DSL: technologiczny update

Dalsze modyfikacje xDSL będą obejmować przede wszystkim organizację i wykorzystanie zasobów transmisyjnych (dostępnej przepływności).

Dalsze modyfikacje xDSL będą obejmować przede wszystkim organizację i wykorzystanie zasobów transmisyjnych (dostępnej przepływności).

Technologia xDSL (Digital Subscriber Line) umożliwia bardzo szybki transfer danych przez tradycyjną analogową linię, pozostawiając wolne pasmo w zakresie do 4 kHz (do transmisji danych wykorzystuje się pasmo od 20 kHz do 1 MHz). Stosuje przy tym zaawansowane techniki modulacji (np. DMT).

Koncepcja xDSL została zaproponowana na początku lat 90. przez inżynierów z Bell Laboratories AT&T oraz Stanford University. Praktycznie od tego czasu xDSL ciągle się zmienia zarówno w zakresie implementacji, jak i usług oraz obszarów zastosowań.

Aktualnie na świecie jest zainstalowanych ok. 39,9 mln linii xDSL (źródło: Kevin Fitchard, Telephony Online), co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza dwukrotny wzrost. Badania pokazują, że dostępem xDSL są zainteresowani przede wszystkim użytkownicy domowi - w Stanach Zjednoczonych zaledwie 15,7% abonentów DSL to klienci biznesowi. Najwięcej linii zainstalowano właśnie w USA (6,45 mln), choć uwzględniając liczbę wszystkich dostępnych tam linii telefonicznych, penetracja rynku amerykańskiego jest wciąż bardzo niska (3,4%).

Według analiz DSL Forum do końca 2005 r. na świecie będzie zainstalowanych 200 mln linii, co da 20% wszystkich linii telefonicznych na świecie. Dynamika rozwoju xDSL jest więc imponująca. Warto jednak zaznaczyć, iż równolegle z wdrożeniami trwają prace nad kolejnymi modyfikacjami standardów, których podstawowym celem jest zwiększenie dostępnych przepływności oraz zasięgu działania (maksymalna długość linii abonenckiej).

DSL: technologiczny update

Infrastruktura sieci domowych z wykorzystaniem dostępu DSL

W serii xDSL najistotniejsze są:

 • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - najpopularniejsza odmiana DSL. W tej technologii strumień danych jest podzielony nierównomiernie (asymetrycznie): prędkość transmisji od dostawcy do użytkownika końcowego (downstream) jest znacznie wyższa niż od klienta do dostawcy (upstream). Uwzględniono więc specyfikę korzystania z Internetu. Typowe prędkości dla ADSL to 1,5-9 Mb/s do użytkownika i 64 kb/s - 1,5 Mb/s od użytkownika.

 • HDSL (High Bit-rate Digital Subscriber Line) - wykorzystywany zamiast łączy T1/E1; pozwala na udostępnianie symetrycznej, dupleksowej komunikacji z prędkościami do 2,048 Mb/s przy użyciu konwencjonalnej skrętki telefonicznej. W porównaniu z T1/E1 umożliwia łączenie na daleko większe odległości, bez wykorzystania wzmacniaczy.

 • IDSL (Integrated DSL) - technologia DSL oparta na połączeniu ISDN, wykorzystująca modulację 2B1Q.

 • SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) - jest dwużyłową implementacją HDSL. Zapewnia przepustowość łączy T1/E1 na jednej parze przewodów.

 • VDSL (Very High Bit-rate Digital Subscriber Line) - jest standardem do linii o niewielkiej długości, zapewniającym największą możliwą przepływność.

  Powstają również nowe odmiany xDSL, będące wypadkową dwóch technologii (systemy mieszane).

  Aktualnie prowadzone prace koncentrują się przede wszystkim na udoskonaleniu ADSL - nowa wersja standardu to ADSL2, który jest wymieniany wśród najistotniejszych technologii telekomunikacyjnych w 2003 r. Prace nad ADSL2 zostały zakończone w lipcu ub.r. Oficjalnie został on zatwierdzony w ramach specyfikacji G.992.3 (G.dmt.bis) oraz G.992.4 (G.Lite.bis). Rozszerzona wersja standardu oferuje większy zasięg i przepływność połączeń (dane w kierunku do abonenta z szybkością ponad 12 Mb/s), tym samym umożliwiając dostawcom usług dotarcie do większej liczby klientów. ADSL2 to także zmniejszony pobór mocy i lepsze możliwości diagnostyczne oraz krótszy czas do rozpoczęcia pracy po uruchomieniu sprzętu.

  Modyfikacje dotyczą również realizacji usługi VoDSL (Voice over DSL). Channelized VoDSL umożliwia transport połączeń głosowych TDM przez łącze ADSL. Ciekawym pomysłem jest również wykorzystanie pasma dla głosu (0-4 kHz), co pozwala zwiększyć przepływności upstream o dodatkowe 256 kb/s.


 • TOP 200