DIALOG SERVICE 1.3 Terabajtów informacji

DIALOG jest niekwestionowanym liderem w świecie tworzenia, gromadzenia i dystrybucji informacji niemal z każdej dziedziny: od wiadomości bieżących (np. bazy Reutera), przez biznes (np. bazy DUN & BRADSTREET, Kompass, PTS) do nauki (np. DIOGENES, INSPEC, MEDLINE). Centrum DIAlOGU jest położone w Kalifornii w malowniczej dolinie, 50 km na południe od San Francisco, która znana jest także jako Krzemowa Dolina. W tym właśnie miejscu - w Palo Alto -usytuowane jest serce systemu. Zajmuje 1100 m2 dobrze klimatyzowanej powierzchni.

DIALOG jest niekwestionowanym liderem w świecie tworzenia, gromadzenia i dystrybucji informacji niemal z każdej dziedziny: od wiadomości bieżących (np. bazy Reutera), przez biznes (np. bazy DUN & BRADSTREET, Kompass, PTS) do nauki (np. DIOGENES, INSPEC, MEDLINE). Centrum DIAlOGU jest położone w Kalifornii w malowniczej dolinie, 50 km na południe od San Francisco, która znana jest także jako Krzemowa Dolina. W tym właśnie miejscu - w Palo Alto -usytuowane jest serce systemu. Zajmuje 1100 m2 dobrze klimatyzowanej powierzchni.

Przejdźmy jednak do początków. W 1960 r. firma Lockheed Missiles and Space podjęła pracę nad skomputeryzowaniem procesów rejestracji i wyszukiwania informacji. Okazało się to niezbędne ze względu na ogrom informacji, jaki był wówczas generowany przez bardzo intensywne badania nad przestrzenią kosmiczną. Po kilku latach eksploatacji specjalnie stworzonego w tym celu systemu, Lockheed zademonstrował (w 1965 r.) jego udoskonaloną wersję w postaci całkowitej wówczas nowości na rynku informatycznym - interakcyjnego systemu wyszukiwania informacji. Ogromna użyteczność zaproponowanych tam rozwiązań miała istotny wpływ na podjętą w 1968 r. decyzję o podpisaniu kontraktu na stworzenie dla potrzeb badawczych NASA skomputeryzowanego Centrum Informacyjnego. W efekcie powstał system serwisowy RECON (Remote Console Information Retrieval Service), a jego sukces zachęcił inne instytucje rządu USA do podpisania potem podobnych kontraktów z DIALOGIEM .

Podczas eksploatacji systemu RECON dokonano wielu udoskonaleń. W rezultacie stworzono system znacznie nowocześniejszy, pozwalający na wykorzystanie komercyjne. Nadano mu nazwę DIALOG. Ma ona zresztą swoją sympatyczną historię związaną z pierwszym prezesem - dr. Summitem i jego żoną. Mianowicie prace nad uruchomieniem systemu spowodowały, iż bezpośrednie spotkania z żoną zastąpił telefoniczny "dialog". Spostrzeżenie to - według słów dr. Summita - było źródłem pomysłu nazwy systemu. Był to 1972 r. Po 10 latach imponującego wzrostu, serwis Lockheed Dialog wyodrębnił się funkcjonalnie. W 1988 r., Knight-Rider - amerykański wydawca, kupił DIALOG za 350 mln USD.

Dzisiaj zbliża się 20 rocznica powstania DIALOGU. Stał się on niemal synonimem i klasycznym wzorcem łączności w czasie rzeczywistym (on line). Fakt ten dostrzegają użytkownicy innych serwisów informacyjnych. Widać to np. w ogromnym podobieństwie zasad, komend, tych serwisów, które były "uczniami" systemu z Palo Alto. DIALOG udostępnia dane w postaci rekordów - unikalnych porcji informacji, które reprezentują publikowane artykuły (także w całości), noty bibliograficzne publikacji, opisy produktów, opisy firm itp. Owe rekordy zgromadzone są w samodzielnych, funkcjonalnie i merytorycznie jednolitych bazach danych, które zwierają od tysięcy do milionów rekordów. Bazami "opiekują się" wyspecjalizowane instytucje z całego świata, tzw. twórcy, dostawcy lub wydawcy.

DIALOG oferuje niemal 500 różnych baz danych, które zawierają 1,3 TB (Terabajtów, czyli 1.300.000.000.000 bajtów)! Przeciętnie każdego miesiąca przybywają kolejne cztery bazy. Z DIALOGU korzysta ponad 140 tys. użytkowników (ok. 8 tys. w Europie). Pomaga w tym 21 przedstawicielstw DIALOGU rozmieszczonych na całym świecie. Nasze, idzie tu oczywiście o Europę, przedstawicielstwo mieści się w pięknej willi w Osfordzie, a lada dzień zostanie uruchomione także biuro w Londynie.

Procesy przeszukiwania informacji realizowane są przez dwa urządzenia klasy Hitachi Data Systems Corporation (HDS) EX 100. Komputer centralny w Palo Alto posiada cztery procesory (chodzi o szybkość i niezawodność). "Ruch modemowy", realizowany w protokole pakietowym sieci X.25, trzyma w swoich "rękach" Amdahl Corporation 4705. Dane są przechowywane w grupach 16 dysków i taśm. Są to HDS 7380 (model Ks i model Es) i nieco nowszy typ: HDS 7390. Te właśnie urządzenia mają ową terabajtową pojemność. Należy się spodziewać, że lada moment liczba zgromadzonych tam informacji przekroczy "punkt krytyczny" i nastąpi proces rozproszenia przetwarzania i przechowywania danych daleko poza Palo Alto.

Jaki to ma związek z użytkownikami PC nad Wisłą? Taki sam jak z użytkownikami nad Tamizą. Oznacza to, że praktycznie nie istnieją zasadnicze bariery korzystania z tego źródła informacji. Wystarczy wspomniany PC, modem, gniazdko telefoniczne i trochę wiedzy. Wydaje się jednak, że konieczność posiadania owej wiedzy, także język (angielski), mogą stanowić pewne utrudnienie. W szczególności idzie tu o język komunikowania się z systemem w Kalifornii oraz o umiejętność posługiwania się "makro ułatwieniami" jak np. DIALOG Business Connection (prosty sposób uzyskiwania wszelkich informacji związanych ze światowym biznesem); OneSearch (jednoczesne przeszukiwanie do 40 baz); poczta elektroniczna (E-Mail); DIALORDER (bezpośrednia droga zamawiania pełnych tekstów wybranych publikacji) i parę innych.

Wspomniane umiejętności korzystania z DIALOGU można zdobyć na specjalistycznych kursach na całym świecie. Jest to jednak dosyć kosztowne. Doświadczenia polskiej firmy zajmującej się tego typu szkoleniem (WIP) wskazują, iż osoby pracujące na co dzień z komputerami i znające angielski, korzystając z odpowiedniej dokumentacji, mogą w ciągu tygodnia zdobyć podstawy umiejętności poruszania się po piramidzie wiedzy dostępnej via DIALOG.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200