DSL: dostęp coraz szerszy

Stały wzrost zapotrzebowania na szerokopasmowe połączenie z Internetem prowadzi do masowych wdrożeń nowych technologii. Dla najliczniejszej z grup użytkowników abonentów linii telefonicznych - DSL stała się najlepszą formą dostępu.

Stały wzrost zapotrzebowania na szerokopasmowe połączenie z Internetem prowadzi do masowych wdrożeń nowych technologii. Dla najliczniejszej z grup użytkowników abonentów linii telefonicznych - DSL stała się najlepszą formą dostępu.

DSL (Digital Subscriber Line) umożliwia bardzo szybki transfer danych przez tradycyjną analogową linię, pozostawiając wolne pasmo do 4 kHz (do transmisji danych wykorzystuje się pasmo od 20 kHz do 1 MHz). Stosuje przy tym zaawansowane techniki modulacji (np. DMT).

Koncepcja xDSL została zaproponowana na początku lat 90. przez inżynierów z Bell Laboratories AT&T i Stanford University.

Praktycznie od tego czasu xDSL ciągle się zmienia zarówno w zakresie implementacji, jak i usług oraz obszarów zastosowań.

Obecnie na świecie jest zainstalowanych ok. 39,9 mln linii xDSL (źródło: Kevin Fitchard, Telephony Online), co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza dwukrotny wzrost. Badania pokazują, że dostępem xDSL są zainteresowani przede wszystkim użytkownicy domowi - w Stanach Zjednoczonych zaledwie 15,7% abonentów DSL to klienci biznesowi.

Najwięcej linii zainstalowano właśnie w USA (6,45 mln), choć uwzględniając liczbę wszystkich dostępnych tam linii telefonicznych, penetracja rynku amerykańskiego jest wciąż bardzo niska (3,4%).

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat roczny poziom wzrostu na europejskich rynkach łączy szerokopasmowych będzie wynosił prawie 70%. Według oceny amerykańskiej firmy konsultingowej Yankee Group wartość tego segmentu rynku w 2006 r. wyniesie 18,9 mld USD.

Z analiz wynika, że największy wzrost będzie dotyczył segmentu użytkowników korzystających z DSL, których liczba znacznie przekroczy liczbę osób łączących się za pomocą modemów kablowych. Największy udział w generowaniu dochodów dla sieci DSL będą mieli klienci korporacyjni, którzy, stanowiąc zaledwie 22% całkowitej liczby klientów, wygenerują około połowy dochodów.

Przewidywania Yankee, wg których na koniec 2006 r. będzie 33,1 mln stałych użytkowników sieci szerokopasmowych, znajdują potwierdzenie w opublikowanym niezależnie raporcie firmy Datamonitor. Wynika z niego, iż w 2006 r. całkowita liczba gospodarstw domowych, podłączonych do Internetu łączami szerokopasmowymi, wyniesie 41 mln.

Obecnie liczba łączy szerokopasmowych wynosi blisko 10 mln, jednak specjaliści Datamonitor oczekują nagłego wzrostu zainteresowania w 2004 r., które w następnych latach będzie powoli wygasało.

Ewolucja standardów

Dynamika rozwoju xDSL jest więc imponująca. Warto jednak zaznaczyć, iż równolegle z wdrożeniami trwają prace nad kolejnymi modyfikacjami standardów, których podstawowym celem jest zwiększenie dostępnych przepływności oraz zasięgu działania (maksymalna długość linii abonenckiej). W serii xDSL najistotniejsze są:

 • LADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

 • HDSL (High Bit-rate Digital Subscriber Line),
 • IDSL (Integrated DSL),
 • SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line),
 • VDSL (Very High Bit-rate Digital Subscriber Line).
 • Powstają również nowe odmiany xDSL będące wypadkową dwóch technologii (systemy mieszane).

  Dzisiaj prowadzone prace koncentrują się przede wszystkim na udoskonaleniu ADSL - nowa wersja standardu to ADSL2, który jest wymieniany wśród najistotniejszych technologii telekomunikacyjnych w 2003 r. Prace nad ADSL2 zakończono w lipcu ub.r. Oficjalnie zatwierdzono go w ramach specyfikacji G.992.3 (G.dmt.bis) oraz G.992.4 (G.Lite.bis). Rozszerzona wersja standardu oferuje większy zasięg i przepływność połączeń (dane w kierunku do abonenta z szybkością ponad 12 Mb/s), tym samym umożliwiając dostawcom usług dotarcie do większej liczby klientów. ADSL2 to także wydajniejsze zarządzanie energią i lepsze możliwości diagnostyczne oraz krótszy czas rozpoczęcia pracy po uruchomieniu sprzętu.

  Modyfikacje dotyczą również realizacji usługi VoDSL (Voice over DSL). Channelized VoDSL umożliwia transmisję głosu w technice TDM przez łącze ADSL. Ciekawym pomysłem jest również wykorzystanie pasma dla głosu (0-4 kHz), co pozwala zwiększyć przepływności upstream o dodatkowe 256 kb/s.

  W styczniu br. ITU ustaliła szczegóły rozszerzenia serii protokołów ADSL o nowy standard - ADSL2+. Pozwala on w kierunku do abonenta osiągnąć przepływność ok. 25 Mb/s (przy maksymalnej długości linii abonenckiej 1500 m). Było to możliwe dzięki rozszerzeniu operacyjnej szerokości pasma z 1,1 MHz do 2,2 MHz.


  TOP 200