DSL górą

Według danych opublikowanych przez DSL Forum, Europa wysunęła się na pierwsze miejsce pod względem liczby zainstalowanych linii DSL.

Według danych opublikowanych przez DSL Forum, Europa wysunęła się na pierwsze miejsce pod względem liczby zainstalowanych linii DSL.

W Europie korzysta już z nich 47,5 mln gospodarstw domowych. Na świecie to ok. 115 mln użytkowników, przy czym w pierwszej połowie 2005 r. przybyło 18 mln nowych łączy DSL (2,5 razy więcej niż łączy w innych technologiach szerokopasmowych).

W 16 państwach na świecie odsetek liczby użytkowników łączących się z Internetem przez łącza szerokopasmowe przekracza 10%. Liderem jest Korea Płd. - ponad 25%, a następnie Holandia, Dania i Szwajcaria - ponad 20%. W pierwszej piątce znalazła się jeszcze Francja (ok. 14%).

Liczbę użytkowników łączy szerokopasmowych w Polsce ocenia się na ok. 1,4 mln (4% wszystkich mieszkańców). Nadal pozostaje więc ogromny dystans do odrobienia. Z uwagi na znacznie niższą niż w państwach Europy Zachodniej penetrację tzw. telefonicznych pętli abonenckich, przyszłości rozwoju łączy szerokopasmowych upatruje się w obszarze sieci telewizji kablowych oraz technologii bezprzewodowych, w szczególności WiMAX.


TOP 200