej opartych na SLA (Service-Levet Agreement), które mogą wspierać krytyczne połączenia VPN. Usługi takie są dzisiaj niedostępne, co jest poważnym niedostatkiem DSL.

Forum określiło trzy poziomy usług, które powinny być zapewniane w pierwszej kolejności: ekspedycję gwarantowaną (assured forwarding), przyspieszoną (expedited forwarding) i z maksymalną wydajnością (best effort), reprezentujące odpowiednio: pierwszą, drugą i trzecią klasę usługi. TR-059 nie określa parametrów każdego z tych poziomów usług – mają być one określone przez oddzielną grupę roboczą. Pozwoli to na ustanawianie specyficznych, zgodnych z wymaganiami biznesowymi, poziomów wydajności dla wszystkich użytkowników łączących się z korporacyjną VPN używając DSL.

DiffServ będzie także używany do gwarantowania poziomu priorytetu dla specyficznej zawartości w sieci ASP (Application Service Provider).

TR-059 opisuje sieć ASP jako źródło zawartości dla usługodawców i ich klientów. Taka koalicja dostawców zawartości dzisiaj jeszcze nie istnieje i jest to jeden z trudniejszych kroków na drodze wdrażania architektury TR-059 przez usługodawców.

Sieć ASP ma być zbiorem dostawców zawartości w obszarach wideokonferencji, gier komputerowych czy . Łatwiejszą stroną przedsięwzięcia będzie ustanowienie połączeń miedzy takimi firmami. Ale ustalenie powiązań z firmami zorientowanymi na aplikacje jest zupełnie innym wyzwaniem dla dostawców usług DSL. Dostawcy usług DSL będą musieli zawierać porozumienia określające wszystkie szczegóły: od taryf i bilingów, do tego, kto jest odpowiedzialny za zapewnienie poziomu usług.

Połączenie klientów DSL do sieci ASP ma także oferować większość elastyczność w zakresie szerokości pasma. Zmienne pasmo nie jest dzisiaj dostępne w usługach DSL, ale prawdopodobnie stanie się standardowym mechanizmem, zwłaszcza dla usług biznesowych DSL. Pozwoli to użytkownikowi sprowadzającemu, na przykład, podręcznik na przyspieszenie tego procesu do szybkości 1,5 Mb/sek w połączeniu DSL, a po sprowadzeniu na powrót do standardowej szerokości pasma.

Chociaż nowe mechanizmy QoS i elastyczne pasmo oznaczać będą również wyższe opłaty, to jednak DSL może stać się korzystną alternatywą dla użytkowników biznesowych, dla których usługi frame relay o niskiej szybkości są za drogie.