DGT wspiera naukę

DGT, producent i integrator systemów teleinformatycznych, podpisał umowę o współpracy naukowej z Politechnika Gdańską.

DGT, producent i integrator systemów teleinformatycznych, podpisał umowę o współpracy naukowej z Politechnika Gdańską. DGT wyposaży laboratoria uczelni w sprzęt własnej produkcji, który będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych.

Gdańska spółka już od 10 lat współpracuje z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jest to największy wydział tej uczelni, kształcący na wszystkich kierunkach ponad 3 tys. studentów. Wielu jego absolwentów znalazło zatrudnienie właśnie w DGT.

Zobacz również:


TOP 200