DFS: porządek w systemie plików i stabilna praca serwerów

Ustawienia replikacji

Replikacja między folderami udostępnionymi w przestrzeni nazw systemu DFS może służyć kilku celom. Po pierwsze, może to być wygodny sposób na zapewnienie bezpiecznego przechowywania plików, gdzie zreplikowana kopia zasobów będzie znajdowała się na innym serwerze przestrzeni nazw. Po drugie, kilka kopii replikowanych folderów może odciążać jeden serwer lub łącze WAN, szczególnie w przypadku, gdy DFS jest wdrożony w firmie z lokalizacjami rozproszonymi geograficznie. W każdym razie replikacja daje możliwość łatwego przełączenia z jednego folderu na drugi bez niepotrzebnego przestoju w razie awarii.

DFS: porządek w systemie plików i stabilna praca serwerów

Kreator raportu diagnostycznego

Podstawą konfiguracji replikacji folderów jest utworzenie Grupy replikacji, która zawiera folder lub foldery podlegające replikacji. Załóżmy, że do przestrzeni nazw dodaliśmy folder, który ma dwa elementy docelowe. Podczas dodawania drugiego elementu docelowego powinniśmy zostać zapytani o chęć utworzenia grupy replikacji. Poniżej opisano procedurę tworzenia grupy replikacji folderu z dwoma elementami docelowymi, dla którego wcześniej nie ustawiono takiej opcji.

Klikając prawym przyciskiem myszy na folderze o więcej niż dwóch elementach docelowych, należy z menu kontekstowego wybrać opcję Replikuj folder. Uruchomiony zostanie kreator replikacji, w którym należy określić niezbędne parametry i funkcje. Przede wszystkim trzeba nadać nazwę nowo tworzonej grupie replikacji, a później wybrać, który z elementów docelowych jest nadrzędny (jego zawartość będzie traktowana jako ważniejsza w procesie replikacji). Określić należy również topologie replikacji, czyli jak są połączone ze sobą elementy docelowe, i w jaki sposób się replikują. Ostatnie elementy do ustawienia to: przepustowość, z jaką ma być wykonywana replikacja oraz jej harmonogram, jeśli administrator chciałby replikować dane w konkretnym czasie. Oczywiście, po utworzeniu grupy replikacji można ją modyfikować, bez problemu dodając elementy członkowskie czy foldery replikowane.

Dla sprawdzenia poprawności konfiguracji i dostępności zasobów można wykonać raporty diagnostyczne, służące sprawdzeniu poprawności wykonywania samej procedury replikacji. W tym celu należy zaznaczyć wybraną grupę i klikając prawym przyciskiem myszy, wybrać z menu kontekstowego opcję Utwórz raport diagnostyczny.

Do wyboru są trzy opcje: Raport kondycji, który przedstawia kondycję i efektywność replikacji; Test propagacji, który sprawdza postęp replikacji i tworzy plik testowy w replikowanym folderze; oraz Raport propagacji - śledzący postęp replikacji testu propagacji.

Podsumowanie

Zaprezentowana konfiguracja to tylko podstawowa funkcjonalność rozproszonego systemu plików. Jednak już na podstawie samej idei można stwierdzić, że DFS jest niezwykle przydatny do utrzymania porządku w udostępnionym systemie plików, a także do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej pracy serwerów plików.

Materiały źródłowe:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc753479(v=ws.10).aspx

Wdrażanie replikacji systemu plików DFS:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc770925(v=ws.10).aspx

Zarządzanie systemem plików DFS:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc732006(v=ws.10).aspx

Każdy administrator ceniący sobie wszelkie ułatwienia w zarządzaniu własną infrastrukturą powinien rozważyć wdrożenie Distributed File System. Z pewnością będzie to cenne rozwiązanie w przedsiębiorstwach, które mają zdalne lokalizacje, gdzie pracownicy korzystają z tych samych zasobów plikowych. DFS pozwoli też uniknąć problemów w nazewnictwie serwerów, gdyż w przyszłości można uniknąć przestojów w przypadku wszelkich zmian lub jakichkolwiek awarii.


TOP 200