DGT dla poznańskiej policji

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu modernizuje system łączności. Eksploatowane dotychczas węzły zastąpi system składający się z dziesięciu cyfrowych central telefonicznych DGT 3450 Millennium i sześciu przełączników ATM firmy Marconi.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu modernizuje system łączności. Eksploatowane dotychczas węzły zastąpi system składający się z dziesięciu cyfrowych central telefonicznych DGT 3450 Millennium i sześciu przełączników ATM firmy Marconi.

Sześć modułów zostanie zlokalizowanych w Poznaniu, pozostałe cztery w komendach Kalisza, Konina, Leszna i Piły. Poznańskie podzespoły zostaną połączone w pętlę ATM o przepływności 155 Mb/s. W obiektach KWP zostanie umieszczony przełącznik ATM ASX-1200, o przepływności 155 Mb/s i umożliwiający rozbudowę do przepływności 2,5 Gb/s. W pozostałych węzłach maja być zainstalowane przełączniki szkieletowe Marconi ASX-1000, umożliwiające rozbudowę do przepływności 622 Mb/s.

Sieć szkieletowa ma się składać z 6 przełączników połączonych jednomodowym pierścieniem światłowodowym. Sieć dostępowa zostanie oparta na dedykowanych urządzeniach usługowych NSX-9500 oraz przełącznikach dostępowych ES-2000 i ES-1000. Styk z siecią PSTN ma być zapewniony poprzez trakty E1, umieszczone w centrali DGT 3450 Millennium w KWP Poznań. Każda centrala DGT zostanie dołączona do przełącznika za pomocą traktów E1.

Wszystkie centrale wchodzące w skład systemu będą zarządzane i nadzorowane przez niezależny centralny system zarządzania i nadzoru, umiejscowiony w KWP w Poznaniu, przy czym może być on dołączony do dowolnej centrali DGT 3450 w nadzorowanym podsystemie łączności. Centrala KWP w Poznaniu została wyposażona w dwa główne stanowiska administratora, dwa lokalne - w tym jedno przenośne - stanowiska administratora, trzy komputerowe stanowiska pośrednicząco-informacyjne oraz dwa komputerowe stanowiska "997". Każdy z modułów zlokalizowanych w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile wyposażono w dwa komputerowe stanowiska pośrednicząco-informacyjne oraz dwa komputerowe stanowiska "997".

Dostawcą i integratorem sprzętu i usług jest DGT, gdański producent i dostawca cyfrowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Wartość dostawy wynosi blisko 7,5 mln zł. Termin realizacji inwestycji określono na 10 grudnia 2001.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200